Osvita.ua Высшее образование Рефераты Экономика предприятия Маркетингова діяльність, державні контракти та система оподаткування підприємства. Реферат

Маркетингова діяльність, державні контракти та система оподаткування підприємства. Реферат

Державні контракти і замовлення. Система оподаткування підприємства. Маркетинг: поняття, види і основні функції. Організація маркетингової діяльності на підприємстві

Державні контракти і замовлення

Державний контракт є засобом забезпечення потреб споживачів, що фінансуються за рахунок державного бюджету та поповнення державного резерву. При цьому оплата поставок продукції гарантується державою.

Фінансування за державними контрактами здійснюється замовниками в межах бюджетних коштів, передбачених на ці цілі. Тому обсяги поставок продукції повинні бути збалансовані з можливостями державного бюджету.

За своїм змістом державний контракт визначає права та обов’язки сторін при виконанні поставок продукції і може мати такі розділи: загальний, фінансово-економічний, науково-технічний, і соціальний.

Державне замовлення слід вважати засобом стимулювання нарощування виробництва дефіцитної продукції, розвитку пріоритетних галузей народного господарства, впровадження нових технологій, розв’язання соціальних проблем, державної підтримки найважливіших наукових досліджень, при якому держава надає певні пільги виконавцям, але не забезпечує їх фінансовими ресурсами. Фінансування державних замовлень здійснюється за рахунок власних коштів підприємств.

До державного замовлення включається певна сукупність видів продукції (робіт, послуг), перелік яких визначається Кабміном.

Виконавці державного контракту та державного замовлення забезпечують себе матеріально-технічними ресурсами шляхом укладення прямих договорів з підприємствами-постачальниками, постачальницько-збутовими та іншими посередницькими організаціями.

Система оподаткування підприємства

     

Податкова система – це сукупність податків, що справляються у державі, форм і методів їх побудови і стягнення, а також відповідних державних органів, які практично займаються управлінням цієї специфічної діяльності.

Визначними рисами податкової системи держави мають слугувати:

 • Пряма пропорційна залежність відрахувань у бюджет від доходів суб’єктів господарювання.
 • Поєднання централізованого управління рівнями оподаткування з гнучкістю.
 • Рівність умов оподаткування для підприємств, організацій та фізичних осіб;
 • Ясність та визначеність умов вилучення податків, їх достатньо довготривала дія;
 • Цілеспрямований стимулюючий вплив податкової системи на макроекономічні процеси.

Серед усіх податків, які діють на території України основними є:

 • Податок на добавлену вартість (являє собою частину новоствореної вартості, що сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів. Платниками цього податку є національні і іноземні суб’єкти підприємницької діяльності, які знаходяться на території України. Проте існують певні категорії, які не оподатковуються.)
 • Податок на прибуток (об’єктом оподаткування слугує валовий прибуток підприємства, зменшений на суму рентних платежів, доходів від продажу цінних паперів та пайової участі в діяльності інших господарюючих об’єктів або валовий доход).
 • Акцизний збір (це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари, що включається до їх ціни).
 • Податок на експорт та імпорт (форма вилучення в доход держави чистого прибутку, утвореного в наслідок відмінностей у цінах на товар який ввозиться або вивозиться;
 • Мито (справляється з вартості або обсягу товарів, що підлягають митному контролю на території України.)
 • Плата за землю
 • Екологічний податок (за завдання шкоди довкіллю).

Маркетинг: поняття, види і основні функції

Маркетинг – це виробничо-комерційна діяльність підприємства, спрямована на виявлення і задоволення потреб в його продукції (послугах) за допомогою обміну з метою одержання прибутку. Маркетинг виконує такі функції:

 • Вивчення ринку, його структури, аналіз і прогнозування попиту;
 • Вибір сегментів ринку, прийнятних для підприємства;
 • Визначення номенклатури і асортименту продукції для ринку;
 • Розробка стратегії виходу на ринок і реакції на дії конкурентів;
 • Реклама, збут і його стимулювання;
 • Політика ціноутворення.

Об’єктом маркетингу є комплекс, що складається з елементів: потреби – товар – ціна – реклама – збут.

Відомо п’ять концепцій маркетингу:

 • виробнича (передбачає спрямування головних зусиль на удосконалення виробництва і мобілізацію внутрішніх резервів з метою розширення обсягу виробленої продукції і зниження її вартості).
 • продуктова (увага акцентується на поліпшенні споживчих параметрів виробів, підвищення якості і завдяки цьому забезпечується належний збут продукції).
 • комерційна (для забезпечення належного збуту активізується в першу чергу робота комерційних служб: працівників реклами, агентів по збуту продавців тощо).
 • індивідуального маркетингу (орієнтує підприємство на виявлення індивідуальних потреб покупців, їх найкращого забезпечення).
 • соціального маркетингу (приймає до уваги потреби та інтереси передусім перспективного характеру: охорони навколишнього середовища, природних ресурсів, здоров'я тощо).

Організація маркетингової діяльності на підприємстві

Організації виготовлення продукції повинно передувати реальне визначення попиту на даний товар (послугу).

Найкраще це можна здійснювати шляхом додержання принципів маркетингу, систематичного проведення маркетингових досліджень.

На підприємствах, що дотримуються стратегії і тактики маркетингу, застосовується такий основний принцип господарської діяльності: спочатку дізнатися, який товар і з якими споживчими властивостями, за якими цінами, у якій кількості та де саме хоче придбати потенційний покупець і лише потім планувати та організовувати його виробництво.

В умовах ринкової економіки початковим і найбільш відповідальним етапом маркетингових досліджень є вивчення ринку відповідних видів продукції та виявлення попиту на неї у найближчі роки. Таку проблему мають вирішувати відділи маркетингу.


24.05.2011

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!