Загрузка...

Розвиток творчості у дітей молодшого шкільного віку. Реферат

У рефераті подано відомості про розвиток творчих здібностей у молодших школярів в процесі міжособистісної взаємодії

Проблема дослідження полягала в тому, щоб вивчити особливості творчих здібностей у молодших школярів і показати вплив міжособистісної взаємодії на їх розвиток. Як відомо, що вже в молодшому шкільному віці учні можуть виявляти елементи творчого мислення такі, як оригінальність, гнучкість, розробленість ідеї, швидкість знаходження нових варіантів вирішення задачі тощо.

Такі обдаровані, творчі учні мають досить високий інтелектуальний рівень розвитку, але часто не мають досить високого соціального статусу у взаєминах з однолітками, з іншими учнями взаємини майже відсутні і не розвиваються.

Як показали дослідження Коломінського Я. Л., Реан А. А., Симановського Л. Д., на розвиток кожної особистості школяра впливають міжособистісні стосунки, які в свою чергу впливають на розвиток не тільки особистісних якостей, але й творчого мислення учнів, їх творчої діяльності, творчих здібностей.

Так в літературі була висунута концепція розвитку творчості, обдарованості особистості, як загальної психологічної передумови творчого потенціалу особистості.

Відповідно до цієї концепції в психології виділено компоненти творчості дитини:

 • оригінальність рішень задач,
 • гнучкість мислення,
 • вміння знаходити оптимальні способи діяльності,
 • швидкість прояву мовленнєво-розумових процесів,
 • успішність виконання діяльності.

В дослідженні були поставлені наступні завдання:

 • виявити у молодших школярів особливості прояву творчих здібностей,
 • показати їх вплив на міжособистісну взаємодію учнів,
 • розробити психокорекційну програму з розвитку творчих здібностей у молодших школярів в процесі міжособистісної взаємодії,
 • розробити практичні рекомендації.

Творчість у школярів - діяльність, що пов'язана з створенням чогось нового, оригінального, унікального. Тут велике значення має творче мислення, уява, інтуїція, часом неусвідомлені компоненти розумової активності, потреба учнів в самореалізації творчості, особливу роль відіграють міжособистісні стосунки учнів, їх взаємодія, коли учні підтримують один одного, допомагають розкрити творчість кожного, реалізувати творчі потенції, задатки, своє натхнення в діяльності, створюючи можливості.

В дослідженні використовували комплекс стандартизованих психодіагностичних методик:

 • "тест творчого мислення",
 • "творчі здібності",
 • "соціометрія" для визначення соціометричного статусу учнів, співвідношення його з творчими здібностями школярів.
     

Проаналізуємо отримані результати:

 • виявлено, що високий рівень оригінальності творчого мислення у молодших школярів виявили 28%, середній 48%, низький 24%;
 • розробленість ідеї чи нестандартне вирішення проблеми в різних навчальних ситуаціях виявили 28% учнів, частково реалізували 24%;
 • так швидкість і гнучкість творчого мислення високого рівня виявили 32%, 52% - середнього і 20% низького рівня, тобто це ті учні, які не встигають швидко виконати творче завдання по запропонованим тестам.

Таким чином, за всіма показниками творчого мислення переважає середній рівень, низький рівень виявився найменш виражений. Все це свідчить про досить достатню розвиненість розумових процесів у молодших школярів і вони вже можуть самостійно компонувати частини в нове вирішення проблеми в навчальній діяльності.

Проаналізуємо результати по визначенню соціометричного статусу молодших школярів і співвідношення його з творчими здібностями особистості. Так, було виявлено, що учні з високим рівнем творчих здібностей мають в більшості середній коефіцієнт соціального статусу (наприклад від 0,3 до 0,5); в той час, як учні середнього рівня творчих здібностей виявляють коефіцієнт соціального статусу (від 0,4 до 0,7), учні з низьким рівнем творчих здібностей також виявляють низький коефіцієнт соціального статусу (наприклад, від 0,2 до 0,5).

Таким чином, виявлено, що учні з високим рівнем творчих здібностей мають в основному середній коефіцієнт соціометричного статусу. Все це говорить про необхідність формування в учнів і творчих здібностей, і проводити роботу по підвищенню соціометричного статусу обдарованих, творчих дітей.

З метою розвитку цих якостей особистості була проведена психокорекційна робота, яка складалась з ряду тренінгових занять з покращення міжособистісних стосунків і взаємин, зниженню агресивності, стабілізації самооцінки, розвитку творчості.

Так, це були наступні заняття - психологічні КВК, які потребували досить високого інтелектуального рівня, адже діти працювали в командах; творчі обдаровані діти отримували високі соціометричні статуси в цих командах, які намагались виграти і зайняти рейтингові місця серед команд класу.

Загалом у класі виділялось 5-6 команд, які складались з 5-6 учнів. Завдання, які давались командам - це вирішення інтелектуальних задач зі збірника "Развитие интеллектуальных способностей у младших школьников", автор А. З. Зак, вирішення анаграм, знаходження початку чи кінцівки ряду слів, тести Равена, Айзенка "Проверьте свои способности" тощо.

Проведення ряду тренінгових занять по підвищенню творчих здібностей учнів, а також їх соціометричного статусу в колективі учнів, також сприяло отриманню позитивних результатів.

Таким чином, підводячи підсумки роботи, можемо сказати, що покращення міжособових стосунків, міжособистісної взаємодії підвищує соціометричний статус творчих обдарованих учнів, з іншого боку - підвищує творчий потенціал кожної особистості, сприяє виявленню інтелектуальних резервів розумової діяльності молодших школярів. Підвищується рівень благополуччя взаємин.

Високий рівень комфортності у школярів сприяє розвитку творчого мислення, вміння нестандартно вирішувати нові завдання, знаходити щось нове, незвичайне, самостійно компонувати незнайоме в знайоме для вирішення нової проблеми, завдяки чому підвищується якість творчого мислення школярів, їх оригінальність, швидкість, гнучкість тощо.

Література

 1. Зак А. З. Развитие интеллектуальных способностей у младшего школьного возраста. - М.: Новая школа, 1996.
 2. Колошневский Я. Л. Психология детского коллектива. Система личностынх взаимоотношений. - Минск, 1984.
 3. Реан А. А. Социальная педагогическая психология. - СПб, 2000.
 4. Симановский Л. Д. Развитие творческого мышления детей. - Ярославль, 1996.


27.01.2012

Загрузка...