Міжособові стосунки у підлітковому віці. Реферат

В підлітковому віці особливу роль в психічному розвитку особистості відіграють міжособові стосунки, які поступово все більше диференціюються

Як показують дослідження Дубровіної І. В., Захарової А. В., Фельдштейна Д. І., Юферевої Т. І. у молодших підлітків існує міцна прив'язаність дітей однієї статі, в той час як у середніх та старших підлітків починають формуватись більш численні групи не тільки з особистостями своєї статі, але й протилежної статі.

Таким чином, підлітковий вік забезпечує перехід від одностатевих груп взаємин до різностатевих, що розширює коло спілкування, стосунків, діяльності, формуються компанії підлітків.

Ці різностатеві стосунки сприяють виникненню дружби між хлопчиками та дівчатками, розвивається система уявлень про особливості протилежної статі, статевої поведінки, формуються поняття "феміниності", "маскулінності", зростає активність в самопізнанні та взаємо-пізнанні психіки протилежної статі.

Основне завдання психологів та педагогів допомогти підлітку сформувати правильне, здорове уявлення про психічні особливості протилежної статі, сприяти розвитку доброзичливих дружній взаємин і стосунків, набуванню досвіду та знань про фізіологічні особливості кожної статі, дружби, взаємодопомоги.

Як показують дослідження, проблема особливостей взаємин у підлітків з протилежною статтю ще мало вивчена, а її актуальність на сучасному етапі розвитку суспільства надзвичайно важлива, тому необхідно вже в підлітковому віці сформувати правильну модель статевої поведінки і не допустити у взаєминах підлітків різних видів сексуальних відхилень.

Основні завдання нашого дослідження полягали в тому, щоб вивчити особливості стосунків підлітків з протилежною статтю, диференціювати стосунки за певними критеріями і сприяти розвитку симпатій, ціннісних та статевих орієнтацій, світогляду.

В дослідженні використовували ряд методик, за допомогою яких вивчали особливості взаємин підлітків в навчальній, трудовій діяльності, в процесі спілкування; використовувався метод вільних описувань, який додав можливість виявити уявлення підлітків про образи чоловіка та жінки в суспільстві, незакінчені речення, а також методику КТВ (комп'ютерний невербальний діагностичний тест відношень), який допомагав виявити усвідомленні чи неусвідомлені рівні стосунків підлітка з іншими людьми: хлопчики-однолітки, дівчатка-однолітки, хлопчики-дівчатка, хлопчики - чоловіки, хлопчики - жінки, дівчатка-чоловіки, дівчатка - жінки.

На основі диференціації стосунків нами було виділено чотири групи підлітків:

 • перша група, в якій уявлення підлітків про особистість однолітків, жінок і чоловіків були більш-менш повні;
 • друга група - уявлення були невизначені, безстатеві, не повні;
 • третя група - уявлення невірні, помилкові;
 • четверта група - уявлення однобічні, прихильні до якоїсь однієї статі.
     

В своїх оповідях підлітки характеризували свої уявлення на основі зверхніх характеристик: зовнішність, деякі ділові чи трудові якості, інтелектуальні; висловлювали традиційні поняття про мужність чи жіночість, без вникнення в моральні внутрішні якості людини, її особистісні властивості.

Аналіз результатів показав, що хлопчики-підлітки виявляють лише 10% позитивних стосунків з своїми однолітками-хлопчиками, 20% негативні стосунки і 70% стосунки аморфні, не визначені, неоднозначні, ситуативні; дівчатка-підлітки виявляють 20% позитивних стосунків з однолітками своєї статі, 20% - негативні з своїми однолітками-дівчатками і 60% аморфні стосунки, невизначені, ситуативні.

У хлопчиків-підлітків виявлено позитивне ставлення протилежної статі у 20%, ще 20% негативне ставленні і 60% аморфне, невизначене, ситуативне ставлення.

У дівчаток-підлітків до протилежної статі позитивне ставлення виявлено у 35%, у 20% негативне, 45% ставлення аморфне, невизначене, ситуативне.

До дорослих чоловіків у хлопчиків-підлітків позитивне ставлення виявлено у 80% і негативне у 20%.

У дівчаток навпаки:

 • 20% - позитивне ставлення до чоловіків,
 • 30% - негативне,
 • 50% - аморфне ставлення, невизначене, ситуативне.

У хлопчиків-підлітків до жінок виявлено позитивне ставлення 80%; 20% невизначене, аморфне; негативного ставлення не виявлено.

А ось у дівчаток-підлітків виявлено теж 80% позитивне ставлення до жінок, 10% негативне і 10% невизначене, аморфне, ситуативне.

Таким чином, виявлено, що уявлення і стосунки у хлопчиків і дівчаток в підлітковому віці домінують аморфні, невизначені чітко, ситуативні, тобто не зовсім усвідомлені, недиференційовані.

Найбільш позитивні стосунки і уявлення виявлено у хлопчиків до чоловіків, до жінок у 80% випадків; у дівчаток до жінок у 80%, аморфні уявлення до чоловіків у дівчаток у 50%.

Це свідчить про різкість відношень, підвищену негативну оцінку стосунків і навіть конфліктність і непорозуміння у взаєминах. Хоч за рівнем розвитку емпатійних здібностей виявлено високий рівень у хлопчиків-підлітків 15%, у дівчаток-підлітків 25%, середній рівень емпатійних здібностей - у хлопчиків-підлітків 42%, у дівчаток-підлітків - 50%, низький рівень відповідно 43% і 25%.

Диференціація відношень до батьків у дівчаток високого рівня становила 42%, у хлопчиків 58, середнього рівня 25% і 27% відповідно, низького рівня 34% і 16% відповідно.

Відношення до матері у дівчаток високого рівня виявлено 68%, у хлопчиків 42%, середнього рівня 25% і 27% відповідно і низького рівня 7% і 30% відповідно.

Кореляційний аналіз показав наявність позитивного зв'язку у кількості 0,4 між рівнем розвитку емпатії та позитивних відношень і стосунків підлітків з однолітками, особистостями протилежної статі, чоловіками та жінками у підлітків.

Таким чином, в процесі проведення психокорекційної роботи необхідно було сформувати позитивні уявлення про протилежну стать у підлітків, про дорослих та звернути особливу увагу на розвиток почуття емпатії, підвищити соціальні цінності підлітків, сформувати доброзичливі стосунки однолітків.

Робота будувалась на припущенні про те, що особливу увагу в становленні позитивних між особових стосунків, діяльності відіграє інтимно-особистісне спілкування, яке є провідною діяльністю підлітка, тому застосовувались моделі спілкування, які сприяли розвитку довіри у підлітків до протилежної статі, урізноманітненні цього спілкування, що охоплювала різні сфери діяльності підлітків (окрім навчання, праця, гра, побутова діяльність, туристичні походи з підлітками, взаємодопомога).

Так, в результаті проведення психокорекції міжособистісних стосунків в різних видах діяльності у підлітків підвищився рівень емпатії в стосунках не тільки з однолітками, але й протилежної статі. Так, значна частина досліджуваних набрали більшу кількість балів по здібностям до емпатії (наприклад: Сергій І. мав до психокорекційної роботи 36 балів, отримав 60 балів, Анастасія Е. Мала 42 бали, отримала 65 балів).

Контрольне обстеження підлітків показало значну диференціацію стосунків, їх усвідомлення, конкретизацію, чіткість, системність, виявлена емоційна чутливість, зацікавленість, більша комунікативність, уважність в стосунках не тільки з однолітками своєї статі, але й протилежної статі.

Таким чином, здійснилось перебудування взаємин в підлітковому віці, вміння будувати безконфліктні, емоційно-позитивні взаємини з оточуючими людьми.

Уявлення підлітків про образи чоловіків і жінок, і протилежної статі однолітків конкретизувались, це привело до їх більшої диференціації, зв'язку з життєвими соціальними цінностями, розвитку навичок дружби, доброзичливості, товаришування, формування нових уявлень про образ людини, особистості.

Література

 1. Дубровина И. В. Об индивидуальных особенностях школьников. М. Педагогика. 1985.
 2. Захарова А. В. Воспитание подростка в семье. М. Знание. 1983.
 3. Фельдштейн Д. И. Социальное развитие в пространстве времени детства. М. 1997.
 4. Юферева Т. И. Образы мужчин и женщин в сознании подростков. // Вопросы психологии// № 3. 1985.


27.01.2012

Загрузка...