Бухгалтерський облік у житловому господарстві. Реферат

Рахунки обліку в житлово-комунальних підприємствах (ЖКП). Облік витрат комунальних та житлових підприємств. Облік доходів комунальних та житлових підприємств. Оподаткування житлово-комунальних підприємств

Рахунки обліку в ЖКП

Комунальні підприємства, головним чином, надають послуги, тому для обліку використовуються рахунки:

 • "Дохід від реалізації робіт і послуг";
 • "Собівартість реалізованих робіт і послуг".

Витрати обліковуються на рахунках 23 (виробничі), 92 (адміністративні) й 91 (на підприємствах, де є загально виробничі витрати). Інші доходи й витрати – операційні, фінансові та інші – опубліковуються так, як в інших галузях.

Більшість ЖКП ведуть облік розрахунків з квартиронаймачами на окремому субрахунку рахунка 36, а деякі – на субрахунку рахунка 37.

Дотації, субсидії і відшкодування пільг з бюджету є цільовим фінансуванням і обліковуються на рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження". При цьому дотації зараховуються в кредит рахунка 718 "Одержані гранти та субсидії", а субсидії і пільги – у кредит рахунка 703 як дохід від основної діяльності ЖКП.

В проведеннях використовуватимуться такі субрахунки рахунків 36 і 37:

 • 361 – "Розрахунки з квартиронаймачами";
 • 362 – "Розрахунки з підприємствами (споживачами комунальних послуг);
 • 377.1 – "Розрахунки з бюджетом із субсидій";
 • 377.2 – "Розрахунки з бюджетом із відшкодування пільг";
 • 379 – "Розрахунки з орендарями нежилих приміщень в ЖО".

Методологічна рада при Мінфіні пропонує робити під час нарахування субсидій і пільг проведення:

Д-т 377 К-т 48.

Але наразі така кореспонденція рахунків не передбачена інструкцією № 291. Тому далі в бухгалтерських проведеннях субсидії і пільги будемо зараховувати в дохід у момент нарахування.

Облік витрат комунальних та житлових підприємств

Облік та групування витрат житлово-комунальні підприємства здійснюють згідно з П (С) БО 16 "Витрати" з урахуванням специфіки підгалузей відповідно до Інструкції 24, у частині, у якій вона не суперечить стандартам бух обліку.

Калькуляційною одиницею у житловому господарстві є один квадратний метр (м2) загальної площі житлових будинків.

Склад витрат ЖО, які включаються до квартирної плати, затверджено Постановою № 939. Це такі витрати:

 • а) на утримання обслуговуючого персоналу (стаття II у журналі – ордері № 05 ЖГ) - оплата праці двірників, прибиральниць та ін. праця яких пов’язана з утриманням внутрішньо будинкових приміщень і при будинкової території, та соціальні потреби від цих витрат;
 • б) на експлуатацію будинкового господарства (стаття III) – освітлення та утримання місць загального користування, вивезення сміття, снігу, дезінфекція, озеленення, протипожежні заходи (головним чином ці витрати сплачуються відповідними сторонніми організаціями);
 • в) на амортизацію основних засобів, крім житлового фонду (стаття V);
 • г) на капітальний ремонт основних засобів, крім житлового фонду;
 • д) на поточний ремонт житлового фонду (стаття IV). Ці витрати включаються до валових витрат житлових організацій.

Враховуються витрати на проведення робіт із забезпечення збереження житлового фонду:

 • профілактичний ремонт;
 • непередбачений ремонт;
 • технічні огляди будівель, споруд та елементів зовнішнього благоустрою;
 • підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період.

До витрат на поточний ремонт належать:

 • витрати на оплату праці постійних та тимчасових робітників, які виконують поточний ремонт господарським способом (мулярів, покрівельників, слюсарів, теслярів), та відрахування на соціальні заходи згідно із законодавством;
 • витрати на матеріали для проведення поточного ремонту;
 • витрати на поточний ремонт, що виконується підрядним способом;
 • інші витрати на поточний ремонт.

Витрати ЖО, які включаються до квартирної плати:

 • е) на експлуатацію ліфтів (звичайно враховується в статті III журналу-ордера № 05 –ЖГ), їх утримання та обслуговування, крім капітального ремонту;
 • є) на утримання апарату управління (стаття I). Враховуються витрати на оплату праці працівників апарату управління, відрахування на соціальні заходи згідно із законодавством, витрати на утримання службових та інших приміщень житлової організації, канцелярські, поштово-телеграфні, телефонні витрати та витрати на відрядження, оплату інформаційних, консультаційних та інших послуг;
 • ж) інші витрати (стаття VI) – банківське та касове обслуговування, спортивна та культурно-масова робота тощо, а також витрати на сплату відповідних податків та зборів.

В ЖКП є такі об’єкти основних засобів, за якими амортизація нараховується з певними особливостями, - це житлові будинки та об’єкти зовнішнього благоустрою.

Ці об’єкти, як правило, не є власністю ЖКП, зокрема, від органів місцевої влади, вони обліковуються як безоплатні і включаються в додатковий капітал (а не в статутний, як було раніше) проведенням:

Д-т 10 К-т 424.

Ці основні засоби зношуються, як і всі ОЗ, але сума їх зношення не включається до собівартості послуг ЖКП, щоб невиправдано не завищувати останню.

У податковому обліку амортизація на житлові будинки та об’єкти зовнішнього благоустрою не нараховується згідно з пп.. 8. п. 8 Закону про прибуток, а в бухгалтерському обліку нараховується з 1 липня 20000 р., але згідно з п. 30 П (С) БО 7, одночасно з нарахуванням амортизації визначається дохід на цю суму за рахунок зменшення додаткового або статутного капіталу. Таким чином, фінансовий результат цієї операції дорівнюватиме нулю. Сума нарахованої амортизації не включається до собівартості послуг ЖКП, а включається до інших витрат; найдоцільніше використовувати рахунок 94, бо доходи при нарахуванні амортизації за безоплатно отриманими ОЗ відображаються на рахунку 74 за рекомендацією Мінфіну України.

Кошти цільового фінансування надаються комунальним підприємствам у цілях фінансової підтримки з метою інших, ніж державне регулювання цін, і до складу валового доходу не включаються, бо не мають ознак валового доходу.

У таблиці 1 наведено бухгалтерські проведення з обліку цільового фінансування на ремонт основних засобів, на підготовку до осінньо-зимового періоду, обліку субвенцій тощо.

У таблиці 2 наведено бухгалтерські проведення з обліку цільового фінансування капітальних вкладень на придбання та будівництво основних засобів.

Таблиця 1.

№ з/п

Зміст операцій

Сума

Д-т

К-т

1.

Надійшли кошти цільового фінансування на рахунок ЖКП

50000

311

48

2.

Підписано акт виконаних робіт (відображено витрати ЖКП)

30000

949, 23

631

3

Відображено дохід у сумі витрачених коштів

30000

48

719,

703

4.

Сума невизнаного доходу віднесена до доходів майбутніх періодів

20000

48

69

 

Наприкінці звітного періоду списано на рахунок фінансових результатів

 

 

 

5.

Дохід

30000

791,703

791

6.

Витрати

30000

791

949, 23

 

Таблиця 2.

№ з/п

Зміст операції

Сума

Д-т

К-т

1.

Надійшли кошти цільового фінансування на рахунок ЖКП

20000

311

48

2.

Відображено заборгованість за придбані (збудовані) основні засоби

20000

152,151

631

3.

Основні засоби прийнято в експлуатацію

20000

10

151,152

4.

Кошти цільового фінансування віднесено до доходів майбутніх періодів

20000

48

69

 

У першому місяці експлуатації

 

 

 

5.

Нараховано амортизацію об’єкта ОЗ (сума умовна)

100

23,91...

131

6.

Визнано дохід в сумі нарахованої амортизації

100

69

745

 

Перейти на спрощену систему оподаткування та обліку можуть ті комунальні підприємства, які відповідають критеріям Указу №746 (це бюро технічної інвентаризації, частина ЖО та інші невеликі комунальні підприємства). При цьому вони не повинні мати податкової заборгованості (крім заборгованості із заробітної плати та відрахувань на соціальні заходи) та відмовитись від будь-яких розрахунків крім грошових.

Ще одна суттєва проблема у ЖКП – "єдино податників" – наявність транзитних платежів. Особливо це стосується житлових організацій, які збирають комунальні платежі з населення і перераховують їх відповідним комунальним підприємствам. Крім того, при здійсненні ремонтів житлові організації можуть виступати генеральними підрядниками і перераховувати частину отриманих на ремонт коштів субпідрядними організаціям. Транзитні надходження не включаються в базу обкладення єдиним податком.

Ставку оподаткування житлово-комунальні підприємства обирають, як правило, 10%, бо суми податкового кредиту у них незначні, і велика частина послуг надається кінцевому споживачу, якому не потрібна податкова накладна.

У таблиці 3 наведено приклад відображення в обліку витрат і доходів житлово-комунального підприємства – платника єдиного податку.

Таблиця 3.

№з/п

Зміст операцій

Сума, грн

Д-т

К-т

1.

Нарахована квартирна плата, оплата комунальних послуг

60000

361

703

2.

Нараховано борг підприємств, орендарів

15000

362

703

3.

Надійшла оплата від населення

45000

311

361

4.

Надійшла оплата від підприємств

15000

311

362

5.

Надійшли субсидії і відшкодування пільг з бюджету

8000

311

48

6.

Відображено дохід від бюджетного цільового фінансування

8000

48

703

7.

Перераховано матеріали у виробництво

3000

80

20

8.

Нараховано заробітну плату

35000

81

66

9.

Нараховано амортизацію ОЗ

6000

83

13

10.

Відображено інші витрати

7000

84

685,372...

11.

Нараховано єдиний податок (10% від 68000 грн.)

6800

84

641

12.

Списано дохід на рахунок фінансових результатів

83000

703

791

13.

Списано наприкінці звітного періоду:

матеріальні витрати

заробітна плата

амортизація ОЗ

інші операційні витрати

 

3000

35000

6000

13800

 

791

791

791

791

 

80

81

83

84

 

Характерним для житлових і комунальних підприємств є обслуговування або експлуатація великих об’єктів основних засобів ремонт і заміна цих об’єктів потребують великих капітальних затрат, які значною частиною здійснюються за рахунок бюджетного цільового фінансування. Особливістю галузі є й державне регулювання цін, яке здійснюється шляхом установлення граничного рівня рентабельності і затвердження тарифів на послуги житлово-комунальних підприємств.

Особливостями галузі є також невизначеність питань власності, великі борги населення і бюджету, збитковість частини житлово-комунальних підприємств, бюджетного цільового фінансування (дотації на покриття збитків, субсидії малозабезпеченим громадянам та відшкодування пільг окремим категоріям громадян, субвенції, фінансування капітальних вкладень тощо).

Держава надає їм тимчасові пільги зі сплати ПДВ: ці підприємства сплачують ПДВ в бюджет за датою надходження коштів, а не за першою датою.

Облік доходів комунальних та житлових підприємств

Розрахунки з квартиронаймачами здійснюються здебільшого через банківські установи. У деяких регіонах комунальні підприємства з тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення безпосередньо отримують плату від населення (кожне – за окремою квитанцією), а в деяких ці платежі сплачуються за єдиною квитанцією на рахунок житлової організації; у цьому випадку житлові організації отримують ці платежі як транзитні і відразу перераховують їх відповідним підприємствам.

Розрахунки з підприємствами - споживачами комунальних послуг здійснюються, як і в інших галузях, платіжними дорученнями вимогами-дорученнями згідно з договорами за тарифами або показами лічильників. Валовий дохід і податкове зобов’язання з ПДВ на комунальному підприємстві виникають за першою датою.

Розрахунки з бюджетом із субсидій, дотацій і відшкодування пільг здійснюються шляхом подання розрахунку відшкодування або отримання з відділу субсидій інформації про надані субсидії.

Бухгалтерські проведення з обліку доходів наведені в таблиці 4.

Специфічні доходи житлових організацій відображені в таблиці 5.

Таблиця 4.

№ з/п

Зміст операцій

Сума

Д-т

К-т

ВД

1.

Нарахована квартирна плата, оплата комунальних послуг населенням

360000

361

703

30000

2.

Списаний ПДВ

60000

703

643

 

3.

Нараховане відшкодування пільг

24000

377.2

703

 

4.

Списаний ПДВ

4000

703

643

 

5.

Нараховані відомі субсидії

42000

377.1

703

 

6.

Списаний ПДВ

7000

703

643

 

7.

Надійшла інформація про нові нараховані субсидії

4800

377.1

361

-4000

8.

Надійшла квартплата

240000

311

361

 

9.

Відображене податкове зобов’язання з ПДВ

40000

643

641

 

10.

Надійшло відшкодування пільг, субсидії

48000

311

48

40000

11.

Відображене податкове зобов’язання з ПДВ

8000

643

641

 

 

 

 

 

 

 

12.

Списана дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

48000

48

377.1,

377.2

 

13.

Нараховано борг підприємств з оплати комунальних послуг

264000

362

703

22000

14.

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

44000

703

641

 

15.

Надійшла оплата від підприємств

264000

311

362

 

16.

Отримана дотація на рахунок у банку

11000

311

48

11000

17.

Зарахована сума отриманої дотації в дохід ЖКП

11000

48

718 (719)

 

 

Таблиця 5.

№ з/п

Зміст операцій

Сума

Д-т

К-т

ВД

 

Обслуговування внутрішньо будинкових мереж

1.

Нараховано борг комунальних підприємств за обслуговування внутрішньо-будинкових мереж

21600

377

703

18000

2.

Відображене податкове зобов’язання з ПДВ

3600

703

641

 

3.

Надійшло від комунальних підприємств за обслуговування внутрішньо будинкових мереж

30000

311

377

25000

4.

Оренда нежилих приміщень

Нарахована орендна плата з орендарів не житлових приміщень

144000

379

703

120000

5.

Нараховано борг орендарів з оплати комунальних послуг

30000

379

703

25000

6.

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

29000

703

641

 

7.

Надійшла оплата від орендарів

174000

311

379

 

             

 

Оподаткування житлово-комунальних підприємств

Податок на прибуток. Житлово-комунальні підприємства сплачують податок на прибуток на загальних підставах згідно із Законом про прибуток.

Є особливості у виключенні до валового доходу надходжень з бюджету (дотацій, субсидій, пільг). Згідно з п. 11.3. 5 п. 11.3 статті 11 Закону про прибуток, датою збільшення валового доходу в разі продажу товарів (робіт, послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата надходження таких коштів на рахунок платника податку.

Дотації, субсидії, пільги включаються до валового доходу не за першою подією, а після їх отримання житлово-комунальним підприємством.

Податок на додану вартість. ЖКП є платниками ПДВ, з усіх своїх доходів, крім бюджетних дотацій. Згідно із пунктом 11.11 статті 11 Закону про ПДВ, деякі підгалузі житлово-комунального господарства мають пільгу з ПДВ, а саме: ЖЕКи, ЖКП з тепло- і газопостачання, а також ті, вартість послуг яких включається до складу квартирної плати (обслуговування ліфтів, вивезення та утилізація сміття, протипожежні заходи тощо), при наданні послуг фізичним особам і бюджетним організаціям визначають ПДВ за касовим способом.

Дотації, згідно з підпунктом 3.2. 7. пункту 3.2 статті 3 Закону про ПДВ, не є об’єктом обкладення ПДВ.

Інші податки і збори. У частині деяких податків, які зараховуються до місцевого бюджету (комунальний податок, частина плати за землю), місцеві органи влади можуть надавати пільги деяким комунальним підприємствам.

При розрахунку плати за землю в житлових організаціях враховуються пільги, надані окремим громадянам, пропорційно площі їх житлових приміщень.

Податки, які неможливо прямо віднести на виробничі або загально виробничі витрати (рахунки 23, 91), відносяться до адміністративних витрат.

З метою зменшення питомої ваги останніх ЖКП, як і інші підприємства, можуть відносити частину комунального податку (відповідно до чисельності виробничого персоналу), податок з власників транспортних засобів (у частині транспортних засобів виробничого призначення) у дебет рахунків 23, 91.

Список використаних джерел

1. Закон про прибуток - Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції Закону від 22.05. 97 р. № 283, зі змінами та доповненнями.

2. Закон про ПДВ - Закон України від 03.04. 97 р. № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість", зі змінами та доповненнями.

3. Указ № 746 - Указ президента від 28.06. 99 р. № 746/99 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва", зі змінами та доповненнями.

4. Постанова № 891 – Порядок визначення сум, що вносяться в державний бюджет підприємствами-монополістами у 2002 році й I кварталі 2003 року у зв’язку з перевищенням розрахункового розміру фонду оплати праці, затверджений Постановою КМУ від 01.07. 2002 р. № 891.

5. Постанова № 1423 - Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, затверджений Постановою КМУ від 13.09. 2000 р. № 1423.

6. Постанова № 939 - Постанова КМУ від 22.06. 98 р. № 939 "Про вдосконалення систем державного регулювання розміру квартирної плати і плати за утримання будинків і прибуткових територій".

7. Інструкція № 24 - Інструкція з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства, затверджена наказом Держжитлокомунгоспу України від 31.03. 97 р. № 24.

8. Порядок № 139 - Порядок формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений наказом Держбуду України від 27.06. 2001 р. № 139.


20.03.2011