Загрузка...

Звіт як документ про результати діяльності. Реферат

Звіт - документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень, завдань і подається керівникові структурного підрозділу, організації або до керівного органу

Державна статистична й відомча цифрова звітність укладається на підставі уніфікованих форм (бланків) й у відповідності до затверджених нормативних документів, які вказують порядок їх укладання та оформлення. Внутрішньо-організаційна звітність менш регламентована щодо форми.

Реквізити:

1. Гриф затвердження праворуч (для зовнішніх).

2. Штамп установи (якщо не на бланку) - для зовнішнього документа.

3. Назва документа.

4. Заголовок, який має такі дані, як:

 • "про роботу атестаційної комісії"; "про роботу відділу...", "про педагогічну (виробничу) практику..." тощо;
 • термін звітності (з 09.01. 2002 до 09.02. 2002, за І квартал 2002 р. тощо);
 • статус, посада й місце роботи (навчання) укладача; прізвище та ініціали укладача.

5. Текст, який має такі частини:

 • вступ (зазначається обсяг завдань, які були поставлені перед установою, відділом чи конкретною особою за звітний період);
 • основна частина (зміст, аналіз виконаної роботи, практики тощо);
 • висновки (рекомендації, критичні зауваження щодо поліпшення чи вдосконалення форм або методів роботи, практики, перспективи на майбутнє).

6. Додаток (якщо є):

 • службова (доповідна, пояснювальна) записка; довідкові матеріали;
 • квитанції, проїзні документи, рахунки тощо про витрачені кошти (для фінансової звітності).
     

7. Підпис автора документа.

8. Посада керівника установи, його підпис, ініціали та прізвище (для зовнішніх).

9. Дата укладання.

10. Печатка (для зовнішніх).

Приклад. Звіт про педагогічну практику

студента групи ГЕ-41 географічного ф-ту ХНУ їм. В. Каразіна

Божедая В. І.

Практику проходив із і0. 02.2002 до 22.03. 2002 в СШ м. Золочів Харківської обл. У школі було створено належні умови для проходження практики. В одному класі було поєднано викладання географії та історії, що створювало певні складнощі в розміщенні наочності та приладів. Кабінет та географічний майданчик достатньо обладнано технічними засобами, але бракує сучасних мап, атласів, нових підручників та довідково-методичної літератури.

За час практики:

 • 1) провів 10 уроків із географії, 4 з них залікові, які проаналізували вчитель-методист і керівник практики;
 • 2) брав участь в обговоренні та аналізі 4 уроків інших практикантів;
 • 3) зібрав інформаційно-довідковий матеріал для написання реферату "Екологічна абетка";
 • 4) розробив і виготував 2 комплекти роздаткового матеріалу (анкети);
 • 5) підготував і провів виховний захід "Дбай про майбутнє сьогодні";
 • 6) брав участь у засіданнях гуртка "Екологія рідного краю" та в укладанні загальношкільної програми "Позакласна краєзнавча робота" на 2002/2003 навч. р.

Успішному проведенню практики значною мірою сприяли допомога й доброзичливе ставлення дирекції та викладачів до студентів-практикантів.

Додатки:

 • 1) характеристика-відгук;
 • 2) план контрольного уроку;
 • 3) план виховного заходу;
 • 4) психологічна характеристика учня.

22.03. 2002 (підпис)


19.09.2011

Загрузка...