Загрузка...

Лісові ресурси України та антропогенізація лісів. Реферат

Лісовий фонд України, у відповідності з діючим законодавством, перебуває у віданні державних органів лісового господарства — 72,2%, а також колективних сільськогосподарських підприємств, радгоспів та інших відомств

Ліси України за своїм призначенням і місцеположенням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції і мають обмежене експлуатаційне значення.

Площа земель лісового фонду України складає близько 10 млн. га, з них 8,6 млн. га вкрито лісом. Лісистість становить 14,3% площі країни. Загальний запас деревини оцінюється в 1,3 млрд. куб. м. Середній запас деревини на 1 га складає 153 куб. м, річний приріст — 4,2 куб. м.

З метою диференційованого використання різносторонніх властивостей лісів та відповідної спеціалізації ведення лісового господарства вони розділені на дві групи — першу та другу.

Ліси першої групи становлять 59% від загальної площі земель, вкритих лісом. Спостерігається стійка тенденція до збільшення площі та питомої ваги лісів першої групи. Основні показники лісового фонду, згідно з останнім державним обліком, наведені в таблиці.

Показники

Одиниця виміру

За станом на:

1978

1983

1988

Загальна площа,

тис. га

9645

9969

9942

в т. ч. ліси 1 групи

"

4844

4987

5072

Лісові землі

"

8913

9176

9152

Вкриті лісом землі,

"

8261

8588

8620

в т. ч. лісові культури

"

3474

3513

3681

Не зімкнуті культури

"

360

315

294

Загальний запас насаджень,

млн. кбм

1025,5

1239,7

1319,9

в т. ч. запас стиглих насаджень,

"

108,1

129,2

122,8

з них можливих для експлуатації лісів другої групи

"

51,7

56,7

45,7

Лісистість

%

13,7

14,2

14,3

 

Ліси України на її території розміщені нерівномірно: на Поліссі вони охоплюють 29% всієї площі цього регіону, в Лісостепу — 14%, Карпатах — 40%, Криму — 10%. Хвойні насадження займають 45% загальної площі, в т. ч. соснові — 36%. Твердолистяні насадження займають 41% площі, в т. ч. дуб, бук — 33%.

Загальний обсяг заготівлі деревини в лісах складає 13 млн. куб. м, в т. ч. по рубках догляду за лісом і вибірково-санітарних рубках — 6,1 млн. куб. м. На сьогодні з експлуатації повністю виключено до 30% лісових насаджень.

Лісовий фонд України, у відповідності з діючим законодавством, перебуває у віданні державних органів лісового господарства — 72,2%, а також колективних сільськогосподарських підприємств, радгоспів та інших відомств.

Розподіл лісового фонду України за формою користування

Лісокористувачі 

Площа¦

тис. га

%

Лісовий фонд України, всього

9942

100

Лісовий фонд, що перебуває у користуванні:

Державних органів лісового господарства Мінлісгоспу

7175

72,2

Колективних сільськогосподарських підприємств

1834

19,0

Радгоспів

472

4,7

Інших відомств

411

4.1

 

З метою збереження природних комплексів, що мають особливе екологічне значення, історичну, наукову і естетичну цінність, в лісовому фонді постійно розвивається мережа заповідних територій.

Під впливом несприятливих зовнішніх факторів і особливо промислового забруднення навколишнього природного середовища Лисичансько-Рубіжансько- Сєверодонецької, Черкаської, Дніпропетровсько-Запорізької та інших промислових агломерацій знаходяться лісові насадження в цих та інших регіонах України.

Практично всі лісові насадження України знаходяться в зоні негативного впливу промислових викидів або забруднюючих речовин, що переносяться через кордон з повітряними потоками і поступово втрачають природну стійкість і здатність до саморегуляції.

Так, за даними Українського науково-дослідного інституту лісового господарства лише за останні три роки (1992 - 1994) в лісових насадженнях відсоток дерев з незначною дефоліацією (від 0 до 10%) зменшився майже вдвічі, одночасно у 2,3 рази збільшилась питома вага дерев з дефоліацією від 26 до 99%.

Внаслідок зазначених факторів, зокрема, зросла вразливість лісонасаджень. Так, за останні 10 років загальна площа осередків шкідників в лісах України збільшилась майже в 1,6 рази. Особливо активізувались такі шкідники як, похідний дубовий шовкопряд, білий американський метелик, рудий та звичайний сосновий пильщики, непарний дубовий шовкопряд та інші, які 5 - 10 років тому не завдавали особливої шкоди лісам.

Для підготовки та здійснення на належному професійному рівні заходів щодо захисту лісу, а також надання методичної допомоги лісогосподарським підприємствам з цих питань в системі державних органів лісового господарства організована спеціалізована лісозахисна служба. Одним із головних принципів її діяльності є мінімізація обсягів застосування хімічних препаратів в лісовому господарстві.

З метою реалізації цього принципу створена виробнича біолабораторія, яка займається пошуком нових біопрепаратів для боротьби з шкідниками лісу, а також виробництвом цих препаратів для потреб лісового господарства. Значної шкоди лісам України завдають лісові пожежі.

Лісові пожежі в Україні за 1994 рік (гектарів)

Адміністративна одиниця

Лісові землі,   
пройдені пожежами

в тому числі вкриті лісом 

Нелісові землі

низовими

верховими

підземними

пройдені пожежами

Україна

10040

6061

3432

537

416

Автономна Республіка Крим

375

272

93

-

37

Вінницька

5

5

-

-

-

Волинська

2659

1423

758

478

32

Дніпропетровська

497

188

309

-

-

Донецька

2429

1263

1166

-

57

Житомирська

181

161

18

2

20

Закарпатська

6

6

-

-

-

Запорізька

59

37

22

-

-

Івано-Франківська

282

276

6

-

-

Київська

450

351

99

-

224

Кіровоградська

41

41

-

-

-

Луганська

1094

502

592

-

2

Львівська

250

209

10

31

1

Миколаївська

72

43

29

-

-

Одеська

12

12

-

-

30

Полтавська

220

128

92

-

3

Рівненська

401

318

73

10

-

Сумська

172

154

6

12

-

Тернопільська

-

-

-

-

-

Харківська

459

380

78

1

-

Херсонська

150

95

55

-

2

Хмельницька

23

23

-

-

-

Черкаська

74

63

8

3

5

Чернівецька

5

5

-

-

-

Чернігівська

106

96

10

-

3

м. Севастополь

18

10

8

-

-

 

Треба відмітити, що внаслідок значних робіт в минулі роки по лісовідновленню та лісорозведенню створено сотні тисяч гектарів соснових насаджень, які досягли на даний час 15-40-річного віку, критичного в пожежному відношенні. Крім цього у більшості регіонів України лісові масиви є місцем масового відпочинку населення, причому часто реальне навантаження набагато перевищує обґрунтовані норми.

Зазначені причини, поряд з дефіцитом коштів на проведення протипожежних заходів, зумовили збільшення лісових пожеж в останні роки. Якщо у 1989-1992 роках в лісах України щорічно виникало близько 3 тисяч пожеж, які в середньому пошкоджували майже 2,3 тис. га насаджень, то в 1994 році їх було більше 7,4 тис. випадків на площі 10 тис. га.

Для забезпечення охорони лісів від пожеж в доповнення до традиційних методів активізована діяльність авіапатрульної служби, підготовлена Програма посилення охорони лісу Криму від пожеж.

Відновлення лісів в Україні відбувається переважно за рахунок створення лісових культур. Великі обсяги штучного лісовідновлення припадають на післявоєнний період. З 1949 по 1965 рік щорічно нові насадження створювалися на площі 100-120 тис. га, з 1966 по 1990 рік — на площі 45-50 тис. га.

В 1994 році лісовідновлення було проведено на площі 33,1 тис. га, з них створення лісових насаджень у ярах, балках, на пісках та інших незручних землях — 12,3 тис. га, створення полезахисних лісових смуг — 1,8 тис. га.

За останні тридцять років у вкриті лісом землі переведено понад 1,8 млн. га лісових культур. Взагалі в Україні кожний другий гектар лісу — рукотворний, особливо велика частка лісових насаджень штучного походження в степовій зоні (понад 60%).

Антропогенізація лісів

Ґрунтово-кліматичні умови України сприяють формуванню лісів різного породного, вікового складу та продуктивності.

Проте на протязі останніх двох століть внаслідок активної господарської діяльності людини, інтенсифікації ведення лісового господарства із спрямованістю на одержання деревини основних лісоутворюючих порід відбулися значні зміни у структурі породного та вікового складу лісів. При цьому зросла частка штучних лісонасаджень.

Ступінь антропогенізації лісів України за співвідношенням площі штучних лісів до природних

Адміністративна одиниця

Вкрита лісом площа (тис. га)

Площа штучних лісів (тис. га)

% штучних лісів на 01.01. 1995

зімкнуті ліси

молоді посадки

всього 

Вінницька

200,6

6,6

207,2

137,1

66,1

Волинска

371,6

11,4

383,0

170,2

44,4

Дніпропетровська

65,3

5,6

70,9

57,6

81,2

Донецька

88,5

5,3

93,8

61,9

66,0

Житомирська

654,0

14,2

668,2

272,4

40,8

Закарпатська

504,2

13,8

518,0

147,4

28,4

Запорізька

19,4

4,3

23,7

22,0

93,0

Івано-Франківська

491,1

14,0

506,0

204,4

40,4

Київська

425,7

10,5

436,2

259,9

59,6

Кіровоградська

72,0

3,4

75,4

47,5

63,0

Луганська

177,8

6,7

184,5

114,8

62,2

Львівська

427,6

14,8

442,4

210,0

47,5

Миколаївська

31,2

7,5

38,5

36,2

93,5

Одеська

76,9

7,1

84,0

57,7

68,7

Полтавська

130,0

4.6

134,6

87,4

65,0

Рівненська

568,8

16,6

585,5

235,5

40,2

Сумська

263,7

6,3

270,0

164,8

61,0

Тернопільська

145,3

3,7

149,0

89,0

59,7

Харківська

287,6

11,2

298,8

145,7

48,8

Херсонська

81,0

13,3

94,3

89,3

94,7

Хмельницька

166,2

6,5

172,7

110,4

63,9

Черкаська

197,3

6,5

203,8

138,6

68,0

Чернігівська

354,4

9,1

363,5

222,0

61,0

Чернівецька

167,4

5,7

172,7

52,0

30,0

Автономна Республіка Крим

250,7

4,0

254,7

42,9

16,8

 

З метою оцінки рівня антропогенізації лісів України вченими Інституту географії НАН України був застосований показник співвідношення штучних лісів і всієї лісовкритої площі, враховуючи молоді посадки із не зімкненими кронами (на період останнього лісовпорядження 1988 р.). Враховуючи те, що не зімкнені лісові культури за 7 років вже стали молодими лісопосадками, вони були об’єднані із штучними лісами (табл. 2.5. 4).

Отримані дані свідчать про ступінь антропогенізації лісів України на 1.01. 1995, тому що штучні ліси значно бідніші флористично і за породним складом деревної рослинності. Крім того вони генетично збіднілі в порівнянні з природним лісом, який віками формувався в даній місцевості.

Результати обчислень показали, що рівень антропогенізації лісів України складає трохи більше 50%. Найвищий цей показник (понад 80%) — в степових областях (Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській).

Незадовільний він також в лісостеповій частині України. Задовільним (40-50%) може вважатися цей показник переважно в областях поліської зони (Волинській, Житомирській, Львівській, Рівненській).

Найменша частка штучних лісів (18-40%) — в областях Українських Карпат (Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та в Криму).

Враховуючи те, що лісистість території України зростає в такій послідовності

(Степ — 3,8%, Лісостеп — 12,2%, Полісся — 26,1%, Українські Карпати — 40,5%), може скластися враження, що рівень антропогенізації лісів України не є надто високим.

Проте слід взяти до уваги такі основні фактори:

  • фактична лісистість областей України на 5-9% нижча від оптимальної, для досягнення якої при існуючих темпах зростання (0,05% на рік) потрібно 120 років;
  • частка лісів, що охороняються, складає лише 1-2% від лісовкритої площі;
  • власними лісовими ресурсами України забезпечує свої потреби лише на третину;
  • інтенсивність лісокористування в деяких регіонах перевищує гранично допустимі норми.

Останній із названих показників, розрахований як відношення обсягів рубок головного користування та загального обсягу рубок до лісовкритої площі, відображений в таблиці та на рис. 2.5. 1.

Аналіз рисунку дозволив виділити 3 типи областей: 1 - з низьким (задовільним), 2 - середнім (незадовільним) та 3 - високим (критичним) рівнями антропогенізації лісів. В лісовому фонді України обсяги відновлення лісів відповідають розміру вирубок стиглих насаджень і наявності незначних по обсягах інших земель, які підлягають залісненню.

Інтенсивність лісозаготівель в України

Адміністративні одиниці

Вкрита лісом площа на 1.01. 88 (тис. га)

Обсяг рубок головного користування  (тис. куб. м)

Загальний обсяг рубок (тис. куб. м)

Інтенсивність лісозаготівель за рубками головного

користування (куб. м/га)

Інтенсивність лісозаготівель  
за всіма видами рубок  
 (куб. м/га)

Вінницька

200,6

143,9

405,6

0,71

2,02

Волинська

371,6

257,4

580,4

0,69

1,56

Дніпро-

петровська

65,3

-

44,6

-

0,68

Донецька

88,5

-

77,0

-

0,87

Житомирська

654,0

728,8

1325,4

1,11

2,02

Закарпатська

504,2

784,7

1124,5

1,55

2,23

Запорізька

19,4

-

14,1

-

0,72

Івано-Франківська

491,1

408,7

871,2

1,20

1,77

Київська

425,7

348,2

802,6

0,81

1,88

Кіровоградська

72,0

30,6

87,2

0,42

1,21

Луганська

177,8

13,7

147,3

0,07

0,82

Львівська

427,6

288,7

652,7

0,67

1,53

Миколаївська

31,2

-

34,8

-

1,11

Одеська

76,9

14,7

87,1

0,19

1,13

Полтавська

130,0

48,5

184,3

0,37

1,41

Рівненська

568,8

431,0

879,8

0,75

1,54

Сумська

263,7

241,8

559,1

0,91

2,12

Тернопільська

145,3

70,2

203,0

0,48

1,39

Харківська

287,6

41,1

362,4

0,14

1,26

Херсонська

81,0

-

53,6

-

0,66

Хмельницька

166,2

177,1

410,3

1,06

2,46

Черкаська

197,3

156,6

435,6

0,79

2,20

Чернівецька

167,4

366,9

555,3

2,19

3,31

Чернігівська

354,4

412,2

787,9

1,16

2,23

Автономна Республіка

Крим

250,7

-

66,2

-

0,26

 

До першого типу можна віднести більшість областей Українських Карпат та Полісся (крім Київської та Чернігівської). Проте слід відзначити необхідність зниження інтенсивності лісозаготівель в Житомирській та Чернівецькій областях.

До другого типу відносяться всі області Лісостепової зони. Третій тип областей (переважно степової зони) характеризується вкрай високим рівнем штучних лісонасаджень. Разом з тим інтенсивність лісозаготівель досить низька.

Це пов’язано з тим, що ліси на півдні України виконують переважно захисні і рекреаційні функції. Високий рівень інтенсивності рекреаційного лісокористування та високий процент штучних лісів вимагає звернути першочергову увагу на стан лісів півдня України та прилеглої лісостепової зони з метою зниження рівня їх антропогенізації.

Озеленення населених пунктів

За станом на 1.01. 95 площа зелених насаджень всіх видів в межах територій міст та інших населених пунктів України складала 535 тис. га. Належним доглядом у 1994 році було охоплено в середньому близько 30%, а в 15 областях цей показник становив менше 10%.

Обсяги робіт по створенню нових зелених насаджень у 1994 році в порівнянні з 1990 роком в середньому по Україні зменшилися в 10 разів, а у Львівській, Одеській, Сумській, Херсонській, Чернівецькій, Чернігівській та деяких інших ці роботи зовсім не проводилися.

Разом з тим рівень озелененості території забудови населених пунктів, показники наявності на одного міського жителя всіх видів зелених насаджень та насаджень загального користування залишаються близькими до рівня 1991 року.

Для покращання стану зелених насаджень населених пунктів України перш за все необхідно на різних рівнях вирішити питання стабільного фінансування робіт по догляду за ними. Доцільно відновити проведення місячників по благоустрою міських територій з широким залученням громадськості, підприємств та організацій.


25.04.2011

Загрузка...