Урок з біології "Умовні рефлекси". Реферат

Метою уроку є: сформувати в учнів поняття про умовні рефлекси як набутий механізм регуляції поведінки; ознайомити з умовами і механізмом утворення умовних рефлексів. Розкрити роль І. П. Павлова у дослідженні умовних рефлексів. Установити подібність і відмінність між безумовними і умовними рефлексами

Розвивальна мета: розвивати далі розумові здібності учнів, чуттєве сприймання, активність, спостережливість, увагу, самостійність.

Виховна мета: сприяти виробленню корисних звичок у дітей.

Учні повинні знати: що таке умовний рефлекс, механізм його утворення, що таке тимчасовий зв'язок і як він утворюється.

Учні повинні вміти: порівнювати безумовний і умовний рефлекси, характеризувати механізм утворення умовних рефлексів, малювати схему рефлекторної дуги умовного рефлексу.

Обладнання: таблиці "Головний мозок", "Утворення і зовнішнє гальмування умовних рефлексів", діафільм "Головний мозок, його функції", дидактичний матеріал, підручник, епідіаскоп.

Хід уроку

І етап. Актуалізація чуттєвого досвіду і опорних знань учнів.

Завдання 1. Який рефлекс називається безумовним? Наведіть приклади, використайте таблицю.

     

Завдання 2. Намалюйте схему рефлекторної дуги безумовного слиновидільного рефлексу. Назвіть основні n ланки. Покажіть стрілкою шлях передачі нервових імпульсів.

Завдання 3. Розгляньте фрагмент діафільму "Будова і функції головного мозку. Його основні відділи та їх функції". Покажіть відділи головного мозку, з якими пов'язане утворення безумовного слиновидільного рефлексу.

Схема 1

Завдання 4. Оберіть правильну відповідь:

1. Види нейронів: а) чутливі; б) рухові; в) вставні.

2. Функції нейронів:

а) сприймають подразнення і передають імпульси від органів чуття до ЦНС;

б) здійснюють зв'язок між чутливими і руховими нейронами;

в) передають імпульси від ЦНС до робочих органів.

3. Місце розміщення нейронів:

а) тіла та їх відростки зібрані в ЦНС;

б) тіла нейронів розміщені у вузлах, що лежать на шляху до ЦНС;

в) тіла нейронів розміщені в спинному мозку, а їх довгі відростки — за його межами.

Завдання 5. Визначте за алгоритмом характерні ознаки безумовного рефлексу (схема І).

Завдання 6. Біологічний диктант.

Визначте серед названих рефлексів харчові або захисні.

1. Кашель.

2. Ковтання.

3. Соковиділення на подразнення рецепторів в порожнині рота.

4. Цуценя обнюхує незнайомий предмет.

5. Людина оглядає нову квартиру.

6. Кліпання повік.

7. Чухання.

Робота з термінами. Дидактична гра "Ромашка".

На "пелюстках" із картону написано терміни ("пелюстки" кріпляться на магнітній дошці).

Один учень дає означення поняття, інший — зриває "пелюстку" з відповідним терміном.

Правильність відповіді перевіряється за допомогою сигнальних карток, якими голосують решта учнів: зелена картка — правильна відповідь; червона картка — неправильна відповідь.

Учні під керівництвом учителя роблять такі висновки.

1. Нервова система утворена нервовою тканиною, вона здатна відтворювати подразнення і проводити збудження.

2. В основі нервової діяльності лежать рефлекси.

II етап. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель звертає увагу учнів на те, що безумовні рефлекси не можуть щоразу забезпечувати пристосування до змінених умов життя, тому постає запитання: яким чином людина пристосовується до змінених умов життя? Повідомляються тема і мета уроку.

III етап. Засвоєння нових знань.

Розглядаються такі питання.

1. Що таке умовні рефлекси, їхнє біологічне

значення (термінологічна робота, записи в зошиті, бесіда).

2. Порівняльна характеристика безумовних і умовних рефлексів (бесіда на основі складеної таблиці з використанням підручника).

3. Умови утворення умовних рефлексів (розповідь з елементами бесіди, заповнення схеми).

4. Механізм утворення умовних рефлексів (розповідь з елементами бесіди, робота з підручником).

З'ясовуючи перше питання, учитель пояснює етимологію і семантику терміну "умовний рефлекс".

Учні записують у зошитах означення поняття.

Далі звертається увага учнів на те, що поняття умовного рефлексу значно ширше, і для його розкриття треба порівняти безумовні й умовні рефлекси.

Пропонується виконати завдання.

Із наведеного переліку ознак виберіть ті, що характерні для умовних та безумовних рефлексів. Заповніть таблицю. Для відповіді користуйтеся підручником.

Ознаки: природжені, індивідуальні, набуті, спадкові, видові, утворюються протягом життя організму; рефлекторні дуги замикаються у стовбуровій частині головного та у спинному мозку, стійкі, нестійкі рефлекторні дуги замикаються в корі великих півкуль.

Учитель корегує відповіді, узагальнює спільні й відмінні ознаки умовних і безумовних рефлексів.

Далі розглядаються умови, необхідні для утворення умовних рефлексів.

Після розповіді вчителя учні заповнюють схему, що проектується через епідіаскоп.

Механізм утворення умовних рефлексів розглядається за таким планом.

  • Роль І. П. Павлова у дослідженні умовних рефлексів.
  • Що лежить в основі утворення умовних рефлексів?
  • Тимчасовий зв'язок.

За першим пунктом пропонується прослухати коротке повідомлення учня, заздалегідь підготовленого під керівництвом учителя. Учень може використовувати таблицю "Утворення і гальмування умовних рефлексів". Рефлекторне виділення слини на світло пояснюється на основі знань із теми "Травлення в ротовій порожнині".

Заслухавши повідомлення, учні класу разом з учителем роблять такі висновки.

1. Слина виділяється на подразнення органів чуття рефлекторно.

2. Дослідження рефлексів можна покласти в основу діяльності кори.

Пропонується розглянути малюнок у підручнику, де зображене утворення умовного рефлексу на світло в людини, назвати умовний подразник і безумовний, простежити за ходом нервових імпульсів по рефлекторній дузі.

Після обговорення схем рефлекторних дуг ставляться такі запитання.

Що лежить в основі утворення умовних рефлексів? Що таке тимчасовий зв'язок? Де утворюються тимчасові зв'язки і які докази? Які частини головного мозку беруть участь у формуванні умовних рефлексів?

Для відповіді учні можуть користуватися підручником.

Учні за допомогою вчителя роблять висновки.

1. Утворення тимчасових зв'язків властиве не лише корі великого мозку, а й іншим відділам НС

2. Умовні рефлекси формуються внаслідок взаємодії узгодженої діяльності кори, підкіркових центрів ретикулярної формації, лімбічної системи.

Схема 2

Висновки записуються в зошиті.

IV етап. Осмислення об'єктивних зв'язків

Для закріплення причинно-наслідкових зв'язків між будовою і функцією пропонуються такі завдання.

1. Уявіть людину, в якої після хвороби чи поранення повністю перестали функціонувати великі півкулі, проте нормально функціонують інші відділи головного мозку і спинний мозок. Чи житиме ця людина? Які зміни відбудуться в її поведінці?

2. Уявіть такий випадок: людина, замислившись, проходила повз свій будинок у справах і механічно зупинилась біля нього, хоч такого наміру не мала. Чому людина зупинилася?

V етап. Узагальнення й систематизація знань.

Учням пропонується скласти опорну схему

вивченого матеріалу або визначити ознаки умовних рефлексів за алгоритмом (схема 2).

VI етап. Підбиття підсумків уроку.

Учитель звертає увагу на активність учнів, коментує їх участь у обговоренні теми уроку, виставляє оцінки.

VII етап. Домашнє завдання.

Параграф підручника.

Провести спостереження за котом та собакою. Які умовні рефлекси легше утворюються в кота, а які — в собаки?


19.08.2011