Перечень экзаменов в магистратуру в 2021 году

В 2021 году экзамены в форме внешнего независимого оценивания сдают все поступающие в магистратуру

Перечень экзаменов в магистратуру в 2021 году

В соответствии с Условиями приема в высшие учебные заведения в 2021 году экзамены в форме внешнего независимого оценивания (ЗНО) будут сдавать абитуриенты в магистратуру по всем специальностям.

Для поступления на обучение для получения степени магистра на основе полученной степени или образовательно-квалификационного уровня высшего образования (бакалавра, магистра) могут проводиться следующие экзамены:

  • единый профессиональный вступительный экзамен (ЄФВВ) - это форма вступительного экзамена по технологии ЗНО по праву и общим учебным юридическим компетентностям для поступления на обучение для получения степени магистра;
  • единый вступительный экзамен (ЄВІ) - это форма вступительного экзамена по технологии ЗНО по иностранному (английскому, или немецкому, или французскому, или испанскому) языку для поступления на обучение для получения степени магистра.
  • профессиональный экзамен - форма вступительного экзамена, проводимого в учебном заведении для поступления на основе полученной (или такой, которая приобретается) степени или образовательно-квалификационного уровня высшего образования, которая предусматривает проверку способности к овладению образовательной программой определенного уровня высшего образования на основе полученных ранее компетентностей.

В 2021 году поступающие в магистратуру могут подавать результаты единого вступительного экзамена по иностранному языку 2020 или 2021 годов и единого профессионального вступительного экзамена по праву 2021 года.

Перечень экзаменов и профэкзаменов для поступления в магистратуру

Галузь знань Спеціальність Іноземна мова Фахові випробування
Автоматизація та приладобудування Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Мікро- та наносистемна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Аграрні науки та продовольство Агроінженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Агрономія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Водні біоресурси та аквакультура ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Захист і карантин рослин ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Лісове господарство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Садівництво та виноградарство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Садово-паркове господарство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Архітектура та будівництво Архітектура та містобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Будівництво та цивільна інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Геодезія та землеустрій ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Біологія Біологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Богослов’я Богослов’я ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Ветеринарна медицина Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Ветеринарна медицина ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Виробництво та технології Видавництво та поліграфія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гірництво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Деревообробні та меблеві технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Нафтогазова інженерія та технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології захисту навколишнього середовища ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології легкої промисловості ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Харчові технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону Безпека державного кордону ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Військове управління (за видами збройних сил) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Державна безпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Забезпечення військ (сил) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Озброєння та військова техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гуманітарні науки Історія та археологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Культурологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Релігієзнавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Філологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Філософія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електрична інженерія Атомна енергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гідроенергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Енергетичне машинобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Теплоенергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроніка та телекомунікації Авіоніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Телекомунікації та радіотехніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Журналістика Журналістика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційні технології Інженерія програмного забезпечення ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційні системи та технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Кібербезпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Комп’ютерна інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Комп’ютерні науки ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Системний аналіз ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Культура і мистецтво Аудіовізуальне мистецтво та виробництво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Дизайн ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Менеджмент соціокультурної діяльності ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Музеєзнавство, пам’яткознавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Музичне мистецтво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Сценічне мистецтво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хореографія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Математика та статистика Математика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна математика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Статистика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Механічна інженерія Авіаційна та ракетно-космічна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Галузеве машинобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Матеріалознавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Металургія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна механіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Суднобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Міжнародні відносини Міжнародне право ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ з права/ТЗНПК
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Міжнародні економічні відносини ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Освіта/Педагогіка Дошкільна освіта ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Освітні, педагогічні науки ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Початкова освіта ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Професійна освіта (за спеціалізаціями) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Середня освіта (за предметними спеціальностями) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Спеціальна освіта ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фізична культура і спорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Охорона здоров’я Громадське здоров’я ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медицина ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медична психологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медсестринство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Педіатрія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Стоматологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології медичної діагностики та лікування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фармація, промислова фармація ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фізична терапія, ерготерапія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Право Право ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ з права/ТЗНПК
Природничі науки Географія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Екологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Науки про Землю ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна фізика та наноматеріали ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фізика та астрономія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальна робота Соціальна робота ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальне забезпечення ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальні та поведінкові науки Економіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Політологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Психологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Сфера обслуговування Готельно-ресторанна справа ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Туризм ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Транспорт Авіаційний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Автомобільний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Залізничний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Річковий та морський транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Транспортні технології (за видами) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Управління та адміністрування Маркетинг ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Менеджмент ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Облік і оподаткування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фінанси, банківська справа та страхування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімічна та біоінженерія Біомедична інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Біотехнології та біоінженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімічні технології та інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Цивільна безпека Пожежна безпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Правоохоронна діяльність ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Цивільна безпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі

Освіта.ua
15.03.2021

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Vera Avramenko
Добрый день , у меня вопрос , здавали документы на ЭВИ в электронной форме , сейчас не на Украине и боюсь что не успею приехать до 30 июня, есть ли возможность здать ЭВИ в августе или в сентябре, зарание спасибо
Аля
Доброго дня! Підскажіть будь-ласка, де потрібно здавати ЄВІ, якщо живу в м. Дніпро, а планую поступати в Запоріжжя? Чи можна здавати ЄВІ на місці проживання в такому разі?
Влад
Для Аля: можна.
Комментировать
Татьяна
Здравствуйте. У меня вопрос по подготовке - есть ли специальная литература - что-то вроде типовых тестоа - как для обычного ЗНО?
Влад
Для Татьяна: є програми для підготовки в кожному університеті на сайті. Вони скрізь різні
Комментировать
Любовь
Скажите пожалуйста, если я поступаю на магистратуру по специальности "Дошкольное образование ", мне нужно сдавать ЄВI и право? Или право не нужно?
Надія, яка помирає останньою
Для Любовь: Ви ж пишете під таблицею де все вказано? Може не варто в магістратуру, якщо читати не вмієте?
Комментировать
Вита
Як подати заявку на реєстрацію для вступу на магістратуру? Є вища освіта, але бажаю вступити на біомедичну інженерію
Влад
Для Вита: реєструєтеся в університеті
Комментировать
Ірина
Доброго дня, хочу отримати другу вищу освіту, скажіть, чи обов’язково мені здавати зно з іноземної мови, якщо перший диплом в мене німецька мова. І до якого числа реєстрація. І де потрібно реєструватися?
Людмила
Добрий день. Чому під час вступу у магістратуру як іноземну не можна здавати польську мову? Чи є можливість змінити перелік іноземних мов?
Влад
Для Людмила: тому, що є затверджені правила міністерства і не Вам їх змінювати
Комментировать
Anton Khazanov
скажите,какие предметі на магистратуру право можно пересдавать?и когда подавать в таком случае документі?
Владик
Здравствуйте, скажите пожалуйста, что нужно для поступления на магистратуру специальности "Биоинженерия", если имеешь диплом бакалавра "Биологии"? Какие ВУЗы могут на такое пойти в Киеве? ЕВИ надо? Что ещё? Как при поступление перекрывается академ. разница?
Ольга
Для Владик: сначала посмотрите на сайте, какие ВУЗы имеют эту специальность https://ru.osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-41-37-0.html, на сайтах должна быть иформация о поступлении на магистратуру. ЕВИ и ФВВ сдавать обязательно, на сайтах уже есть программы по ФВВ. Готовьтесь. В приемной комиссии ВУЗа можете узнать более детальную информацию
Комментировать
Вадим
Здраствуйте, могу ли я взять два предмета ЗНО после бакалавра к примеру Английский и Немецкий ?
Юлія
доброго дня! а як бути, якщо я з Харкова, навчаюсь у Львові, а в магістратуру планую поступати в Харкові. я не знаю де буду 30 червня, чи встигну повернутися до Харкова, розкладу випускних іспитів ще немає
Геннадій
Чи потрібно здавати ЗНО з іноземної мови при вступі в магістратуру, якщо є диплом спеціаліста?
Євгеній
У мене диплом 122 (Комп науки), я йду на 121 (ІПЗ). Мені потрібно буде здавати якісь додаткові випробування?
Ирина
Здравствуйте, возможно сдавать єві для магистратуры сразу несколько языков,(французкий,немецкий,испанский английский???)Например, вдруг балл по немецкому меня устроит больше чем по английскому...
Ніна
Для Ирина: ні, не можна. Іспит має назву "з іноземної мови", тому всі запропоновані мови будут складати вступники в один день. Ви ж не зможете одночасно бути на тестах з двох мов. Так що пройдіть на сайті тести минулих років, проаналізуйте результат та оберіть одну мову
Комментировать
Настя
Доброго вечора! Який прохідний бал на магістру? (Спеціальність дизайну) І чи можу я маючи диплом бакалавра спеціальність «художній текстиль» поступати на дизайн?
Влад
Для Настя: питати про це треба у вузі, куди збираєтесь вступати
Комментировать
Аліса
Доброго вечора! Підскажіть, чи можу я навчалася на бюджеті в магістратурі, якщо навчався на бюджеті бакалаврі?
Галина
Для Аліса: звісно можете. це ж різні рівні
Комментировать
Аліса
Добрий день! Підскажіть будь ласки, при вступі до магістратури, де потрібно здавати ЄВІ з іноземної мови: на місці регістрації чи в тому місті, куди планую подавати документи в ВНЗ?
Галина
Для Аліса: звісно за місцем проживання. вступати можна до кількох закладів одночасно
Комментировать
Влад
Нужно ли зно на заочное отделение? На магистратуру подскажите пожалуйста,или нужно обязательно его сдавать???
Галина
Для Влад: єві? звісно треба
Комментировать
Варвара
А скажіть будь ласка, якщо не скласти ЗНО в магістратуру з англійської мови, чи можу я поступити на контракт?
Ніна
Для Варвара: ні. Можете сходити ще на один тест, який скоріш за все буде восени. Він платний, в минулому році коштував 500 грн чи 502. І от якщо його складете, то можна на контракт. Це називається "спеціально організована сесія єві".
Комментировать
Елизавета
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, когда подавать документы на ВНО при поступлении на магистратуру?
Ніна
Для Елизавета: реєстрація буде з 11 травня (май) по 3 червня (июнь)
Комментировать