«Серпневий прохолонув вар...» Михайло Драй-Хмара

Читати онлайн поезію Михайла Драй-Хмари «Серпневий прохолонув вар...»

A- A+ A A1 A2 A3

Серпневий прохолонув вар.
Напрявши гарусної пряжі,
мереже кучеряві мажі
вечірнім золотом гаптар.

Що зелено в блідій поливі,
як на осінніх косах верб,
а вже кладе хтось тіні гливі
на тонко викреслений серп.

Померкло горяне горно.
Вдягає ніч жалобне рам'я.
О, хто це ранить утлу пам'ять?
День одгорів. Давно.

1923