Особовий склад пожежної охорони: індивідуально-виховна робота. Реферат

Організація індивідуально-виховної роботи з особовим складом пожежної охорони. Організація та порядок забезпечення ТБ під час несення служби, проведенні занять та виконанні бойових дій па пожежі

Організація індивідуально-виховної роботи з особовим складом пожежної охорони

Індивідуально-виховна робота - це система виховних заходів, які здійснюються з врахуванням особливостей співробітників і спрямовані на формування у них необхідних знань, вміння і навичок, високих моральних, ділових і особистих якостей, таких як:

 • здібність твердо і неухильно втілювати вимоги законів;
 • вміння строго берегти державу та службову таємницю;
 • наполегливість в здоланні труднощів, зв'язаних зі службою;
 • повага до вибраної професії;
 • мужність, винахідливість, вміння чітко і рішуче діяти в екстремальних ситуаціях;
 • здібність об'єктивно і критично оцінювати свою поведінку і результати службової діяльності.

Індивідуально-виховна робота проводиться керівниками всіх рангів і зі всіма співробітниками. Особливу увагу слід звернути на тих підлеглих, які мають дисциплінарні стягнення, низькі результати в роботі, проявляють елементи грубощів, недисциплінованості, створюють своєю поведінкою конфліктні ситуації, негативно реагують на зауваження і критику.

Необхідно пам'ятати, що повсякденної уваги потребують ті співробітники, які відрізняються замкнутістю, скаржаться на стан здоров я, з найменшого приводу вступають в суперечки з товаришами, проявляють невитриманість, зловживання спиртних напоїв, тощо. Особливого піклування вимагають молоді працівники, воїни-інтернаціоналісти, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Рекомендується будувати схему індивідуального впливу на співробітників по лінії їх безпосередньої підлеглості.

Здійснювати керівником індивідуально-виховні заходи повинні бути різнобічними, спрямованими на формування моральних якостей підлеглих, підвищення рівня їх професійної майстерності, вирішення побутових потреб і т. ін.

Для реалізації виховних завдань рекомендується використовувати такі форми індивідуальної роботи:

 • Індивідуальна бесіда.
 • Індивідуальна допомога.
 • Індивідуальне завдання.
 • Критика.
 • Контроль і перевірка виконання.
 • Заслуховування звітів.
 • Відвідування за місцем проживання і бесіди з рідними.

Кожен керівник повинен постійно оцінювати діяльність індивідуально виховної роботи, яку він проводить. З цією метою необхідно вести журнал, в якому вести облік здійснюваних заходів, систематично відмічати зміни в особистості підлеглого і його поведінці.

     

Ефективність індивідуального виховання багато в чому залежить від особистого прикладу керівника, його бездоганної поведінки на службі і в позаслужбовий час.

При проведенні індивідуально-виховної роботи необхідно максимально використовувати думку і авторитет колективу. Зважений індивідуальний підхід слід поєднувати з колективним впливом, вихованням через колектив. Для цього потрібно використовувати збори і службові наради співробітників, громадські формування.

Організація та порядок забезпечення ТБ під час несення служби, проведенні занять та виконанні бойових дій па пожежі

Під час несення служби у внутрішньому наряді особовий склад повинен знати і виконувати вимоги дійсних правил.

Забороняється в приміщеннях пожежної частини:

 • встановлювати інвентар і обладнання на площадках і маршах сходових клітин, поблизу спускних стовпів і дверних проходів.
 • застилати коврами, доріжками і т. д. підлогу в караульному приміщенні, учбовому класі, гаражі і на шляхах руху особового складу по сигналу тривоги.

При проведенні навчань із числа офіцерського складу призначаються відповідальний за ТБ. При проведенні занять, особливо біля навчальної вежі викладач повинен особисто перевірити стан спортивного майданчика і вежі, а також справність драбин і мотузок, які використовуються. Перед заняттям подушка обов'язково закопується. Якщо працюють з висувною драбиною, то біг по ній починається тільки після закріплення фіксаторів за щаблі.

При використанні ДШ обов'язково користуватися страховим приладом. При піднятті по висувній драбині з двох сторін внизу по бокам - два страхувальника.

Забороняється пересувати висувну драбину, коли на ній знаходяться люди. При гасінні пожеж необхідно суворо дотримуватись вимог бойового статуту. При БР не перешкоджати руху транспорту по дорогах. При прокладанні рукавів через дорогу - встановлювати рукавні містки, а також виставляється в цьому місці пост, якщо не прибули працівники ДАІ.

Забороняється подавати воду при БР, якщо незакріплені на висоті рукава. Забороняється одягати лямку ствола при роботі на висотах. Забороняється переносити інструмент при БР колючими кінцівками вперед. Забороняється стояти під вантажем. На висотах користуватися страхувальними засобами (за допомогою карабіна і мотузки).

Документація по ТБ, яка ведеться в пожежній частині:

 • Трьохступеневий оперативний контроль в ПО МВС України.
 • Журнал щоденного інструктажу особового складу з техніки безпеки.
 • Правила ТБ в пожежній охороні.
 • Журнал інструктажу особового складу.
 • Журнал інструктажу водіїв по ПДР.

План інструктажу з ТБ перед заступанням на чергування:

 • ТБ при несенні служби.
 • ТБ при зборі, виїзді та слідуванні на пожежу.
 • ТБ при гасінні пожеж в умовах низьких температур.
 • ТБ при роботі на висотах.
 • ТБ при проведенні регламентних робіт при ТО-1.
 • ТБ при роботі на спеціальному обладнанні АЗО-8.
 • ТБ при проведенні ремонтно-регламентних робіт при ЕО.
 • ТБ при під час проведення занять.

Надання першої медичної допомоги потерпілому на пожежі

Перша медична допомога - комплекс заходів, які надаються потерпілому на місці отримання травм і при транспортуванні в медичний заклад.

Перша медична допомога ділиться на 3 категорії:

 • Перша лікарняна некваліфікована допомога (надається не медичним працівником).
 • Перша медична кваліфікована допомога (надається фельдшером, медсестрою).
 • Перша лікарняна медична допомога (надається лікарем із спецобладнанням).

Заходи першої медичної допомоги:

 • Негайне зупинення впливу зовнішніх шкідливих факторів, винос потерпілого з негативних умов (вода, вогонь, газ).
 • Надання першої долікарняної допомоги.
 • Організація швидкої доставки або транспортування потерпілого в лікувальний заклад.

Ознаки життя:

 • Наявність серцебиття,
 • наявність пульсу на артеріях,
 • наявність реагування зіниць на світло.

Ознаки смерті:

 • Охолодження тіла і поява трупних плям,
 • трупне окоченіння,
 • блідість роговиці ока.


28.09.2011