Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Ломбардна діяльність: правове регулювання та бухгалтерський облік. Реферат

Ломбардна діяльність: правове регулювання та бухгалтерський облік. Реферат

Правове регулювання ломбардної діяльності. Облік ломбардної діяльності

Правове регулювання ломбардної діяльності

Ломбардна діяльність — вид підприємницької діяльності, спрямований на отримання економічних вигід від надання грошових позик фізичним особам, які як гарантію залишають матеріальну заставу.

Статтею 378 ЦКУ ломбардна діяльність визначена як діяльність з надання громадянам позик, що забезпечуються заставою предметів домашнього вжитку та особистого користування.

Статтею 4 Закону про підприємництво право на проведення ломбардних операцій надано державним підприємствам, а також недержавним, які мають статус повного товариства, тобто товариства, усі учасники якого несуть повну майнову відповідальність за зобов'язаннями створеного ними ломбарду. Ломбардними операціями можуть займатися будь-які фінансово-кредитні установи, де створено умови для такого роду діяльності.

Закон України "Про оподаткування прибутку" термін "ломбардна операція" визначає так: "1. 14. Ломбардна операція — операція фізичних чи юридичних осіб з отримання коштів від юридичної особи, кваліфікованої як фінансова установа згідно із законодавством України, під заставу товарів або валютних цінностей. Ломбардні операції є різновидом кредиту під заставу".

Правовідносини сторін (позичальника і позикодавця) регулюються Законом про заставу і Законом про фінансові послуги і держрегулювання ринків фінпослуг. Стаття 7 Закону про заставу допускає заміну предмета застави за згоди заставодержателя (позикодавця). Документальним підтвердженням ломбардної операції є: договір типової форми, касовий чек, квитанція про виплату.

Найпоширеніший вид застави в ломбардах — ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння (у тому числі синтетичного й вирощених його аналогів). Тому ломбард повинен придбати ліцензію на право здійснення такої діяльності (п. 1.3 Ліцензійних умов, затверджених наказом Держпідприємництва і Мінфіну від 26.12. 2000р. №82/350). Коштовності приймають у заставу за закупівельними цінами, встановленими МФУ (Наказ №415).

У разі невикупу заставленого майна його власником заставоотримувач, відповідно до статті 19 ЦКУ, має право задовольнити свої вимоги за рахунок застави в повному обсязі, що визначається за фактом задоволення. Якщо ж ідеться про коштовності, то їх у такому випадку ломбард не може продавати самостійно споживачам. Ці коштовності, відповідно до роз'яснень, викладених у Листі ДПАУ від 16.02. 98р. №1487/11/16-1120-23, підлягають реалізації НБУ за цінами, затвердженими наказом МФУ.

Податок на прибуток. До складу валових доходів ломбарду як платника податку на прибуток включаються (за "першою подією" плата за користування позикою і плата за зберігання заставленого майна (п. 4.1 Закону про прибуток).

Що стосується вартості майна, отриманого в заставу, то до моменту, поки внаслідок неповернення позики заставником це майно не перейде у власність ломбарду, валовий дохід у податковому обліку не визнається. Пунктом 7.9 зазначено, що майно, залучене платником податку на підставі цивільно-правових договорів, якими не передбачено передачу прав власності, а також майно, повернене на підставі таких договорів, не включається до складу валових доходів і валових витрат відповідно.

Податок на додану вартість. Ломбардні операції, згідно зі статтею 378 ЦКУ, є операціями позики, які забезпечуються заставою. Отже, ці операції підпадають під дію пп. 3.2. 5. Закону України про ПДВ, в якому зазначається, що надання послуг з розміщення і повернення коштів за договорами позики не є об'єктом обкладення податком на додану вартість. Однак, згідно з пп. 3.2. 2 цього Закону, передача майна в заставу кредитору також не є операцією, що підлягає обкладенню цим податком.

Не є об'єктом обкладення ПДВ і сума пені, нарахованої боржнику за порушення терміну повернення боргу. Єдиним об'єктом обкладення ПДВ в ломбардних операціях є компенсація за зберігання заставленого майна, отримувана ломбардом від позичальника. Що стосується плати за користування позикою, що входить до основної суми, яка повертається позичальнику в обмін на заставлене майно, то ця плата об’єктом обкладення податком на додану вартість не є.

Облік ломбардної діяльності

Таблиця1. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій діяльності ломбарду.

№ з\п

Зміст операцій

 

Обороти за рахунками

Основні господарські

операції

Операції розрахунків за податками

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1.

Оприбутковано майно, отримане в заставу від позичальника

06

х

 

 

 

2.

Видано позику:

— на суму, фактично видану позичальнику;

— на суму плати за користування позикою, утриманої з основної суми

 

377

377

 

301

703

 

 

І варіант. Позика повернена через 30 днів

3.

Погашено борг позичальником

301

377

 

 

4.

Внесено плату за зберігання майна в заставі

301

703

 

 

5.

Майно із застави повернено позичальнику

х

06

 

 

6.

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

 

 

703

641

7.

Плату за користування позикою і плату за зберігання включено до складу доходів звітного періоду (45 + 15)

703

791

 

 

ІІ варіант. Позичальник прострочив кредит на 15 днів

3.

Позичальник погасив борг із простроченням 15 днів

301

377

 

 

4.

Внесено плату за зберігання майна в заставі

301

703

 

 

5.

Внесено до каси пені за прострочення

301

715

 

 

6.

Майно із застави повернено позичальнику

х

06

 

 

7.

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

 

 

703

641

8.

Плату за користування позикою і плату за зберігання включено до складу доходів звітного періоду (45 + 18)

 

703

 

791

 

 

9.

Суму пені за прострочення визнано доходом звітного періоду

715

791

 

 

ІІІ варіант. Позичальник не повернув борг

 

3.

Реалізація заставленого майна*

(в цьому випадку можливе проведення: Д-т 301 К-т 702 (752) — якщо майно продається за готівку з негайною оплатою)

 

361

311

 

702 (752)

 

 

4.

Заставлене майно списується з позабалансового рахунка

х

06

 

 

5.

Нараховано ПДВ, у т. ч.:

— на суму неповерненої позики;

— на суму комісійних (45 х 20%)

 

 

 

702 (752) 702 (752)

 

641

641

6.

Борг позичальника визнано витратою звітного періоду

944 (993)

377

 

 

7.

Виручку за мінусом ПДВ визнано доходом звітного періоду

702 (752)

 

 

 

 


20.03.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!