Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН № 78 від 05.02.16 року

MIHICTEPCTBO ОСВІТИ I НАУКИ УКРАІНИ

НАКАЗ

№ 78 від 05 лютого 2016 року

Про проведення конкурсного відбору
проектів підручників для учнів 8 класу
загальноосвітніх навчальних закладів

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 781 "Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів", від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти", наказу Міністерства освіти і науки України від 25 грудня 2015 року № 1361 "Про затвердження Положення про конкурсний відбір проектів підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 59/28189, та з метою забезпечення учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів новим поколінням підручників, НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурсний відбір проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (далі - Конкурс) з 08 лютого 2016 року.

2. Затвердити перелік навчальних предметів та назв підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, з яких проводитиметься Конкурс, що додається.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) подати до 18 лютого 2016 року на затвердження наказом Міністерства освіти і науки України склад експертів з кожного навчального предмета.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) разом з Інститутом модернізації змісту освіти (Вяткіна Н. В.):

4.1. забезпечити до 09 лютого 2016 року розроблення та тиражування спільно 3 Національною академією педагогічних наук України (Кремень В. Г., за згодою) інструктивно-методичних матеріалів для проведення експертизи електронних версій проектів підручників;

4.2. забезпечити до 11 квітня 2016 року розроблення інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору загальноосвітніми навчальними закладами електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, що відповідає прогнозованій кількості учнів, та оформлення результатів вибору;

4.3. подати до 29 лютого 2016 року на затвердження наказом Міністерства освіти і науки України складу конкурсних комісій відповідно до освітніх галузей ("Мови і літератури" (з іноземних мов; мов національних меншин та інтегрованого курсу "Література" створюються окремі комісії), "Суспільствознавство", "Мистецтво", "Математика", "Природознавство", "Технології", "Здоров’я і фізична культура") та апеляційної комісії Конкурсу.

5. Інституту модернізації змісту освіти (Вяткіна Н. В.) разом з Національною академією педагогічних наук України (Кремень В. Г., за згодою) забезпечити до 29 лютого 2016 року проведення інструктажу експертів з кожного навчального предмета.

6. Інституту модернізації змісту освіти (Вяткіна Н. В.) забезпечити:

6.1. до 12 лютого 2016 року розміщення на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти та в Репозитарії зразків оформлення комплектів конкурсних матеріалів;

6.2. до 22 лютого 2016 року розміщення на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти та в Репозитарії зразків оформлення експертних висновків;

6.3. 3 22 лютого до 17.00 29 лютого 2016 року приймання, реєстрацію комплектів конкурсних матеріалів.

Конкурсні матеріали учасники Конкурсу надсилають до Інституту модернізації змісту освіти за адресою: 03035, M. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ, тел./факс (044) 248-21-61, електронна адреса: Vidbir.2016@gmail.com.

6.4. до 02 березня 2016 року:

  • перевірку комплектів конкурсних матеріалів та технічної справності електронного диска або флеш-пам'яті з електронною версією проекту підручника;
  • передачу для розміщення B Репозитарії електронних версій проектів підручників, поданих на Конкурс;

6.5. до 04 березня 2016 року:

  • подання для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України, веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти переліку поданих на Конкурс комплектів конкурсних матеріалів;
  • подання на затвердження наказом Міністерства освіти і науки України складу експертів для кожного проекту Підручника, визначених методом жеребкування;

6.6. з 09 по 22 березня 2016 року організацію експертизи електронних версій проектів підручників експертами;

6.7. до 28 березня 2016 року подання для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України, веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти та в Репозитарії експертних висновків на електронні версії проектів підручників;

6.8. до 12 квітня 2016 року розміщення на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти та в Репозитарії зразків оформлення результатів вибору електронних версій проектів підручників загальноосвітніми навчальними закладами;

6.9. передачу головам конкурсних комісій Конкурсу:

  • 19 квітня 2016 року проектів підручників, експертних висновків на електронні версії проектів підручників та довідок про стан доопрацювання проектів підручників;
  • 24 травня 2016 року результатів вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, оформлених загальноосвітніми навчальними закладами в Репозитарії;

6.10. організацію оголошення висновків конкурсних комісій Конкурсу:

20 квітня 2016 року щодо пропозиції про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» проектам підручників;

25 травня 2016 року щодо пропозиції до формування переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету у 2016 році;

6.11. до 20 квітня 2016 року подання для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України, веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти та в Репозитарії довідок про стан доопрацювання проектів підручників;

6.12. 3 21 по 25 квітня 2016 року прийом та реєстрацію апеляцій учасників Конкурсу.

Учасники Конкурсу надсилають апеляції до Інституту модернізації змісту освіти за адресою: 03035, M. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ;

6.13. до 22 квітня 2016 року подання для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України, веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти протоколів конкурсних комісій на І етапі Конкурсу;

6.14. до 29 квітня 2016 року подання для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України, веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти рішення Апеляційної комісії;

6.15. 3 01 по 15 травня 2016 року ознайомлення вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з електронними версіями оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у ІІ етапі Конкурсу;

6.16. до 26 травня 2016 року подання для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України, веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти та в Репозитарії результатів вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, оформлених загальноосвітніми навчальними закладами у першому турі ІІ етапу Конкурсу в Репозитарії;

6.17. до 27 травня 2016 року подання для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України, веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти протоколів конкурсних комісій у першому турі ІІ етапу Конкурсу;

6.18. підготовку узагальнених матеріалів для їх розгляду колегією Міністерства освіти і науки України:

  • до 27 квітня 2016 року «Про надання підручникам грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» за результатами І етапу конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів»;
  • до 14 червня 2016 року «Про затвердження переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету, за результатами ІІ етапу конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів»;

6.19. здійснення оплати праці експертів з нарахуванням на зарплату та надання послуг по здійсненню експертизи проектів підручників;

6.20. своєчасне подання для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України, веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти наказів Міністерства освіти і науки України, інструктивно-методичних матеріалів та інших документів щодо проведення Конкурсу.

7. Експертам:

7.1. 3 09 по 22 березня 2016 року здійснити експертизу електронних версій проектів підручників, поданих на Конкурс;

7.2. до 24 березня 2016 року передати свої експертні висновки на електронні версії проектів підручників на папері до Інституту модернізації змісту освіти (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ), в електронному вигляді (рої-формат) на електронну адресу vidbir.2016@gmai1.com та до Репозитарію (lokando@outlook.com);

7.3. 3 13 по 15 квітня 2016 року здійснити перевірку ступеня доопрацювання проектів підручників відповідно до результатів експертизи;

7.4. до 18 квітня 2016 року передати свої довідки про стан доопрацювання проектів підручників на папері до Інституту модернізації змісту освіти (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ), в електронному вигляді (рої-формат) на електронну адресу vidbir.2016@gmai1.com та до Репозитарію (lokando@outlook.com).

8. Конкурсним комісіям Конкурсу:

8.1. на І етапі Конкурсу 19 квітня 2016 року перевірити правильність оформлення експертних висновків на електронні версії проектів підручників; узагальнити результати експертизи з кожного навчального предмета; підготувати пропозиції про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» проектам підручників;

8.2. у першому турі ІІ етапу Конкурсу 24 травня 2016 року проаналізувати результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, оформлені загальноосвітніми навчальними закладами в Репозитарії, та надати пропозиції щодо формування переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету;

8.3. передати до Інституту модернізації змісту освіти:

19 квітня 2016 року проекти підручників, експертні висновки на електронні версії проектів підручників, довідки про стан доопрацювання проектів підручників та протоколи засідань конкурсних комісій на І етапі Конкурсу;

24 травня 2016 року результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, оформлених загальноосвітніми навчальними закладами в Репозитарії та протоколи засідань конкурсних комісій у першому турі ІІ етапу Конкурсу;

8.4. оголосити висновки конкурсних комісій Конкурсу:

20 квітня 2016 року щодо пропозиції про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» проектам підручників;

25 травня 2016 року ЩОДО пропозиції до формування переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету у 2016 році.

9. Учасникам Конкурсу:

9.1. до 11 квітня 20106 року подати до Інституту модернізації змісту освіти доопрацьовані відповідно до результатів експертизи електронні та паперові версії проектів підручників;

9.2. до 28 квітня 20106 року подати до Інституту модернізації змісту освіти електронні та паперові версії оригінал-макетів підручників, якщо подавалися на Конкурс рукописи підручників, яким за результатами І етапу надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

10. Загальноосвітнім навчальним закладам:

10.1. 3 01 по 15 травня 2016 року ознайомитися з електронними версіями оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у ІІ етапі Конкурсу;

10.2. 3 16 по 20 травня 2016 року відповідно до інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору загальноосвітніми навчальними закладами електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, що відповідає прогнозованій кількості учнів, та оформлення результатів вибору, заповнити спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників 3 кожного навчального предмета в Репозитарії;

10.3. 3 30 травня по 02 червня 2016 року відповідно до інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору загальноосвітніми навчальними закладами електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, що відповідає прогнозованій кількості учнів, та оформлення результатів вибору, заповнити спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета на Репозитарії, роздрукувати її тa передати відповідному структурному підрозділу освіти місцевої державної адміністрації.

11. Органам управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій:

11.1. до 26 лютого 2016 року забезпечити проведення інструктажу експертів у регіонах, про що до 29 лютого 2016 року надіслати інформацію до Інституту модернізації змісту освіти (03 035, M. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36) та на електронну адресу olena.dubovik@gmail.com;

11.2. сприяти ознайомленню загальноосвітніх навчальних закладів з електронними версіями оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у ІІ етапі Конкурсу;

11.3. до 10 червня 2016 року передати до Інституту модернізації змісту освіти узагальнені результати другого туру ІІ етапу Конкурсу.

12. Апеляційній комісії Конкурсу:

12.1. 26 квітня 2016 року розглянути апеляції учасників з приводу дотримання процедури проведення конкурсу;

12.2. до 27 квітня 2016 року передати до Інституту модернізації змісту освіти протокол засідання апеляційної комісії;

12.3. до 29 квітня 2016 року рішення апеляційної комісії довести листами до відома учасників, які подавали апеляції.

13. Громадській спілці "Центр освітніх комунікацій" (Поляков О. В., за згодою):

13.1. до 08 березня 2016 року розмістити в Репозитарії електронні версії проектів підручників, поданих на Конкурс;

13.2. до 12 квітня 20106 року замінити електронні версії проектів підручників на доопрацьовані відповідно до результатів експертизи;

13.3. до 29 квітня 2016 року видалити з Репозитарію електронні версії проектів підручників, які не братимуть участь у II етапі Конкурсу, та замінити електронні версії рукописів на електронні версії оригінал-макетів підручників, яким за результатами І етапу надано гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України";

13.4. 3 01 по 15 травня 2016 року забезпечити ознайомлення вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з електронними версіями оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у ІІ етапі Конкурсу;

13.5. 3 16 по 20 травня 2016 року та з 30 травня по 02 червня 2016 року забезпечити оформлення загальноосвітніми навчальними закладами результатів вибору електронних версій оригінал- макетів підручників з кожного навчального предмета в Репозитарії;

13.6. 23 травня 2016 року передати до Інституту модернізації змісту освіти (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36) результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, оформлених загальноосвітніми  навчальними закладами в Репозитарії;

13.7. до 27 травня 2016 року видалити з Репозитарію електронні версії оригінал-макетів підручників, які не братимуть участь у другому турі ІІ етапу Конкурсу;

13.8. своєчасне оприлюднення в Репозитарії інструктивно-методичних матеріалів, експертних висновків та інших документів щодо проведення Конкурсу.

14. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

Тимчасово виконуюча обов’язки Міністра      І. Р. Совсун

Освіта.ua
05.02.2016

Учеников 4 и 9 классов официально освободили от ДПА Отмена государственной итоговой аттестации происходит уже в четвертый раз подряд
Минимальный порог НМТ ниже порога угадывания, – министр Порог тестовых баллов за выполнение блоков мультитеста, ниже порога угадывания
Школьные знания по истории проверяют на ДПА, – глава комитета ВР Усвоение выпускниками школ знаний проверяется во время ДПА, а не вступительных экзаменов
Общественный диалог о модели НМТ завершен, – министр Парламент в ближайшее время должен утвердить представленную МОН модель поступления в вузы
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев