Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Облік операцій викупу власних акцій. Реферат

Облік операцій викупу власних акцій. Реферат

Мотиви та облік викупу власних акцій, порядок відображення викуплених акцій в балансі. Облік операцій викупу власних акцій та подальшої їх реалізації. Облік операцій викупу власних акцій та їх знищення. Облік конвертації привілейованих акцій компанії в прості

Мотиви та облік викупу власних акцій, порядок відображення викуплених акцій в балансі

Метою викупу акцій може бути:

 • 1) мати в наявності акції для реалізації їх управлінцям та службовцям компанії як заохочення;
 • 2) поліпшити кон’юнктуру на ринку цінних паперів щодо своїх акцій (підняти їх ринкову ціну);
 • 3) мати в наявності додаткову кількість акцій для придбання інших компаній;
 • 4) зменшити кількість циркулюючих акцій і тим самим підняти дохід на одну акцію;
 • 5) запобігти захопленню контрольного пакета акцій іншими компаніями.

Викуплені акції – це акції корпорації, які були раніше випущені, повністю сплачені, а потім викуплені корпорацією, але не анульовані. Викуп акцій означає одночасно зменшення активів компанії та її акціонерного капіталу.

Для обліку викуплених акцій застосовується рахунок "Викуплені власні акції", який є активним, регулюючим, контрпасивним. Регулює собою рахунок акціонерного капіталу ("Статутний капітал").

Викуплені акції відображаються в обліку на рахунку "Викуплені власні акції" за фактичною собівартістю їх придбання (викупу). Операція викупу оформлюється такими записами:

 • Дт "Викуплені власні акції",
 • Кт "Грошові кошти".

Після операції викупу кількість випущених акцій не змінилась, тоді як кількість циркулюючих акцій зменшується. Відповідно акціонерний капітал компанії зменшується.

Облік операцій викупу власних акцій та подальшої їх реалізації

Для обліку викуплених акцій застосовується рахунок "Викуплені власні акції", який є активним, регулюючим, контрпасивним. Регулює собою рахунок акціонерного капіталу ("Статутний капітал"). Викуплені акції відображаються в обліку на рахунку "Викуплені власні акції" за фактичною собівартістю їх придбання (викупу).

     

Операція викупу оформлюється такими записами:

 • Дт "Викуплені власні акції",
 • Кт "Грошові кошти".

Після операції викупу кількість випущених акцій не змінилась, тоді як кількість циркулюючих акцій зменшується. Відповідно акціонерний капітал компанії зменшується.

Викуплені власні акції можуть випускатись (реалізуватись) знову повторно за собівартістю викупу. За вищою або нижчою вартістю (вище чи нижче їх вартості придбання). Якщо ціна повторної реалізації дорівнює собівартості, дебетують рахунок "Гроші" і кредитують рахунок "Викуплені власні акції".

Якщо ціна реалізації вища за собівартість, то на різницю кредитують рахунок "Додатковий капітал" (від викуплених акцій). Тобто:

 • Дт "Грошові кошти",
 • Кт "Викуплені власні акції",
 • Кт "Додатковий капітал (викуплені власні акції)".

При продажу викуплених власних акцій за ціною, нижчою, ніж собівартість, різницю покривають за рахунок Додаткового капіталу від викуплених акцій (списується в Дт цього рахунку). Якщо суми цього капіталу не вистачає для покриття, дебетується рахунок "Нерозподілений прибуток" (списується за рахунок нерозподіленого прибутку). Тобто:

 • Дт "Грошові кошти",
 • Кт "Викуплені власні акції",
 • Дт "Додатковий капітал (викуплені акції)".

Слід зазначити, що операції викупу і перепродажу не стосуються рахунку "Статутний капітал", не відображають результатів (прибутків чи збитки) від реалізації. Реалізація раніше викуплених акцій збільшує одноразово загальну суму активів і загальну суму акціонерного капіталу.

Облік операцій викупу власних акцій та їх знищення

Компанія може прийняти рішення більше не продавати раніше викуплені власні акції, а вилучити їх з обороту, тобто знищити. В цьому разі викуплені акції списуються так:

 • Дт "Статутний капітал (прості акції)";
 • Дт "Додатковий капітал";
 • Дт "Нерозподілений прибуток";
 • Кт "Викуплені власні акції".

Якщо вартість вписаних викуплених акцій нижча їхньої вартості при першому випуску, то різниця відноситься на збільшення додаткового капіталу:

 • Дт "Статутний капітал (прості чи привілейовані акції)"
 • Кт "Додатковий капітал (прості чи привілейовані акції)"
 • Кт "Викуплені власні акції".

Облік конвертації привілейованих акцій компанії в прості

Привілейовані акції можуть мати право конвертації у прості акції, що робить їх більш привабливими для інвесторів. Такі акції називаються конвертованими привілейованими акціями. Переведення здійснюється за встановленим у договорі коефіцієнтом. Власники привілейованих акцій здійснюють їх конвертацію у прості акції за умови зростання дивідендів та ринкових цін на прості акції.

Операція конвертації відображається в обліку наступним чином:

 • Дт "Статутний капітал (привілейовані акції)";
 • Кт "Статутний капітал (прості акції)";
 • Кт" Додатковий капітал (прості акції)".

При конвертації не відображаються прибутки чи збитки цієї операції.

В разі, якщо привілейовані акції спершу були продані за ціною вищою, ніж номінальна вартість при їх конвертації в прості акції, необхідно списати і додатковий капітал від привілейованих акцій:

 • Дт "Статутний капітал (привілейовані акції)" (номінальна вартість)
 • Дт "Додатковий капітал (привілейовані акції)"
 • Кт "Статутний капітал (прості акції)"
 • Кт "Додатковий капітал (прості акції)".

Необхідно зазначити, що при відображенні операції конвертації акцій ринкова вартість як простих, так і привілейованих акцій на момент здійснення операції не враховується і не відображається. Це пояснюється тим, що обмін акцій здійснюється в середині самої корпорації і жодних додаткових активів, еквівалентних ринковим цінам, не надходить.


07.03.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!