Особливості надання іпотечних кредитів комерційними банками. Реферат

Іпотека - вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника

Іпотечний кредит – правовідносини, які виникають на підставі договору про іпотечний кредит між кредитодавцем і боржником з приводу надання коштів у користування з встановленням іпотеки.

Іпотека - вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника.

Особливості надання іпотечних кредитів передбачає:

 • іпотечний кредит є довгостроковим типом кредитування;
 • розмір кредиту не може перевищувати 70% вартості застави;
 • при наданні іпотечного кредиту оформлюється договір про кредит та іпотечний договір;

На сьогодні стандартна процедура отримання іпотечного кредиту складається з наступних основних етапів:

 • Вступна розмова та прийом заяви на кредит, або цей етап ще називають попередньою кваліфікацією, або схваленням позичальника;
 • Перевірка інформації про роботу та дохід позичальника та оцінка його плато- та кредитоспроможності;
 • Оцінка вартості майна, що використовується як застава;
 • Укладання з позичальником кредитного та іпотечного договорів;
 • Страхування предмета іпотеки;
 • Виконання умов кредитного договору (обслуговування кредиту і остаточне закриття позики).

Іпотечний кредит реалізується під час виконання договору про іпотечний кредит. Кредитодавець до укладення договору про іпотечний кредит має розкрити основні економічні та правові вимоги щодо надання кредиту. Ця інформація має бути оприлюднена кредитодавцем у письмовій формі і містити:

 • опис усіх грошових зборів і витрат, пов'язаних з установленням іпотеки;
 • принципи визначення плати за договором про іпотечний кредит;
 • положення про інфляційне застереження;
 • порядок дострокового виконання основного зобов'язання у разі неплатоспроможності боржника або невиконання боржником своїх зобов'язань за договором про іпотечний кредит та юридичні наслідки цього невиконання;
 • право боржника попереджати кредитодавця про можливе невиконання основного зобов'язання;
 • інші умови за рішенням кредитодавця.

Умови договору про іпотечний кредит та іпотечного договору розробляє кредитодавець.

Кредитодавець може запроваджувати додаткові процедури щодо встановлення платоспроможності та ідентифікації боржника.

У договорі про іпотечний кредит можуть бути зазначені:

     

1. вартість основного зобов'язання та порядок його амортизації, строки та розміри платежів з урахуванням інфляційного застереження або умови, що дозволять їх визначити;

2. право кредитодавця самостійно встановлювати розмір часток платежів, отриманих за договором про іпотечний кредит, та розподіляти їх між ціною зобов'язання та доходом кредитодавця;

3. згода боржника на приєднання його основного зобов'язання до консолідованого іпотечного боргу та включення іпотеки до іпотечного пулу;

4. право кредитодавця відчужувати основне зобов'язання або право отримання платежів за договором про іпотечний кредит;

5. інфляційне застереження;

6. умови страхування фінансових ризиків щодо:

 • невиконання основного зобов'язання;
 • неотримання платежів за цим договором;
 • несвоєчасної реалізації предмета іпотеки;
 • несвоєчасного отримання суми, вирученої від реалізації предмета іпотеки, або недостатнього її розміру для задоволення вимог кредитора.

Умови договору про іпотечний кредит, включений до консолідованого іпотечного боргу, змінам не підлягають.


02.06.2011