Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Облік нарахування та виплат дивідендів. Реферат

Облік нарахування та виплат дивідендів. Реферат

Облік організаційних витрат, понесених при створенні корпорації. Облік нарахування та виплати дивідендів грошима. Облік нарахування та виплат дивідендів акціями

Облік організаційних витрат, понесених при створенні корпорації

В процесі створення корпорації виникають організаційні витрати. Це гонорари (оплата послуг) адвокатам за складання установчих документів, інкорпораційний внесок державі, вартість друкування акціонерних сертифікатів тощо.

Організаційні витрати належать до нематеріальних активів. На витрати компанії вони відносяться через нарахування амортизації впродовж кількох років.

В США, наприклад, за стандартом бухгалтерського обліку дозволяється амортизувати організаційні витрати впродовж 40 років.

Водночас податковим регулюванням дозволяється амортизувати їх впродовж 5 років. Виходячи з цього, в практиці корпорації списують (амортизують) організаційні витрати найчастіше за 5 років.

Витрати на створення корпорації відображаються в обліку таким чином:

 • Дт "нематеріальні активи (організаційні витрати)";
 • Кт "грошові кошти".

Корпорація може для оплати таких витрат виділити частину своїх акцій:

 • Дт "нематеріальні активи (організаційні витрати";
 • Кт "статутний капітал (прості акції)";
 • Кт "додатковий капітал (прості акції)".

За перший рік буде нараховано амортизацію, що відображається такою проводкою:

 • Дт "Витрати на амортизацію (нематеріальні активи)",
 • Кт "Амортизація (знос) нематеріальних активів (організаційні витрати)".
     

Допускається також пряме їх списання:

 • Дт "Витрати на амортизацію (нематеріальні активи)",
 • Кт "Нематеріальні активи (організаційні витрати)".

Облік нарахування та виплати дивідендів грошима

Дивіденди – це частина прибутку корпорації, що розподіляється між акціонерами відповідно до акцій. Мірою рівня дивідендів є показник "коефіцієнт дивідендів" – відношення суми дивідендів до суми чистого прибутку.

Джерелом виплати дивідендів є нерозподілений прибуток, при цьому дивіденди переважно оголошуються на суму, що не перевищує нерозподіленого прибутку. Якщо дивіденди оголошено на всю суму нерозподіленого прибутку корпорації, то вони називаються ліквідаційними – при ліквідації корпорації або при скорочення обсягу її діяльності.

З дивідендами пов’язано три дати: дата оголошення дивідендів, дата реєстрації власників акцій, дата виплати дивідендів. В обліку відображаються дивіденди, пов’язані з двома датами: оголошення, виплата.

1. Нарахування і виплата дивідендів грошима в обліку відображається наступним чином:

а) оголошення дивідендів:

 • Дт "Нерозподілений прибуток",
 • Кт "Дивіденди до сплати";

б) виплата дивідендів:

 • Дт "Дивіденди до сплати",
 • Кт "Грошові кошти".

2. Може бути й інша методика відображення дивідендів, коли ведеться окремий рахунок "Дивіденди" або "Оголошені дивіденди" на кожний вид акцій (прості, привілейовані). Тоді відображення буде:

а) оголошення дивідендів:

 • Дт "Дивіденди оголошені",
 • Кт "Дивіденди до сплати";

б) виплата дивідендів:

 • Дт "Дивіденди до сплати",
 • Кт "Грошові кошти";

в) наприкінці року залишок рахунку "Дивіденди оголошені" списується на рахунок "Нерозподілений прибуток":

 • Дт "Дивіденди до сплати";
 • Кт "Дивіденди оголошені".

Більше інформації, пов’язаної з дивідендами, дає остання методика.

Облік нарахування та виплат дивідендів акціями

Рада директорів може оголосити дивіденди своїм акціонерам з оплатою акціями. Це робиться для того, щоб:

 • зберегти оборотний капітал компанії (не виплачуємо грошей);
 • знизити ринкову вартість (ціну) акцій збільшенням їх загальної кількості.

Зниження ринкових цін робить їх доступними для інвесторів; - збільшити статутний капітал корпорації за рахунок нерозподіленого прибутку; - уникнути подвійного оподаткування (подібний розподіл не є доходом).

Кількість акцій, які необхідно випустити для оплати дивідендів, встановлюється Радою директорів. Такі акції, здебільшого відображаються за ринковими цінами на дату оголошення дивідендів. В б-я разі їх ціна не повинна бути нижчою за номінальну чи оголошену вартість.

Відображення в обліку на дату оголошення:

 • Дт "Нерозподілений прибуток";
 • Кт "Статутний капітал: прості акції до розподілу";
 • Кт "Додатковий капітал (прості акції)".

Слід зазначити, що рахунок "Статутний капітал: прості акції до розподілу" – це рахунок акціонерного капіталу, він переноситься в баланс як додаток до статутного капіталу.

Виплата дивідендів:

 • Дт "Статутний капітал: прості акції до розподілу";
 • Кт "статутний капітал (прості акції)".

Таким чином, акції, випущені під дивіденди, змінюють структуру акціонерного капіталу, нерозподілений прибуток переходить у статутний капітал, але загальна сума акціонерного капіталу не змінюється.

Активи корпорації не змінюються, як це відбувається при виплаті дивідендів грошима. Збільшується кількість циркулюючих акцій і через це зменшується облікова вартість однієї акції.


07.03.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!