Экзамены для поступления в магистратуру

Что нужно знать об экзаменах для поступления в магистратуру в 2021 году

Экзамены для поступления в магистратуру

На деякі спеціальності до магістратури потрібно складати іспити за технологією ЗНО, а на деякі – проходити фахові випробування в університеті.

Абітурієнти, які вступають на неспоріднену спеціальність, повинні скласти додаткове вступне випробування.

Інформацію щодо строків зарахування у магістратуру дивіться тут.

Детальнішу інформацію, щодо іспитів дивіться в умовах прийому університету, до якого плануєте вступати, або на сайті vstup.osvita.ua.

Перелік іспитів для вступу в магістратуру

Перелік іспитів необхідних для вступу в магістратуру визначено Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році.

Для вступу на спеціальність 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» необхідно скласти:

  • єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступний іспит у випадках, передбачених у пункті 15 розділу VIII цих Умов;
  • єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності або вступний іспит у випадках, передбачених у пункті 15 розділу VIII цих Умов;

Для вступу на інші спеціальності:

  • єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених цими Умовами);
  • фахове вступне випробування.

Згідно з Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році будуть дійсними результати єдиного вступного іспиту 2020, 2021 років, єдиного фахового вступного випробування – 2021 року.

Іспити за технологією ЗНО

До них належать:

  • єдиний вступний іспит (ЄВІ);
  • єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Єдиний вступний іспит – це тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської). Складається з двох частин (перевірки читання та використання мови).  Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються відповідно до затвердженої Міністерством освіти і науки України програми. Замість цього іспиту не можна подавати результат міжнародного мовного тесту.

Результати єдиного вступного іспиту можуть зараховуватися як результати вступного іспиту з іноземної мови при вступі на спеціальності, для яких не передбачено складання ЄВІ.

Єдине фахове вступне випробування – це тест із права (програма випробування включає завдання з 8 базових правничих дисциплін) та загальних навчальних правничих компетентностей (програма випробування включає завдання для оцінювання критичного, аналітичного та логічного мислення).

Під час реєстрації вступник має вказати назву населеного пункту, в якому він бажає проходити ЄФВВ та/або ЄВІ. Пункти тестування створюватимуться в усіх обласних центрах, окрім Донецька та Луганська.

Вибір міста проходження вступних випробувань не залежить від місця розташування закладу вищої освіти, в якому реєструється вступник.

Фахові випробування в університеті

Фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.

Фахові випробування, які проводить університет, повинні складати всі абітурієнти, які вступають до магістратури на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, крім спеціальностей, на які потрібно ЄФВВ та/або ЄВІ. Повний перелік спеціальностей, на які необхідно фахове випробування, дивіться тут.

До фахових випробувань належать:

  • фаховий вступний іспит;
  • додаткове вступне випробування (для абітурієнтів, які вступають за неспорідненою спеціальністю).

Іспит з фаху оцінюється за 200-бальною шкалою. Він може складатися з двох частин: тестової та варіативної /творчої/аналітичної. У такому разі максимальна оцінка за кожну частину складає 100 балів.

Іспит з іноземної мови

Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році визначено, що ЄВІ з іноземної мови буде обов’язковим для вступу на всі спеціальності за програмами магістратури (крім випадків, передбачених цими Умовами).

Вступні іспити з іноземної мови для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра проводяться за програмою єдиного вступного іспиту. Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового бала.

Іспити відбуваються за графіком основної та додаткової сесій єдиного вступного іспиту за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення у закладі вищої освіти вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту.

Абітурієнт, який не склав іспиту з іноземної мови, автоматично вибуває з конкурсного відбору за всіма спеціальностями, на які подав документи.

Перескладання або повторне складання іспиту з іноземної мови не допускається.

Додаткове вступне випробування

Абітурієнти, які вступають на неспоріднену спеціальність, повинні скласти додаткове вступне випробування.

Додаткові вступні випробування вступники складають у кожному з обраних закладів вищої освіти, в яких планують брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра. Заклад вищої освіти самостійно визначає зміст та перелік додаткових вступних випробувань.

Додаткові випробування у 2021 році можна скласти:

1) із 11 травня по 29 травня – для тих, хто складає ЄВІ до магістратури;

2) із 19 по 30 липня – для тих, складає фахові вступні випробування в університеті, а також для тих, хто вирішив вступати на неспоріднену спеціальність уже після того, як тестування завершилося.

Составлено в соответствии с положениями Условий приема на обучение для получения высшего образования в 2021 году.

Освіта.ua
15.02.2021

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев