Методика та умови обліку довгострокових облігацій. Реферат

Умови та облік викупу компанією довгострокових облігацій, випущених раніше з премією та за номінальною вартістю. Методика обліку конвертації довгострокових облігацій, випущених за номінальною вартістю, в прості акції компанії. Облік конвертації довгострокових облігацій, випущених з дисконтом та с премією, в прості акції компанії

Умови та облік викупу компанією довгострокових облігацій, випущених раніше з премією

При випуску облігацій найчастіше передбачаються умови їх дострокового викупу, тобто вилучення з обігу. Навіщо це робиться? Наприклад, при значному зменшенні відсоткових ставок на ринку паперів компанія може викупити (вилучити з обігу) свої облігації, а потім знов їх випустити за низькою відсотковою ставкою.

Викуп переважно здійснюється за вищою ціною (вищою за номінальну). Загальне правило при достроковому викупі таке:

 • Необхідно визначити поточну (балансову вартість) облігацій на дату дострокового викупу.
 • Відобразити в обліку виплату грошей.
 • Визначити й відобразити в обліку прибутки чи збитки від викупу облігацій.

Якщо компанія викуповує облігації, випущені раніше з премією, то проводка на дату викупу буде наступною:

 • Дт "Облігації до сплати (номінальна вартість)",
 • Дт "Премія по облігаціях (недоамортизована)",
 • Дт "Збитки від викупу облігацій",
 • Кт "Грошові кошти".

Ціна викупу має балансову вартість. Прибутки чи збитки переносяться у Звіт про фінансові результати як надзвичайні (позареалізаційні) результати.

Компанія може викупити свої облігації на відкритому ринку, якщо їхня котировка впала:

 • Дт "Облігації до сплати",
 • Дт "Премія по облігаціях",
 • Кт "Грошові кошти",
 • Кт "Прибуток від викупу".

Умови та облік викупу компанією довгострокових облігацій, випущених раніше за номінальною вартістю

При випуску облігацій найчастіше передбачаються умови їх дострокового викупу, тобто вилучення з обігу. Навіщо це робиться? Наприклад, при значному зменшенні відсоткових ставок на ринку паперів компанія може викупити (вилучити з обігу) свої облігації, а потім знов їх випустити за низькою відсотковою ставкою.

     

Викуп переважно здійснюється за вищою ціною (вищою за номінальну). Загальне правило при достроковому викупі таке:

 • Необхідно визначити поточну (балансову вартість) облігацій на дату дострокового викупу.
 • Відобразити в обліку виплату грошей.
 • Визначити й відобразити в обліку прибутки чи збитки від викупу облігацій.

Якщо компанія викуповує облігації, випущені раніше з премією, то проводка на дату викупу буде наступною:

 • Дт "Облігації до сплати (номінальна вартість)",
 • Кт "Грошові кошти".

Методика обліку конвертації довгострокових облігацій, випущених за номінальною вартістю, в прості акції компанії

Облігації, які за умовами договору можуть обмінюватися на звичайні акції, звуться конвертованими.

Інвестори мають вибір: отримувати відсотки по облігаціях або обміняти їх за своїм бажанням на акції компанії і стати її власником.

На останній вибір інвестори йдуть при зростанні ринкової ціни акцій. При відображенні конвертації облігацій у акції поточна (ринкова вартість) як облігацій, так і акцій не відображається.

Не відображаються також прибутки чи збитки від цієї операції. Якщо відбувається конвертація довгострокових облігацій, проданих за номінальною вартістю, у прості акції, то проводка відображається наступним чином:

 • Дт "Облігації до сплати",
 • Кт "Статутний капітал (прості акції)",
 • Кт "Додатковий капітал".

Ринкова ціна облігацій і акцій при складанні бухгалтерської проводки до уваги не береться. Цей метод відображення конверсії облігацій у акції часто називають методом балансової (або поточної вартості).

Тобто, коли облігації конвертуються в акції, то, за правилом, акції відображаються в поточній (балансовій) вартості облігацій. Заборгованість по облігаціях, дисконт чи премія списуються. Тому по таких операціях немає ні прибутку, ні збитків.

Облік конвертації довгострокових облігацій, випущених з дисконтом, в прості акції компанії

Облігації, які за умовами договору можуть обмінюватися на звичайні акції, звуться конвертованими. Інвестори мають вибір: отримувати відсотки по облігаціях або обміняти їх за своїм бажанням на акції компанії і стати її власником. На останній вибір інвестори йдуть при зростанні ринкової ціни акцій.

При відображенні конвертації облігацій у акції поточна (ринкова вартість) як облігацій, так і акцій не відображається. Не відображаються також прибутки чи збитки від цієї операції.

Якщо відбувається конвертація довгострокових облігацій, проданих за номіналом, у прості акції, то проводка відображається наступним чином:

 • Дт "Облігації до сплати",
 • Кт "Дисконт недоамортизований",
 • Кт "Статутний капітал (прості акції)",
 • Кт "Додатковий капітал".

Рахунок "Статутний капітал" (звичайні акції) кредитується на номінальну вартість випущених акцій. Інший рахунок "Додатковий капітал" кредитується на різницю між поточною вартістю облігацій і номіналом випущених акцій.

Ринкова ціна облігацій і акцій при складанні бухгалтерської проводки до уваги не береться. Цей метод відображення конверсії облігацій у акції часто називають методом балансової (або поточної вартості).

Тобто, коли облігації конвертуються в акції, то, за правилом, акції відображаються в поточній (балансовій) вартості облігацій. Заборгованість по облігаціях, дисконт чи премія списуються. Тому по таких операціях немає ні прибутку, ні збитків.

Облік конвертації довгострокових облігацій, випущених з премією, в прості акції компанії

Облігації, які за умовами договору можуть обмінюватися на звичайні акції, звуться конвертованими. Інвестори мають вибір: отримувати відсотки по облігаціях або обміняти їх за своїм бажанням на акції компанії і стати її власником. На останній вибір інвестори йдуть при зростанні ринкової ціни акцій.

При відображенні конвертації облігацій у акції поточна (ринкова вартість) як облігацій, так і акцій не відображається. Не відображаються також прибутки чи збитки від цієї операції.

Якщо відбувається конвертація довгострокових облігацій, проданих з премією, у прості акції, то проводка відображається наступним чином:

 • Дт "Облігації до сплати",
 • Дт "Премії по облігаціях (несписана премія)",
 • Кт "Статутний капітал (прості акції)",
 • Кт "Додатковий капітал (понад номінал)".

Рахунок "Статутний капітал" (звичайні акції) кредитується на номінальну вартість випущених акцій. Інший рахунок "Додатковий капітал" кредитується на різницю між поточною вартістю облігацій і номіналом випущених акцій.

Ринкова ціна облігацій і акцій при складанні бухгалтерської проводки до уваги не береться. Цей метод відображення конверсії облігацій у акції часто називають методом балансової (або поточної вартості).

Тобто, коли облігації конвертуються в акції, то, за правилом, акції відображаються в поточній (балансовій) вартості облігацій. Заборгованість по облігаціях, дисконт чи премія списуються. Тому по таких операціях немає ні прибутку, ні збитків.


06.03.2011