Osvita.ua Высшее образование Рефераты Экономика предприятия Якість продукції та послуг: методи оцінки. Продуктивність праці. Реферат
Загрузка...

Якість продукції та послуг: методи оцінки. Продуктивність праці. Реферат

Суттєва характеристика та показники якості продукції. Стандартизація і сертифікація продукції (послуг). Методи оцінки якості продукції. Продуктивність праці, методи її визначення і чинники зростання

Суттєва характеристика та показники якості продукції

Якість як економічна категорія відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступінь її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення.

Рівень якості – це кількісна характеристика міри придатності того чи іншого виду продукції для задоволення конкретного попиту на неї у порівнянні з відповідними базовими показниками. Оцінка якості передбачає визначення:

 • абсолютного рівня якості (шляхом обчислення вибраних для його вимірювання показників без їх порівняння з відповідними показниками аналогічних виробів)
 • відносного (шляхом порівняння показників продукції з абсолютними показниками якості кращих аналогічних товарів).
 • перспективного (враховує пріоритетні напрямки і темпи розвитку науки і техніки).
 • оптимального (тобто такого рівня, за якого загальна величина суспільних витрат на виробництво і використання продукції у певних умовах її споживання була б мінімальною).

Показники якості продукції можна поділити на дві групи:

 • перша – диференційовані (поодинокі) показники;
 • друга – загальні показники якості всього обсягу продукції яку виробило підприємство.

В свою чергу диференційовані діляться на:

 • одиничні (характеризують будь-яку одну властивість одиниці продукції).
 • комплексні (характеризують декілька властивостей одиниці продукції одночасно).

Стандартизація і сертифікація продукції (послуг)

Під стандартизацією розуміють визначення і застосування єдиних правил з метою упорядкування діяльності у певній галузі. Стосовно продукції стандартизація охоплює:

 • установлення вимог до якості готової продукції, сировини, матеріалів тощо.
 • розвиток уніфікації та агрегатування продукції
 • визначення норм, вимог, і методів у галузі проектування та виготовлення продукції з метою забезпечення належної якості.
 • формування єдиної системи показників якості продукції, методів її випробування та контролю.
 • створення єдиної системи класифікації та кодування продукції.

Результати стандартизації знаходять відображення у нормативно-технічній документації. Вона охоплює певні категорії стандартів, які відрізняються ступенем жорсткості вимог до виробів і сукупністю об’єктів стандартизації:

 • міжнародні стандарти ICO серії 9000 (найбільш жорстокі вимого).
 • державні стандарти України (містять обов’язкові і рекомендовані вимоги).
 • галузеві стандарти (розробляються на ту продукцію, на яку відсутні державні стандарти).
 • технічні умови.
 • стандарти підприємств (розробляються підприємством за власною ініціативою).
     

Сертифікат – документ, що засвідчує високий рівень якості товару. На світовому ринку – це сертифікат відповідності вимогам ICO серії 9000.

В Україні прийнято розрізняти обов’язкову і довільну сертифікацію. Обов’язкова сертифікація здійснюється виключно в межах державної системи управління господарюючими суб’єктами, охоплює у всіх випадках перевірку і випробування продукції з метою визначення її характеристик та подальший державний технічний нагляд за сертифікованими виробами.

Методи оцінки якості продукції

Для визначення рівня якості виготовлених або освоюваних виробництвом нових виробів застосовують ряд методів:

 • об’єктивний (означає оцінку рівня якості продукції за допомогою стендових випробувань та приборних вимірювань, лабораторного аналізу).
 • органоліптичний метод (ґрунтується на наслідках аналізу сприймання органами почуттів людини (зором, нюхом, слухом, смаком, дотиком) без застосування технічних вимірювальних та регістраційних засобів).
 • диференційований метод (оцінка рівня якості передбачає порівняння одиничних виробів з відповідними показниками виробів-еталонів або ж з базовими показниками стандартів (технічних умов)).
 • комплексний метод (полягає у визначенні узагальнюючого показника рівня якості оцінюваного виробу).

Продуктивність праці, методи її визначення і чинники зростання

Рівень продуктивності праці визначається кількістю продукції (обсягом робіт чи послуг), що виробляються одним працівником за одиницю робочого часу (годину, зміну, добу), або кількістю робочого часу, що витрачається на виробництво одиниці продукції.

Методи вимірювання продуктивності праці:

 • прямий (виробіток = обсяг продукції / чисельність працюючих).
 • обернений (трудомісткість = тродовитрати в годинах (чисельність працюючих) / обсяг продукції).
 • Чинники зростання продуктивності праці:
 • структурні зрушення у виробництві (змінювання питомої ваги окремих видів продукції та виробництв).
 • підвищення технічного рівня виробництва (модернізація, впровадження систем машин, механізація та автоматизація, застосування прогресивних технологій).
 • вдосконалення управління, організації виробництва та праці (раціональний розподіл, поліпшення економічних характеристик, збільшення реального фонду робочого часу тощо).
 • збільшення обсягів виробництва (відносне зменшення чисельності персоналу завдяки зростанню обсягів виробництва).
 • галузеві фактори (збільшення робочого періоду у сезонних виробництвах, змінювання геологічних умов видобутку),
 • введення та освоєння нових виробничих об’єктів (диверсифікація виробництва).


24.05.2011

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!