Комісійні операції з векселями: інкасування, доміциляція, зберігання. Реферат

Усі документи, що передаються банку для інкасування, повинні супроводжуватися дорученням на інкасування. Між сторонами укладається договір, в якому деталізуються всі умови здійснення операції

Комерційні банки можуть виконувати доручення своїх клієнтів - векселедержателів, беручи на себе відповідальність за подання векселів і супровідних комерційних документів у строк платнику та одержання належних платежів. Ця послуга називається інкасуванням векселів.

В інкасовій операції беруть участь п'ять учасників: векселедержатель, який дає доручення інкасувати вексель (принципал, комітент); банк, якому дано доручення здійснити інкасування векселя (ремітент); банк, який бере участь в інкасуванні, але не є банком-ремітентом (інкасуючий банк); платник за векселем; інкасуючий банк, який здійснює пред'явлення векселів платнику (пред'являючий банк).

Векселедержатель звертається в банк із заявою, в якій міститься прохання про інкасування векселів зі свого портфеля. До заяви додаються примірники векселів, котрі виставляються для інкасування, по дві ксерокопії кожного векселя, реєстр векселів. Працівник банку, що приймає документи для розгляду, видає клієнтові розписку про їх отримання.

Усі документи, що передаються банку для інкасування, повинні супроводжуватися дорученням на інкасування. Між сторонами укладається договір, в якому деталізуються всі умови здійснення операції. До договору у вигляді додатка прикладається реєстр векселів, прийнятих на інкасо. Клієнт вчинює на звороті векселів напис про передоручення (передоручительний індосамент). Векселі передаються в банк за Актом приймання-передавання векселів.

Банк-ремітент здійснює інкасування самостійно або користуючись послугами інших банків.

Працівники інкасуючого банку повинні своєчасно переслати векселі за місцем їх платежу і довести до відома платника через повідомлення про надходження векселя на інкасо.

Платник підписує Акт подання векселів до платежу і здійснює оплату не пізніше наступного дня після настання відповідного строку платежу. Акцепт тратт, а також виставлення простих векселів здійснюється платником у строк, зазначений у дорученні на інкасування, а коли термін не вказаний — не пізніше трьох діб з дня одержання документів пред'являючим банком.

При отриманні платежу за векселем банк-презентант учиняє напис на звороті векселя типу "Валюта отримана" і засвідчує його підписом. Отримані кошти зараховуються на поточний рахунок клієнта.

     

Доходи банку від здійснення Інкасової операції складаються з комісійної винагороди, що сплачується клієнтом за виконання доручення. Комісія за Інкасо утримується в процентному відношенні до повної суми векселя.

Доміциляція векселя — це доручення оплатити векселі в особливому місці платежу, яке відрізняється від місцезнаходження (доміциль) особи, котра зазначена як платник за векселем. Відповідно, вексель, що підлягає оплаті в місці доміциляції, називається доміцильованим.

Ті векселі, оплата яких повинна здійснитися за місцезнаходженням платника, вважаються недоміцильованими, а особа, призначена для оплати таких векселів, є особливим платником. Натомість особа, призначена для оплати векселів поза місцезнаходженням платників, виступає в ролі доміциліата.

Для виконання послуги доміциляції між банком і векселедержателем укладається спеціальна угода, згідно з якою банк зобов'язується здійснити оплату за наданими йому клієнтом (довірителем) векселями за відповідну винагороду — комісію. Клієнт дає зобов'язання до настання терміну платежу за векселями, але не пізніше визначеного угодою терміну (звичайно 3—5 днів) зарезервувати у банку грошові кошти в сумі доміцильованих векселів.

Після підписання угоди довіритель сплачує комісійну винагороду і передає в банк векселі, попередньо вчинивши на них напис про доміцилювання.

Після оплати векселів банк повідомляє про це клієнта і повертає йому векселі під розписку або вони відсилаються з повідомленням про оплату. Операції зберігання векселів клієнтів можуть полягати в: схові; передаванні оригіналу векселя законному векселедержателю копії векселя; передаванні примірника переказного векселя, що призначався для акцепту, законному векселедержателю іншого примірника векселя; передаванні оригіналів, примірників і копій векселів іншій особі на умовах, указаних довірителем.

Зберігання векселів в установах банків здійснюється у вигляді "закритого" та "відкритого" зберігання. Закрите зберігання передбачає зберігання векселів шляхом надання довірителю депозитного вічка у сховищі (сейфі) банку без будь-яких інструкцій щодо дій банку з векселями і здійснюється на підставі договору схову.

При відкритому зберіганні векселів у банк подається супровідне до векселя доручення на зберігання з точними і повними інструкціями щодо дій банку з векселями. Доручення на зберігання має містити реєстр векселів, що передаються, якого достатньо для здійснення схову.


30.05.2011