Психологія тероризму як соціального явища. Реферат

На сьогоднішній день тероризм став невід'ємною частиною політичних і економічних процесів в світі, і представляє все більш значну загрозу громадській і національній безпеці та й усьому подальшому розвитку нашої цивілізації

Тероризм, як явище, охоплює весь світ, оскільки для терористичних організацій не існує ні кордонів, ні ліній фронту, ні глибокого тилу. Новий спосіб ведення війни потребує пошуку нових засобів, а для цього необхідне глибоке розуміння тероризму, що робить тероризм відмінним від такого зовні схожого на нього способу боротьби, як війна.

Використовуючи різні форми насильства, суб'єкт насильства не може стати в момент здійснення теракту об'єктом (і навпаки). Тобто у даному разі відбувається чітка диференціація на суб'єкт і об'єкт насильства, що є відмінним від війни, де кожна сторона зазнає втрат від військових дій.

Варто зазначити, що у багатьох випадках політичний радикалізм та диверсійно-терористичні методи ведення війни створили передумови виникнення сучасного тероризму.

Сучасний тероризм - це явище соціальне. Він виникає і розвивається як наслідок недоліків та помилок у політичних, соціальних та інших сферах, а також низького професійного рівня певних спецслужб та корумпованості декотрих політичних чиновників.

Досить часто тероризм є спробою подолати духовну стагнацію суспільства. Для таких терористів бомба в громадському місці - це єдиний засіб проти екзистенційного ступору мас.

Існують різні види тероризму:

  • тероризм етнічний, або сепаратистський (боротьба за автономію чи незалежність певної території),
  • політико-соціальний (прагнення зміни чи збереження певного ладу),
  • релігійний (боротьба в ім'я якогось віровчення).

Також у терористів можуть бути різні цілі:

  • особисті,
  • етнічні,
  • релігійні,
  • складні політичні ідеї.

Для формулювання і заяви суспільству цих ідеалів у кожної терористичної структури є група "інтелектуалів-теоретиків" - первинний ідеологічний центр, навколо якого і організуються бойові терористичні формування. Головна ідеологічна допомога сучасного тероризму - бурхлива реакція ЗМІ.

     

Сучасний терор має полем бою телеекран, і не дарма в своїх акціях терористи, насамперед, потребують не викуп, а тележурналістів. Ціль таких дій - вплив на суспільство. Через "підняті мотиви" звичайно втягують молодь, що, у силу розумової і моральної нестиглості, легко "клює" на радикальні національні, соціальні або релігійні ідеї. Утягують її частіше усього через тоталітарні, релігійні або ідеологічні секти, кризу ідеології в державно-правовій системі.

Що ж являє собою психологія тероризму? Це:

  • по-перше, примітивне, чорно-біле, але релігійно-фанатичне світосприйняття, яке практично ніколи не має кінцеві цілі і результати терору,
  • по-друге, відчуття своєї переваги над "простими смертними", що відміняє або зменшує перебірливість у засобах терору,
  • по-третє, мала чутливість у відношенні своїх і чужих страждань, при високій готовності вбивати і вмирати, і високої терористичної підготовки.

Для особистості терориста характерні такі психологічні особливості, як негативне світосприйняття, що виникає під дією ряду факторів - невідповідність між образом ідеальної моделі світу і самого себе у реальній дійсності і можливостями самореалізації, в результаті чого терорист може виправдати і себе і свої дії.

Правоохоронним органам притаманна своя специфіка протидії тероризму, через те, що саме на них покладено завдання боротьби з ним. Саме тому необхідно здійснювати ретельний добір особового складу, що відповідав би високим моральним та психологічним вимогам, адже людині з слабкою психікою та моральними цінностями важко буде протистояти впливові терористів.

З підрозділами, що будуть безпосередньо контактувати з певною терористичною групою, повинен проводитись детальний інструктаж з діяльності групи, її членів, видів терористичної діяльності, що ними використовуються, засобів впливу на окрему людину. Все це повинно забезпечити стійкість і готовність правоохоронців до боротьби і виключення можливості виникнення жалю чи співчуття до терористів, що завадить виконанню службових обов'язків.

Під час здійснення певної операції необхідна участь у оперативній групі психолога, основним завданням якого буде виявлення співробітників, що не здатні до подальшої участі в операції.

Після проведення анти-терористичних операцій, незалежно від їх результатів, потрібно проводити реабілітаційну роботу з особовим складом для подолання несприятливих психологічних наслідків.

Для захисту співробітників від негативного впливу рекомендовано проведення психотренінгів як з керівниками, так і з рядовими співробітниками, а також інформаційної та виховної роботи, що сприятиме їх оперативній готовності.

Потрібне проведення загальнодержавної роботи, що сприяла б відновленню забутих моральних цінностей і поняття офіцерської честі та честі мундира перестали б викликати посмішку у пересічних громадян.

Потрібно згуртувати націю навколо ідеї власної державності, відродити повагу до своєї Батьківщини, гордості за її здобутки. А це, в свою чергу, сприятиме підвищенню бойового духу, впевненості, правдивості, терпінню, згуртованості, хоробрості і вірності, тобто всьому тому, що ми можемо протиставити зброї терористів - страхові.

Загроза того, що і Україна може постраждати від діяльності терористів, залишається на високому рівні. Нажаль, цій проблемі та розробці нових засобів захисту в нашій країні приділяється мало уваги, що є вельми самовпевненим з огляду на вищезазначене.

Тому потребують негайного розв'язання питання щодо вироблення повноцінних та життєздатних систем захисту працівниками правоохоронних органів.


27.01.2012

Загрузка...