Загрузка...

Психологічні особливості спортивного змагання. Реферат

Термін спортивне змагання досить зрозумілий для більшості людей, який позначає явище з характерними ознаками. Проте з наукових психологічних позицій він розглядається далеко не однозначно

Спортивне змагання є предметом спортивної психології як психічне явище, яке має певні властивості, багатогранні процеси та специфічні стани. Іноді змагання розглядається як спеціальний тип поведінки, установка поведінки (ставлення) або ситуація.

Установка - це початковий нахил, готовність до певних дій стосовно до конкретної ситуації або об'єкта, який виникає при можливості передбачення цієї ситуації або появи об'єкта.

Часто в спортивній психології як синонім спортивного змагання використовують термін суперництво (боротьба за першість, досягнення певного результату, порівняння свого рівня тренованості в якомусь виді спорту, спортивній дисципліні, змагальній вправі).

Спортивне змагання є одним з головних видів спортивної діяльності. Розвиток фізичних якостей, засвоєння техніки та тактики обраного виду спорту, матеріально-технічне забезпечення та багато інших факторів підготовки спортсмена, врешті, знаходять своє вираження в змагальному результаті. При цьому змагання не тільки підводять підсумок попередньої підготовки, але і самі є досить дійовим засобом психічного розвитку спортсмена.

Спортивні змагання суттєвим чином впливають на розвиток мотивації спортсмена. Призи, спортивні звання, реалізація тренувальних зусиль, самоствердження та інші стимули впливають на формування та динаміку особистості. Об'єктивні змагальні ситуації є при цьому як спосіб досягнення цілі, завдяки цьому мотивація набуває більш конкретизованого, цільового змагального значення. Формування змагальності як цілої групи мотивів, які спонукають людину брати участь (або не брати участі) у змаганнях і прагнути до перемоги, складає важливу сторону підготовки спортсмена.

У спортивних змаганнях часто виникають досить відповідальні, іноді небезпечні для життя та здоров'я екстремальні ситуації, які заставляють діяти спортсменів на межі власних можливостей.

Екстремальна ситуація - це незвичайні, незвичні обставини життєдіяльності, що вимагають спеціальної адаптації органів чуття, які пов'язані з серйозними соціально-психологічними та інформаційними обмеженнями, з наростанням фактору ризику.

Вироблення правильної реакції на успіхи на невдачі - одне з головних завдань формування особистості, яке вирішується в змагальній діяльності.

     

Соціальне значення як самих змагань, так і спортивного результату, який показав спортсмен, іноді досить велике і глибоко відбивається на долях учасників змагань, на статусі спорту та його видів, на оцінках досягнень тієї чи іншої країни. Змагання осуджують та схвалюють, рідше залишаються байдужими. Спортивне змагання є однією із загальноприйнятих у світі форм соціалізації дітей, потужним фактором підготовки людини до успіху в сучасному суспільстві.

Соціалізація - це процес і результат засвоєння індивідом соціального досвіду в процесі спілкування та діяльності. Вона тісно пов'язана з активністю участі суб'єкта в соціальних стосунках.

Спортивні змагання є підсумком певного періоду підготовки, обраної методики та стратегії, перевіркою різних нововведень, включаючи психологічні. Одночасно вони дозволяють намітити перспективи та доцільність подальшої роботи.

Потрібно виділити і особливий вольовий фактор психології спортивного змагання. Проявлена воля до перемоги, яка дозволяє добиватись бажаного результату (перемоги над певним суперником, завоювання чемпіонського титулу, покращання власного досягнення) іноді є головним підсумком, який впливає на оцінку та самооцінку спортсмена. Недарма на багатьох змаганнях засновано спеціальні призи "За волю до перемоги", і ці призи не завжди присвоюються переможцям.

Нарешті, незважаючи на постійне вдосконалення правил та інших умов змагань, у них досить великою є доля непередбачуваності, невизначеності - як у визначенні імені переможців, так і в способах досягнення перемоги. Саме непередбачуваність найбільше і цінується спортивними вболівальниками, що складає для них особливий привабливий фон змагань. Видовищність тих чи інших змагань багато в чому визначається цією обставиною. Мало знайдеться охочих дивитись змагання, результат яких не викликає сумнівів.

У всій різноманітності умов спортивної боротьби змагання мають ряд загальних психологічних особливостей:

  • Спортивне змагання має стимулювальний вплив.
  • Ціллю виступу на змаганнях є досягнення перемоги або кращого результату. Це створює екстремальну ситуацію, в якій спортсмен повинен проявити максимум своїх можливостей, часто в складних умовах і при дефіциті часу.
  • Спортивні змагання завжди мають соціальне значення, тому що їх результати стають широко відомими, мають суспільну оцінку, впливають на статус спортсмена в суспільстві, приносять йому спортивну славу, включаються в оцінку життєвих досягнень.
  • Результати виступу на змаганнях завжди мають особисте значення для спортсмена Вони підводять підсумки певному періоду тренування, служать перевіркою правильності або неправильності обраного шляху, доцільності або недоцільності затраченого часу та зусиль.
  • Спортивні змагання є специфічним фактором, який створює екстраординарні емоційно-вольові стани які можуть впливати як позитивно, так і негативно на процес і результат діяльності спортсмена.

Література

  1. Гуменюк Н. П., Клименко В. В. Психология физического воспитания и спорта. - К.: Вища школа, 1985.
  2. Данилина Л. Н., Плахтиенко В. А. Проблемы психической надежности в спорте. - М.: ГЦОЛИФК, 1980.
  3. Джамгаров Т. Т. Психологическая систематика видов спорта и соревновательных упражнений / В сб. Психология и современный спорт. - М.: ФиС, 1982.


13.03.2012

Загрузка...