Загрузка...

Доручення як письмове уповноваження. Реферат

Доручення (довіреність) - документ (письмове уповноваження), за яким приватна, офіційна особа чи організація надає право (повноваження) іншій приватній, офіційній особі чи організації на законних підставах здійснювати від її імені певні юридичні дії або представницькі функції з (перед) третіми особами й цим створювати для останнього правові наслідки

Доручення поділяються на особисті (приватні) та офіційні (службові).

Офіційне доручення укладається на спеціальному чи загальному бланку формату А4 або А5 з обов'язковим зазначенням повної назви організації та її юридичної адреси.

Залежно від обсягу та змісту повноважень, що надаються представникові, доручення поділяються на три види:

 • разові на виконання одноразової дії (найчастіше це отримання товарно-матеріальних цінностей чи одержання стипендії, заробітної плати, пенсії, переказу й т. ін.);
 • спеціальні на здійснення приватною чи службовою особою однотипних учинків (представництво в органах суду, виконання господарських і банківських операцій у межах певного терміну й т. ін.);
 • генеральні (загальні) на виконання розширених повноважень (здійснення операцій, пов'язаних з управлінням та володінням нерухомим і рухомим майном, банківських операцій, одержання та надсилання кореспонденції, представницьких функцій у суді й т. ін. з правом передоручення третій особі).

Термін дії доручення зазначається цифрами (разове, спеціальне) й літерами (генеральне, загальне). Максимальний термін дії доручення не може перевищувати трьох років. Якщо термін дії доручення не зазначений, воно зберігає юридичну силу протягом року з дня його укладання. Недатоване доручення не має юридичної сили.

Особа чи установа, яка уклала доручення, може в будь-який час його скасувати, а особа, якій доручення видано - відмовитися від нього. Угода про відмову від цього права недійсна. Із припиненням дії доручення втрачає силу будь-яке передоручення третій особі.

Текст особистого доручення пишеться в довільній формі, але обов'язково слід зазначити такі відомості:

 • 1. Назва документа.
 • 2. Місце укладання, число, місяць, рік (для генерального доручення літерами й без скорочень).
 • 3. Прізвище, ім'я та ім'я по батькові довірителя.
 • 4. Домашня адреса довірителя (для генерального доручення).
 • 5. Прізвище, ім'я та ім'я по батькові; дані документа, що посвідчують особу, якій видається доручення.
 • 6. Зміст дій, обов'язків, прав, які має повноваження виконувати довірена особа.
 • 7. Термін дії доручення. Разового - цифрами, а спец-го й генерального - літерами.
 • 8. Підпис довірителя (праворуч).
 • 9. Дата укладання документа (для разового доручення пишеться цифрами).
 • 10. Завірення (засвідчення) підпису довірителя може бути здійснено підприємством, де він працює, закладом, де навчається, ЖРЕД за місцем його проживання, або будь-якою нотаріальною конторою.
 • 11. Посада, назва установи, закладу, підпис, ініціали та прізвище особи, від імені якої виступає засвідчувач.
 • 12. Запис про стягнення державного мита (для генерального доручення).
 • 13. Номер, під яким зареєстровано документ (для генерального доручення).
 • 14. Печатка організації, закладу, де працює засвідчувач.
 • 15. Дата засвідчення вказується цифрами, а для спеціального й генерального доручення літерами (ліворуч).

Усі вільні місця, графи доручення закреслюють, щоб не можна було нічого дописати.

Приклад доручення

     

Я, Безсонов Валерій Лукич, студент економічного ф-ту групи ЕФ-42 ХНУ, доручаю Євгеньєву Олексієві Микитовичу, за його паспортом серії БА № 447019, виданим 10.03. 91 ЦВМ Індустріального РВХМУУ МВС України в Херсонській обл., отримати в касі ун-ту належні мені гроші для відрядження згідно з наказом № 146 від 15.04. 2002.

17.04. 2002 (підпис)

Підпис студ. Безсонова В. Л. засвідчую:

Декан екон. ф ту (підпис) А. І. Смолич

19.04. 2002

(печатка)


19.09.2011

Загрузка...