Діловодство: договір як письмова угода. Реферат

Договір - письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин. Договір може бути укладений між приватними особами і організацією та між організаціями

Цивільний кодекс передбачає такі договори:

 • поставки,
 • купівлі-продажу,
 • закупівлі сільськогосподарської продукції,
 • позики,
 • наймання житлового приміщення,
 • підряду.

Відповідно до нормативних актів договори повинні мати такі реквізити:

 • 1) назву документа;
 • 2) зазначення місця укладання й дати;
 • 3) вступну частину (точні й повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім'я, по батькові), повноваження, на підставі яких вони діють);
 • 4) зміст договору;
 • 5) термін виконання договору;
 • 6) кількісні та якісні показники продукції;
 • 7) зазначення ціни робіт (продукції) і загальної суми;
 • 8) порядок виконання роботи;
 • 9) порядок розрахунків між сторонами;
 • 10) додаткові умови до договору;
 • 11) вказівки на майнову відповідальність за повне або часткове невиконання договору;
 • 12) порядок і місце розв'язання суперечок;
 • 13) загальний термін дії договору;
 • 14) юридичні адреси сторін, що укладають договір;
 • 15) власноручні підписи сторін;
 • 16) печатки установи або обох сторін, які укладають договір.

Договір вважають укладеним тоді, коли сторони дійшли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили його письмово.

Приклад договору

м. Київ, шістнадцятого лютого тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятого року

Ми, Бойко Галина Петрівна, що проживає в м. Києві по вул. Обсерваторній, 12, кв. З, далі іменована "Продавець", з одного боку, та Охріменко В'ячеслав Григорович, що проживає в м. Києві по вул. Б. Грінченка, 5, кв. 32, далі іменований "Покупець", з другого боку, уклали цей договір про таке:

 • 1. Продавець продав, а Покупець купив житловий будинок у с. Дмитрівка Талалаївського району Чернігівської області на земельній ділянці 200 кв. м. На цій ділянці розташовані: цегляний сарай, гараж, погріб, огорожа. Інвентаризаційна оцінка -... (прописом) гривень.
 • 2. Будинок, що продається, належить Продавцеві на підставі заповіту як спадкове майно, прийняте 8 лютого 1990 року, і проданий Покупцеві за... (прописом) гривень, які сплачені повністю Продавцеві під час підписання договору.
 • 3. До укладання договору будинок, що продається, нікому не продавався і нікому іншому не належав.
 • 4. Витрати у здійсненні цього договору сторони виплачують порівну.
 • 5. У користування Покупця переходять житловий будинок, сарай, гараж, погріб і земельна ділянка.

Договір складено у двох примірниках: один зберігається у державній конторі, другий видано Покупцеві.

Юридичні адреси сторін:

     

Продавець: Київ-53, вул. Обсерваторна, 12, кв. З

Покупець: Київ-03, вул. Грінченка, 5, кв. 32

(підпис) Г. П. Бойко

(підпис) В. Г. Охріменко


19.09.2011

Загрузка...