Загрузка...

Стоматологічні послуги: бухгалтерський облік та правове регулювання. Реферат

Правове регулювання стоматологічних послуг. Бухгалтерський облік стоматологічних послуг

Правове регулювання стоматологічних послуг

На сьогодні ліцензування стоматологічних послуг Законом №1775 не передбачене. Але згідно з цим законом ліцензуванню підлягає медична практика, до якої належать і стоматологічні послуги. Водночас на виконання ст. 9 Закону №1775 розроблено Ліцензійні умови №38/63, згідно з якими послуги стоматології підлягають ліцензуванню.

Стоматологічна діяльність підлягає акредитації. Згідно з Постановою №765, акредитація – це офіційне визнання статусу закладу охорони здоров’я, наявності в ньому умов для надання певного рівня медико-санітарної допомоги, підтвердження його відповідності встановленим критеріям та гарантії високої якості професійної діяльності. Акредитацію закладів охорони здоров’я проводить Головна акредитаційна комісія при МОЗ. У разі прийняття рішення про зарахування закладу до відповідної категорії акредитаційна комісія видає йому акредитаційний сертифікат.

Надання стоматологічних послуг медичними закладами не підлягає патентуванню. Відповідно до Закону №98/96, торгівельна діяльність, що провадиться суб’єктами підприємницької діяльності за готівкові кошти, підлягає патентуванню. Але медичні стоматологічні послуги важко зарахувати до торгівельних, як і до побутових послуг. Адже у списку побутових послуг, що підлягають патентуванню, затвердженому Постановою КМУ від 27.04. 98 №576, вони також не значаться.

Отже, можна зробити висновок, що надання стоматологічних послуг медичними закладами, незважаючи на те, що вони працюють з готівкою, не підлягає патентуванню.

Обкладення стоматологічних послуг ПДВ. Згідно з пп. 5.1. 8 Закону про ПДВ, надання послуг з охорони здоров’я згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, закладами охорони здоров’я, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на надання таких послуг, звільняється від ПДВ.

Отже, надання стоматологічних послуг буде звільнено від ПДВ, якщо:

 • є ліцензія на надання послуг;
 • ці послуги є послугами з охорони здоров’я;
 • послуги не входять до Переліку послуг з охорони здоров’я, що не звільняються від обкладення ПДВ (додаток до Постанови КМУ від 05.10. 98 р. №1602).

А суми ПДВ, сплачені при придбанні сировини, матеріалів, робіт, послуг, включаються до складу валових витрат.

     

Але на сьогодні все ж є і стоматологічні послуги, що обкладаються ПДВ. До них належить медичне обслуговування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням. Що це таке, сказано у листі МОЗ України від 12.03. 99 р. №10.03. 68/252.

Цей термін застосовується тільки до стаціонарних закладів та відділень закладів охорони здоров’я, в яких, крім медичного та необхідного побутового обладнання, палати для перебування хворих оснащені додатково телевізорами, телефонами, кондиціонерами та іншими побутовими приладами, обладнанням, килимами тощо, призначеними для підвищення комфортності перебування, та оплату яких у частині визначення вартості таких послуг згідні оплачувати хворі.

Не може вважатися поліпшеним сервісним обслуговуванням наявність медичного обладнання будь-якого рівня, наявність холодильника в палаті та кількість у ній хворих.

До поліпшеного сервісного обслуговування не відносяться також обладнання холів та інших загальних приміщень холодильниками, телевізорами, м’якими меблями, килимами тощо як в амбулаторних, так і в стаціонарних закладах та відділеннях закладів охорони здоров’я.

Інші податки і збори при наданні стоматологічних послуг сплачуються в загальному порядку.

Коли стоматологам слід застосовувати РРО. Згідно зі статтею 10 Закону №1776, деякі види діяльності можна провадити без застосування РРО. Перелік таких видів діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України, (постанова КМУ від 23.08. 2000 р. №1336). Відповідно до зазначеної постанови, надання стоматологічних послуг безпосередньо через стоматологічні кабінети має здійснюватися із застосуванням РРО.

Адже стоматологічні послуги через стоматологічні кабінети – це не "надання медичних послуг виїзними бригадами та медичне обслуговування вдома у замовника", що користуються такою пільгою. Інша річ, якщо такі послуги надаються на території села. У цьому випадку, відповідно до п. 7 Постанови №1336, застосовувати РРО не потрібно. Але і тут є свої обмеження:

 • По-перше, річний обсяг послуг не повинен перевищувати 200 тис. гривен.
 • По-друге, якщо РРО не використовується, все-таки слід застосовувати розрахункові книжки і книги обліку розрахункових операцій.

На сьогодні значного поширення набула така форма надання стоматологічних послуг, "як приватна практика". Ця форма не є порушенням законодавства і до неї вдаються фізичні особи без створення юрособи, які використовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Їм застосовувати РРО не потрібно.

Бухгалтерський облік надання стоматологічних послуг

При відображенні в бухобліку господарських операцій з стоматологічних послуг слід точно визначити порядок формування доходів і витрат. Дохід, який пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінено результат цієї операції. Для цього мають виконуватися такі умови:

 • можлива достовірна оцінка доходу. Дохід від надання стоматологічних послуг визнається після їх фактичного виконання. Для цього використовують дані первинних документів, в яких фіксується робота лікаря-стоматолога;
 • ймовірні економічні вигоди від надання послуг;
 • можливо достовірно оцінити ступінь завершеності надання послуг на дату балансу;
 • можливо достовірно оцінити витрати, здійснені для надання послуг і необхідні для їх завершення.

Своєю чергою, оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводяться згідно з п. 11 П (С) БО 15.

Витрати визнаються одночасно з отриманням доходів. Але якщо все ж витрати неможливо зв’язати з доходом певного періоду, то тоді вони відображаються в тому звітному періоді, в якому були здійснені.

Відповідно до п. 11 П (С) БО 16 "Витрати" собівартість реалізованих послуг складається з:

 • виробничої собівартості послуг, виконаних протягом звітного періоду;
 • нерозподілених постійних загальновиробничих витрат;
 • наднормативних виробничих витрат.

Що стосується виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), то, згідно з П (С) БО 16, вона складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат, змінних загальновиробничих та постійних розподілених загальновиробничих витрат.

Відповідно до Плану рахунків та Інструкції, всі прямі витрати відображаються за кредитом рахунка 23 "Виробництво". Що стосується непрямих витрат, то вони відображаються на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати". Витрати, відображені на рахунку 91, щомісяця списуються на рахунки 23 "Виробництво" і 90 "Собівартість реалізації" відповідно до методики розподілу загальновиробничих витрат, передбаченої в додатку 1 до П (С) БО 16.

Своєю чергою, П (С) БО 16 рекомендує розрізняти витрати, пов'язані з управлінням підприємства і зі збутом послуг, що надаються. Планом рахунків та Інструкцією для таких витрат передбачено рахунки 92 "Адміністративні витрати" і 93 "Витрати на збут". Звернімо увагу: наприкінці звітного періоду загальна сума витрат списується відразу на рахунок 79 "Фінансові результати". Таким чином, наприкінці звітного періоду залишків на рахунках 92 і 93 не буде. З цього можна зробити висновок, що адміністративні витрати і витрати на збут є витратами періоду, а отже, до собівартості стоматологічних послуг не включатимуться.

Докладно перелік адміністративних витрат установлено п. 18, а перелік витрат на збут — п. 19 П (С) Б016.

Список використаних джерел

1. Закон про ПДВ - Закон України від 03.04. 97 р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість".

2. Закон №1776 - Закон України від 01.06. 2000 р. №1776-ІІІ "Про внесення змін до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

3. Закон №1775 - Закон України від 01.06. 2000р. №1775-111 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

4. Закон №98/96 - Закон України від 23.03. 96 р. №98/96-ВР "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".

5. Указ №727 - Указ Президента України від 03.07. 98 р. №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва".

6. Постанова №765 - Постанова КМУ від 15,07.97 р. №765 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я".

7. Ліцензійні умови №38/63 - Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства охорони здоров'я України від 16.02. 2001 р. №38/63.


20.03.2011