Ділові документи: патент, атлас, наказ, журнал, художня листівка. Реферат

У рефераті охарактеризовано ознаки, властивості, загальні та спеціальні функції таких документів як патентний документ, атлас, наказ, журнал, художня листівка

Патентний документ

Патентний документ містить інформацію про результати науково-технічної діяльності, заявлених або визнаних як об'єкти промислової власності, і про права власників на винаходи.

Патентний документ підлягає юридичній охороні держави, підтверджується висновками державної експертизи і не може містити непровідних даних. У ньому утримується інформація науково-технічного, юридичного й економічного характеру, що служить для фіксування і захисту прав винахідників, патентовласників, а також для встановлення пріоритету запатентованих винаходів.

У силу своєї оперативності, вірогідності й унікальності, патентна документація є одним з основних джерел наукової інформації. Тільки 5% даних, що маються в цих документах, попадає на сторінки наукових видань.

У порівнянні з іншими видами документів патентна документація має ряд переваг: її вивчення дає найбільш надійні показники рівня розвитку світової техніки і тенденцій розвитку в конкретних областях; вона містить новітню інформацію, що в інших джерелах може з'явитися лише через кілька років.

Атлас

Атлас — картографічне видання, що складається з багатьох карт, об'єднаних загальною програмою. Він являє собою альбом або набір окремих аркушів з текстом, що містить зображення різних об'єктів (карти, креслення, малюнки і т. п.)

По територіальній ознаці розрізняють атласи світу, окремих територій (регіональні), атласи окремих країн.

     

По функціональному і читацькому призначенню (призначення для окремих кіл користувачів і сфер діяльності) виділяють атласи наукові, науково-популярні, туристичні, дорожні, військові й ін.

По форматі розрізняють великі або настільні, середні, малі або кишенькові атласи.

Атлас — це кодексовий документ, що відноситься, як правило, до книжкового видання. Його укладають у загальне плетіння. Нерідко для зручності користування випускають комплектне видання розбірним у загальній папці з клапанами або у футлярі-коробці. Іноді вони виходять поступово, окремими випусками.

Атласи ілюструють малюнками, фотографіями, космічними знімками і т. п. Вони, як правило, багатобарвні і відносяться до картографічних видань, якщо навіть при великому числі карт вони відіграють роль ілюстрації до тексту, що має самостійний, а не підлеглий характер.

Наказ

Наказ — розпорядницький документ, видаваний керівником підприємства, організації, установи, фірми на правах єдиноначальності й у межах своєї компетенції. Наказ видають на основі і для виконання законів, постанов і розпоряджень уряду, указів і директивних указівок вищих органів.

По призначенню вони підрозділяються на накази по особовому складі і по загальних питаннях.

Накази по загальних питаннях у свою чергу поділяються на ініціативних і видавані у виконання розпоряджень вищих органів.

Повне представлення про цей документ дає ініціативний наказ, що видається для оперативного впливу на процеси, що виникають усередині організації (підприємства). Його реквізити: назва організації і документа; дата; місце видання; номер заголовка до тексту; текст; підпис; види погоджень.

Текст наказу складається з що констатує і розпорядницької частин.

Журнал

Журнал — періодичне журнальне видання, що містить статті або реферати по різним суспільно-політичним, науковим, виробничим і іншим питанням, а також літературно-художні добутки, що мають постійну рубрикацію, і офіційно затверджене як даний вид видання.

Журнальне видання випускається у виді блоків скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу установленого формату, видавницько пристосованого до специфіки даного періодичного видання, в обкладинці або плетінні.

Журнал як джерело інформації має свою специфіку: нескінченність і регулярність його випуску, визначену періодичність, наявність публікуємих матеріалів у виді статей, тематичну спрямованість змісту, обов'язковість твердження у встановленому порядку, особливе поліграфічне оформлення і т. п.

Журнал має постійно діючу редколегію, яка за узгодженням з директивними органами постановляє програму видання, його чітке тематичне направлення, функціональне призначення. Структуру журналу визначають рубриковані відділи (розділи) і різнорідні (по жанру, обсягу і т. д.) матеріали. Випуски журналу нумеруються протягом року при постійному заголовку.

Художня листівка

Листівка є найбільш розповсюдженим видом ізовидання. Це листове ізовидання установленого формату, одна сторона якого є репродукцією, малюнком або фотографією, а інша може бути використана для листа або тексту, що пояснює зображення. Листівку часто називають малоформатним листовим виданням або карткою тому, що вона друкується в основному на щільному папері.

Особливе значення для листівки має формат, його верхня межа. Основні формати — 105x148 мм, 90x140 мм і похідні від них. Листівки, що перевищують установлений формат, відносяться до репродукцій. Для листівок установлений визначений матеріальний носій (щільний папір особливого зразка), регламентовані розташування зображень, інших елементів поліграфічного виконання і т. п.

По функціональному призначенню розрізняють наступні види листівок: масово-політичні, науково-популярні і для дозвілля.


24.09.2011

Загрузка...