Облік випуску простих та привілейованих акцій. Реферат

Облік випуску (продажу) простих акцій з зазначеною номінальною вартістю. Облік випуску (продажу) простих акцій без номінальної вартості. Облік випуску (продажу) привілейованих акцій

Облік випуску (продажу) простих акцій з зазначеною номінальною вартістю

Акції з зазначеною номінальною вартістю можуть продаватися за номінальною вартістю, вище номінальної вартості і нижче номінальної вартості. У будь-якому разі у статутний капітал зараховується тільки номінальна вартість акцій.

Наприклад, якщо компанія випустила (реалізувала) 10000 простих акцій номінальною вартістю 5 дол кожна. Реалізація відбулася за номінальною вартістю. Тоді:

 • Дт "Грошові кошти" 50000,
 • Кт "Статутний капітал (прості акції)" 50000.

Якщо ті ж самі акції було реалізовано по 8 дол за кожну, то робиться такий запис:

 • Дт "Грошові кошти" (10000 акцій * 8 дол) 80000,
 • Кт "Статутний капітал (прості акції)" (10000 акцій * 5 дол) 50000,
 • Кт "Додатковий капітал (прості акції)" 30000.

Ті ж самі акції було реалізовано по 4 дол за кожну:

 • Дт "Грошові кошти" 40000,
 • Кт "Статутний капітал (прості акції)" 50000,
 • Дт "Додатковий капітал" 10000 (зменшення додаткового капіталу).

Тобто, якщо акції продаються за ціною, нижчою від номінальної вартості, то у статутний капітал зараховується номінальна вартість акцій, а різниця відображається по Дт "додатковий капітал", якщо цей рахунок має кредитовий залишок.

Якщо ж цей рахунок не має кредитового залишку, то сума, нижча за номінальну вартість акцій, списується на рахунок "Нерозподілений прибуток" (в Дт цього рахунку).

В більшості штатів США, наприклад, продаж простих акцій нижче номінальної їх вартості заборонений.

     

Облік випуску (продажу) простих акцій без номінальної вартості

Якщо безномінальні акції мають оголошену вартість (яку встановила Рада директорів), то сума доходу від продажу в межах оголошеної вартості зараховується у статутний капітал. Доход, одержаний понад оголошену вартість, відображається як додатковий капітал (тобто відображення в обліку таке саме, як і номінальних акцій).

Наприклад, компанія випустила 10000 акцій без номінальної вартості. Дирекція оголосила вартість 6 дол за акцію. Фактично реалізовано по 9 дол за акцію. Це відображається таким записом:

 • Дт "Грошові кошти" 90000,
 • Кт "Статутний капітал (прості акції)" 60000,
 • Кт "Додатковий капітал" 30000.

Якщо ж по безномінальних акціях не було встановлено оголошеної вартості, то вся сума від реалізації акцій зараховується у статутний капітал:

 • Дт "Грошові кошти" 90000,
 • Кт "Статутний капітал (прості акції)" 90000.

Облік випуску (продажу) привілейованих акцій

Як і прості акції, привілейовані акції можуть випускатися корпорацією під гроші, або під негрошові активи. Крім того, вони можуть реалізовуватися за номінальною вартістю або вище номінальної вартості.

Привілейовані акції можуть бути як з номінальною вартістю, так і безномінальною. В бухгалтерському обліку випуск (продаж) привілейованих акцій відображається так само, як і простих акцій.

Наприклад, якщо компанія випустила (реалізувала) 10000 привілейованих акцій номінальною вартістю 5 дол кожна. Реалізація відбулася за номінальною вартістю. Тоді:

 • Дт "Грошові кошти" 50000,
 • Кт "Статутний капітал (привілейовані акції)" 50000.

Якщо корпорація випустила 20000 привілейованих акцій номінальною вартістю 10 дол кожна, ціна реалізації – 14 дол кожна:

 • Дт "Грошові кошти" (20000 * 14 дол) 280000,
 • Кт "Статутний капітал (привілейовані акції)" (20000 * 10 дол) 200000,
 • Кт "Додатковий капітал (привілейовані акції)" 80000.

Слід відзначити, що рахунки для обліку Статутного капіталу, а також додаткового капіталу від простих і привілейованих акцій ведуться окремо.

В балансі у складі акціонерного капіталу привілейовані акції показуються першими. Це пояснюється їхніми перевагами у виплаті дивідендів і в розподілі майна при ліквідації корпорації.


07.03.2011