Загрузка...

Інструкція як правовий акт. Реферат

Інструкція - правовий акт, що містить правила, які регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони структурних підрозділів, служб, філій, посадових осіб

Текст інструкції складається з розділів, які мають заголовки, що поділяються на пункти та підпункти, пронумеровані; арабськими цифрами. Текст інструкції повинен починатися з розділу "Загальні положення", де викладено мету та причини видання документа, сфери (межі) розповсюдження (дії), підстави й розробки та інші відомості загального характеру

Інструкції використовують слова "повинен", "належить", "необхідно", "не припускається", "забороняється" та под.

Інструкція оформляється на загальному бланку організації. Заголовок до Інструкції містить визначення об'єкта чи коло питань, на які розповсюджуються її вимоги, наприклад: "Інструкція про ведення бухгалтерського обліку в установі".

Інструкція підписується, затверджується та візується аналогічно до посадової інструкції.

Документи інструктивного характеру "Правила" та "Положення" близькі до попередніх за змістом, призначенням та оформленням.

Посадова інструкція - правовий акт, що видається установою, закладом з метою регламентації організаційно-правового стану працівника, його обов'язків, прав, відповідальності та забезпечення оптимальних умов для його ефективної праці.

Посадові інструкції розробляються на кожну посаду, яка передбачена штатним розкладом.

Текст посадової інструкції містить розділи:

 • Загальне положення.
 • Посадові обов'язки.
 • Права.
 • Відповідальність.
 • Взаємини.
     

Розділ Загальне положення містить: найменування посади, начальника, порядок призначення та звільнення; перелік нормативних, медичних та інших документів, якими керується працівник; кваліфікаційні вимоги (рівень освіти, стаж роботи); вимоги, що висувають робітникові стосовно спеціальних знань.

Розділ Посадові обов'язки встановлює конкретний зміст діяльності працівника, перелічує види робіт, які виконує працівник даної посади та характер його дій ("керує", "готує", "затверджує", "розглядає", "виконує", "забезпечує", "відповідає" тощо).

Розділ Права закріплює повноваження, які забезпечують виконання обов'язків: право приймати рішення, давати вказівки з конкретних питань, самостійно підписувати документи, право звертатися із пропозиціями до керівника; репрезентувати від імені підрозділу чи закладу в інших організаціях, право робити запити щодо необхідної для роботи інформації, а також право вимагати виконання певних дій від інших працівників.

Розділ Відповідальність визначає міру персональної відповідальності працівника. Відповідальність робітника визначається згідно з чинним законодавством і може бути дисциплінарною або адміністративною.

Розділ Взаємини окреслює: від кого, у який термін і яку інформацію отримує працівник; кому, яку й у який термін її надає; із ким узгоджує проекти документів та інші питання його інформаційних взаємозв'язків.

Обов'язковими реквізитами посадової інструкції є:

 • 1. Підпорядкування міністерству (для державних).
 • 2. Повна назва організації.
 • 3. Найменування структурного підрозділу.
 • 4. Назва документа, число, дата та місце укладання.
 • 5. Заголовок до тексту.
 • 6. Підпис керівника підрозділу і ПІБ.
 • 7. Затвердження (підписується керівником або його замісником).
 • 8. Віза (накладається керівниками залежних підрозділів та юридичним відділом).
 • 9. Дата затвердження.

Час дії посадової інструкції починається від дати її затвердження.


19.09.2011

Загрузка...