Загрузка...

Довгострокові облігації з дисконтом та премією. Реферат

Облік процентів, нарахованих (сплачених) по довгостроковим облігаціям з дисконтом та облік амортизації дисконту. Умови та облік випуску довгострокових облігацій з премією, порядок відображення їх в балансі. Облік процентів, нарахованих (сплачених) по довгостроковим облігаціям з дисконтом та облік амортизації дисконту. Умови та облік викупу компанією довгострокових облігацій, випущених раніше з дисконтом

Облік процентів, нарахованих (сплачених) по довгостроковим облігаціям з дисконтом та облік амортизації дисконту

Дисконт – це додаткові витрати для корпорації (крім відсотків), оскільки компанія, коли настає термін погашення, заплатить інвесторові всю номінальну вартість.

Тому дисконт має бути віднесений на фінансові витрати (відсотки по облігаціях) за весь час чинності (життя) облігацій. Тобто витрати по облігаціях будуть включати відсотки по облігаціях та дисконт по облігаціях.

Для розподілу дисконту застосовують лінійний метод амортизації, тобто дисконт амортизується за певну кількість періодів. Так, сума амортизації за один період відображатиметься наступним чином:

 • Дт "Фінансові витрати (відсотки по облігаціях)",
 • Кт "Дисконт по облігаціях до сплати",
 • Кт "Грошові кошти".

Потім робиться регулюючий запис:

 • Дт "Фінансові витрати (відсотки по облігаціях)",
 • Кт "Дисконт по облігаціях до сплати",
 • Кт "Відсотки по облігаціях до сплати".

Суму амортизації дисконту можна визначити також наступним чином = сума дисконту / кількість місяців життя облігації * кількість місяців звітного періоду.

За все життя облігацій сальдо дисконту зменшуватиметься на одну й ту саму суму щорічно і дійде до нуля на дату погашення, а поточна балансова вартість облігацій зростає паралельно на ці ж суми і на дату погашення облігацій дійде до номінальної вартості. Інвесторам буде повернено всю номінальну вартість:

 • Дт "Облігації до сплати",
 • Дт "Відсотки до сплати",
 • Кт "Грошові кошти".

Умови та облік випуску довгострокових облігацій з премією, порядок відображення їх в балансі

     

Якщо ринкова відсоткова ставка нижча, ніж та, що її встановлено по облігаціях, то облігації продаються з надбавкою, з премією. Наприклад, корпорація випустила (реалізувала) облігації з премією:

 • Дт "Грошові кошти",
 • Кт "Облігації до сплати",
 • Кт "Премія по облігаціях (не погашена знижка по облігаціях)".

Слід зазначити, що рахунок "премія по облігаціях" є регулюючим, пасивним, що регулює собою пасивний рахунок "Облігації до сплати". Його сума додається до номінальної вартості облігацій (в балансі):

Довгострокова заборгованість:

Облігації до сплати + премія по облігаціях.

Поряд з тим премія по облігаціям зменшує суму фінансових витрат фірми – поступово протягом життя облігації

Облік процентів, нарахованих (сплачених) по довгостроковим облігаціям з дисконтом та облік амортизації дисконту

Слід зазначити, що премія по облігаціях зменшує суму фінансових витрат фірми – поступово протягом життя облігацій. Тобто загальна сума витрат буде дорівнювати відсоткам до сплати за мінусом премії.

Амортизація премії розраховується лінійним методом.

Так, сума амортизації за один період відображатиметься наступним чином:

 • Дт "Фінансові витрати (відсотки по облігаціях)",
 • Дт "Премія по облігаціях",
 • Кт "Грошові кошти (на суму відсотків)".

Потім робиться регулюючий запис:

 • Дт "Фінансові витрати (відсотки по облігаціях)",
 • Дт "Премія по облігаціях",
 • Кт "Відсотки по облігаціях до сплати".

Сплата відсотків:

 • Дт "Відсотки по облігаціях до сплати",
 • Кт "Грошові кошти".

Впродовж часу дії облігацій залишок на рахунку "Премії по облігаціях" зменшується до нуля (0 – на дату погашення облігації), а поточна вартість облігації теж зменшується до номінальної вартості.

Умови та облік викупу компанією довгострокових облігацій, випущених раніше з дисконтом

При випуску облігацій найчастіше передбачаються умови їх дострокового викупу, тобто вилучення з обігу. Навіщо це робиться? Наприклад, при значному зменшенні відсоткових ставок на ринку паперів компанія може викупити (вилучити з обігу) свої облігації, а потім знов їх випустити за низькою відсотковою ставкою.

Викуп переважно здійснюється за вищою ціною (вищою за номінальну). Загальне правило при достроковому викупі таке:

 • Необхідно визначити поточну (балансову вартість) облігацій на дату дострокового викупу.
 • Відобразити в обліку виплату грошей.
 • Визначити й відобразити в обліку прибутки чи збитки від викупу облігацій.

Якщо компанія викуповує облігації, випущені раніше з дисконтом, то проводка на дату викупу буде наступною:

 • Дт "Облігації до сплати",
 • Кт "Дисконт по облігаціях",
 • Дт "Збитки від викупу облігацій",
 • Кт "Грошові кошти".

Аналогічне відображення в обліку і при лінійні амортизації дисконту, тільки суми збитків будуть інші.

Компанія може викупити свої облігації на відкритому ринку, якщо їхня котировка впала:

 • Дт "Облігації до сплати",
 • Кт "Дисконт по облігаціях",
 • Кт "Грошові кошти",
 • Кт "Прибуток від викупу".


06.03.2011