Динаміка викидів забруднюючих речовин в Україні. Реферат

У 1994 р. загалом по країні було викинуто 6201,4 тис. тонн шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення, що на 15% менше порівняно із попереднім роком

Динаміка викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел. За останні 5 років спостерігалось зменшення загального обсягу викидів від стаціонарних джерел на 3237,8 тис. тонн або на 34%. Загальною тенденцією у викидах забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 1994 рік по областях і містах є зниження їх обсягів.

У 1994 р. загалом по країні було викинуто 6201,4 тис. тонн шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення, що на 15% менше порівняно із попереднім роком.

Найбільше скорочення викидів від стаціонарних джерел у 1994 р. порівняно з 1993 р. спостерігалось в Автономній Республіці Крим (44%), Закарпатській області (38%), Чернігівській області (34%), Житомирській та Одеській областях (31%), Сумській області (30%), Тернопільській області (29%), Київській області (26%), Черкаській області (25%), Чернівецькій, Миколаївській, Дніпропетровській областях (24%).

Скоротились викиди забруднюючих речовин у 1994 р. порівняно з 1993 р. в ряді міст країни, в тому числі в Керчі (52%), Чернігові (50%), Одесі, Білій Церкві, Дружківці (46%), Сумах (45%), Конотопі та Констянтинівці (43%), Красному Лучі (42%), Кіровограді (40%), Ялті та Черні.

Міста

1993

1994

 (+, -)

Донецьк

94.2 

309.2 

+215.0

Харків

46.6

52.5 

+ 5.9

Слов’янськ

62.6

64.1

+ 1.5

 

В той же час зросли викиди в м. Донецьку, Харкові та Слов’янську за рахунок погіршення паливного балансу (збільшення долі вугілля та мазуту, що спалюється на підприємствах енергетики)

Обсяг викидів підприємств Донецько-Придніпровського регіону залишається досить великим, викиди складають 80% від загального об’єму викидів по країні. Особливо великий обсяг викидів має місце в мм. Кривому Розі, Донецьку, Єнакієвому, Дніпропетровську, Дебальцеве, Запоріжжі, Макіївці, Горлівці, Луганську, Енергодарі, Дніпродзержинську, Алчевську, Кураховому, Маріуполі, Кременчуці.

Динаміка викидів твердих речовин, сірчистого ангідриду, окислів азоту, вуглеводнів та ЛОС по Україні від стаціонарних джерел, тис. тонн

РЕЧО-

ВИНА

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Зміна

викидів у 1994р. по відношенню до 1993р.  

Зміна

викидів у 1994 р. по відношенню до 1990р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тис. т

%

тис. т 

%

Тверді речо-

вини

2567,1 

2339,3 

2244,3

2018,8

1886,7

1727,7

1388,1

1141,7

-246,4 

-17,8 

-877,1 

-43,4

Сірчи-

стий ангі-

дрид

3263,7 

3210,9 

3072,7

2782,7 

2538,0 

2376,2

2194,0 

1715,0 

-479,0 

-21,8 

-1067,7

-38,4

Окисли азоту

795,3 

788,4 

766,5

760,8 

709,3 

637,0

550,3 

442,9 

-107,4 

-19,5 

- 317,9

-41,8

Оки-

сли вуглецю

4090,7 

3904,9 

3687,6

3273,7 

2940,9 

2600,6

2068,9 

1663,2 

-405,7 

-19,6 

-1610,5 

-49,2

Вугле-

водні + ЛОС

606,3 

527,4 

469,2

462,0 

508,7 

621,9

564,7 

714,9 

+150,2 

+ 2,1 

+ 252,9

+54,7

 

Динаміка викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел

Автотранспорт — один з найбільших забруднювачів атмосферного повітря в Україні. У 1994 р. ним було викинуто в атмосферне повітря 2146,0 тис. тонн забруднюючих речовин, що складає 26% від загального обсягу викидів по країні.

Більше як 51% окислів вуглецю, 46% — вуглеводнів та 22% — окислів азоту від загальної кількості цих речовин по країні надходять від засобів автотранспорту. У Чернівецькій області викиди автотранспорту в 1994 р. становили 71% від загального об’єму викидів по області, у Волинській та Чернігівській — 67%, у Закарпатській та Тернопільській — 66%, у Одеській — 62%, у Рівненській — 60%, у Миколаївській та Херсонській — 57%, у Сумській та Хмельницькій — 56%, у Житомирській та Черкаській — 54%.

За останні п’ять років викиди забруднюючих речовин в атмосферу від автотранспорту поступово зменшувались. Так у 1994 р. порівняно з 1990 р. викиди зменшились на 65%. У багатьох містах України — Вінниці, Луцьку, Житомирі, Ужгороді, Івано-Франківську, Фастові, Кіровограді, Львові, Полтаві, Рівне, Сумах, Тернополі, Хмельницьку, Чернівцях, та у всіх містах Криму (крім Керчі, Красноперекопську та Севастополя) — викиди автотранспорту складають 60 до 90% загальної кількості викидів по містах.

Основні забруднювачі (за галузями)

Найбільший вклад у забруднення повітря в 1994 р. від стаціонарних джерел дають:

  • підприємства енергетики (32%);
  • металургії (26%);
  • вугільної (22%);
  • та хімічної та нафтохімічної промисловості (3%).

Значний внесок у забруднення атмосфери дають підприємства:

  • Держхарчопрому України (2,4%);
  • Мінмашпрому України (1,7%);
  • Мінсільгоспроду України (1,4%);
  • Мінтрансу України та концерну "Укрцемент" — кожне по 1,2%;
  • корпорації "Укрбудматеріали" —1,1%.

Найбільший внесок у викиди від стаціонарних джерел окислів азоту дають підприємства енергетики і металургії — 69%, у викиди сірчистого ангідриду — підприємства енергетики, металургії та вугільної промисловості — 84%, у викиди вуглеводнів та летких органічних сполук (ЛОС) — підприємства вугільної, хімічної та нафтохімічної промисловості — 68,5%.

Динаміка викидів вуглеводнів та ЛОС в розрізі міністерств та окремих галузей, тис. тонн

Міністерство

1990

1991

1992

1993

1994

%вкладу в загальний викид 1994 р.

Зміна викидів у 1994 по відношенню до 1993рр.

Зміна викидів у 1994 р. по відношенню до 1990р

тис. т

%

Всього по Україні

462,0

508,7

621,9

564,7

714,9

+150,2

+252,9

+54,7

Металургійна галузь

18,1

16,1

15,2

12,1

17,8

2,5

+5,7

-0,3

-1,7

Держвуглепром

1,1

70,5

274,4*

271,6*

440,8*

61,7

+162,2

+439,1

+40072,7

Хімічна та нафтохімічна галузь

237,7

221,7

116,4

46,3

48,5

6,8

+2,2

-189,2*)  

-79,6

 

*Зростання обсягів викидів пояснюється тим, що в попередні роки не враховувались викиди метану, який накопичується у стволах шахт і викидається в атмосферу через вентиляційні системи

За останні п’ять років викиди сірчистого ангідриду зменшились на 38%, зокрема по підприємствах концерну "Укрцемент" на 75%, хімічної та нафтохімічної промисловості — на 74%, концерну "Укрбудматеріали" — на 58%, металургії — на 54%, житлово-комунального господарства — на 41%, вугільної промисловості — на 34%, енергетики — на 32%; окислів азоту — на 42%, зокрема по підприємствах концерну "Укрцемент" — на 57%, металургії — на 53%, хімічної та нафтохімічної промисловості — на 51%, корпорації "Укрбудматеріалів" — на 48%, енергетики — на 43%.

Динаміка викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел в розрізі міністерств та окремих галузей, тис. тонн

Міністерство

1990

1991

1992

1993

1994

%вкладу в загальний викид 1994 р.

Зміна викидів у 1994  
по відношенню до 1993рр.

Зміна викидів у 1994 р.    
по відношенню до 1990р

тис. т

Всього по Україні

9439,1 

8774,6

8632,9 

7308,3

6201,4

-1106,9

-3237,7

-34,3

Металургійна галузь

3263,4 

2861,1

2651,9 

2063,6

1591,7

+25,7

-471,9

-1671,7

-51,2

 

Міненерго

2709,9 

2551,4

2499,4 

2390,2

1953,2 

31,5

- 437,0

-756,7 

-27,9

 

Держвуглепром

796,5 

919,9

1488,4 

1280,2

1379,2

22,2

+ 99,0

+582,7 

+73,2

 

Хімічна та нафтохімічна галузь

732,6 

546,2

398,8 

226,4

199,9

3,2

- 26,5

-532,7 

-72,7

 

Концерн "Укрцемент"

207,7

171,6

166,9

97,0

75,9

1,2

-21,1

-131,8

-63,4

 

Корпорація "Укрбудматеріали"

191,1

174,5

141,9

97,7

69,9

1,1

-27,8

-121,2

-63,4

 

Держжитлокомунгосп

69,3

69,5

68,3

53,1

52,30

0,8

-0,8

-17,0

-24,5

 

 

Динаміка викидів окислів азоту в розрізі міністерств та окремих галузей, тис. тонн

Міністерство

1990

1991

1992

1993

1994

%вкладу в загальний викид 1994 р.

Зміна викидів у 1994 по відношенню до 1993рр.

Зміна викидів у 1994 р. по відношенню до 1990р

тис. т

Всього по Україні

760,8

709,3

637,0

550,3

442,9

-107,4

-317,9

-41,8

Металургійна галузь

144,9

131,7

126,3

98,8

68,2

15,4

-3

Міненерго

414,4

376,7

327,5

291,1

238,3

53,8

-52,8

-176,1

-42,5

Держвуглепром

14,4

17,0

16,9

15,1

13,7

3,1

-1,4

-0,7

-4,9

Хімічна та нафтохімічна галузь

25,7

23,9

19,4

14,4

12,7

2,9

-1,7

-13,0

-50,6

Концерн "Укрцемент"

25,7

24,2

20,8

13,8

11,0

2,5

-2,8

-14,7

-57,2

Корпорація "Укрбудматеріали"

13,3

12,9

11,1

8,7

6,9

1,6

-1,8

-6,4

-48,1

Держжитлокомунгосп

19,9

21,4

20,9

17,7

16,7

3,8

-1,0

-3,2

-16,1

 

Динаміка викидів сірчистого ангідриду в розрізі міністерств та окремих галузей, тис. тонн

Міністерство

1990

1991

1992

1993

1994

%вкладу в загальний викид 1994 р.

Зміна викидів у 1994 по відношенню до 1993рр.

Зміна викидів у 1994 р. по відношенню до 1990р

тис. т

Всього по Україні

2782,7

2538,0

2376,2

2194,0

1715,0

-479,0

-1067,7

-38,4

Металургійна галузь

334,4

278,5

257,1

204,7

152,7

8,9

-52,0

- 181,7

-54,3

Міненерго

1690,7

1547,0

1517,3

1464,9

1141,9

66,6

-323,0

- 548,8

-32,4

Держвуглепром

212,5

208,5

183,9

160,0

141,1

8,2

-18,9

-71,4

-33,6

Хімічна та нафтохімічна галузь

99,9

89,0

50,8

44,5

26,4

1,5

-18,1

-73,5

-73,6

Концерн "Укрцемент"

11,1

6,5

6,0

3,1

2,8

0,2

- 0,3

-8,3

-74,8

Корпорація "Укрбудматеріали"

32,2

32,3

25,8

20,6

13,6

0,8

- 7,0

-18,6

-57,8

Держжитлокомунгосп

16,5

15,3

13,9

10,2

9,7

0,6

- 0,5

-6,8

-41,2 


25.04.2011

Загрузка...