Загрузка...

Фінанси підприємств: суть, форми, прояви. Реферат

Фінанси, кредит, гроші виступають основними регулювальниками як економіки, так і суспільних відносин взагалі. Ці регулювальники і забезпечують постійний розвиток суспільства. Безпосередні умови для виникнення фінансових відносин створюють грошові відносини Але поява грошей не означала появу фінансів - фінанси є певна частина грошових відносин

Наявність фінансів передбачає обов'язкове існування грошей. Виконуючи функцію засобу звертання гроші за певний період стають капіталом, тобто тією самовозрастною вартістю, що забезпечує отримання додаткового приросту в ході реалізації продукту - додаткової вартості.

Грошові відносини перетворилися в фінанси коли рух грошей придбав відому самостійність. Внаслідок виробництва товарів і їх реалізації формуються грошові прибутки, формуються фінансові ресурси підприємства у вигляді різноманітних фондів. З'являється самостійна сфера діяльності кожного підприємства, що виходить за рамки його виробничих функцій, але представляюча собою частину виробничих відносин, суть якої полягає в певній системі організації грошових потоків. Ця частина і є фінанси.

Фінанси підприємства являють собою систему грошових відносин, що виражають формування і використання грошових фондів в процесі кругообігу ресурсів підприємства, формування його грошових прибутків та накопичень.

Фінанси підприємств забезпечують кругообіг основного та оборотного капіталу, взаємовідношення з державними органами, податковою системою, бюджетами, банками і іншими кредитними установами, страховими компаніями і так далі. У кожній державі будь-яка державна система включає фінансову систему. Вона складається з двох підсистем:

 • загальнодержавні фінанси;
 • фінанси господарюючих суб'єктів.

Форми вияву фінансів підприємств:

Відносини з іншими господарюючими суб'єктами в процесі формування і розподілу виручки (нематеріальні відносини):

 • штрафи, пені, неустойки;
 • відносини оренди;
 • випуск і реалізація цінних паперів;
 • спільна діяльність;
 • комерційне кредитування;
 • відносини з працівниками по виплаті заробітної плати.

У цей час доцільно виділяти самостійну групу фінансових відносин, які складаються у підприємства зі своїми працівниками з приводу розподілу прибутку: виплати дивідендів, виплати за паї в статутному капіталі.

Фінансові відносини з власними структурними підрозділами. Сюди ж відносяться відношення всередині виробничих об'єднань і відносини підприємства зі своїми дочірніми структурами.

     

Відносини з податковою службою.

Значна частина відносин - відносини з банківською системою. Це не просто система розрахунків і кредитування, адже з'явилися нові форми відносин: факторинг, траст, застави і так далі.

Відносини з різними страховими компаніями по всіх видах страхування.

Відносини з органами державного управління (митниця, Міністерство зовнішніх відносин, різні бюджети, позабюджетні фонди і так далі).

Фінанси - зустрічні потоки грошових коштів, послуг, різні форми вияву інтересів підприємства з одного боку і рушення платіжних коштів з іншою.

Платіжні кошти:

 • гроші (готівка) на банківських рахунках
 • грошові кошти у касі
 • у вигляді чеків (чекових книжок, кошти фактично знаходяться на субрахунках)
 • у вигляді електронних грошей
 • борги з боку покупців (дебіторська заборгованість)
 • кредити, що отримуються підприємством
 • нормальна кредиторська заборгованість (кошти, тимчасово залучені до обороту за умовами розрахунків, що склалися)
 • нормальна заборгованість по ЗП (від 16 до 20 числа)
 • векселі

Фінансові процеси, що відбуваються на підприємстві, - це всі надходження грошових коштів і всі здійснювані виплати.

Надходження - це результат господарської діяльності підприємства, тобто результат продажу товарів, надання послуг, слідство різних банківських операцій, отримання дивідендів.

Виплати, переліки - також результат господарської діяльності, пов'язаної із закупівлею початкових видів сировини і матеріалів, оплатою сторонніх послуг і труда власних працівників.

Якщо необхідно встановити величину платіжних коштів, якими має в своєму розпорядженні підприємство на певну дату, то вона складається між приходом і витратою платіжних коштів:

ПС = НПС + ППС - ВПС

Фінансова стійкість підприємства визначається наявністю платіжних коштів. Його фінансове положення залежить від того наскільки триваліше проміжки часу ПС > 0.

Не завжди і не у всіх підприємств ПС > 0, тобто надходження коштів виявляються меншими, ніж виплати, які проводить дане підприємство, отже виникає черговість платежів, штрафи і т. п.

Даний розрив необхідно закрити, для чого потрібно вирішити питання:

 • Який розмір необхідних для цього ресурсів?
 • За рахунок яких джерел їх можна отримати?

Їх рішення покладене на фінансових менеджерів, що забезпечують управління фінансами підприємства.


21.06.2011

Загрузка...