Про затвердження Типової освітньої програми для навчання дітей, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації і здобувають освіту одночасно в закладах освіти країни перебування та України

Наказ МОН № 1014 від 18.08.2023 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1014 від 18 серпня 2023 року

Про затвердження Типової освітньої програми
для навчання дітей, які виїхали з України
внаслідок повномасштабного вторгнення
російської федерації і здобувають освіту
одночасно в закладах освіти країни
перебування та України

Відповідно до абзацу двадцять сьомого частини першої статті 64 Закону України «Про освіту», частини другої статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 4.8. Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на тему «Освітні втрати й освітні розриви на рівні загальної середньої освіти: вимірювання та механізми подолання», затверджених Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, протокол № 122 від 07.06.2023 р., з метою забезпечення здобуття освіти і вивчення учнями, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації, предметів навчального плану українських освітніх програм, які не вивчаються у закордонних школах, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типову освітню програму для навчання дітей, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації і здобувають освіту одночасно в закладах освіти країни перебування та України (далі - Типова освітня програма), що додається.

2. Директорату шкільної освіти (Балашова Т.) забезпечити оприлюднення Типової освітньої програми на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сташківа А.

Міністр                                                 Оксен Лісовий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
18.08.2023 р. № 1014

Типова освітня програма для навчання дітей, які виїхали з України внаслідок
повномасштабного вторгнення російської федерації і здобувають
освіту одночасно в закладах освіти країни перебування та України

1. Загальні положення

Типова освітня програма для навчання дітей, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації і здобувають освіту одночасно в закладах освіти країни перебування та України (далі – Типова освітня програма) застосовується для закладів загальної середньої освіти в яких створені класи (групи) дистанційного навчання для організації вивчення окремих предметів навчального плану українських освітніх програм, які не вивчаються у закордонних школах (далі - класи дистанційного навчання).

Типова освітня програма визначає:

 • вимоги до осіб, які можуть здобувати освіту відповідно до цієї програми, загальний обсяг навчального навантаження (в годинах), його розподіл між навчальними предметами за роками навчання.

Типова освітня програма є наскрізною і включає:

 • типові навчальні плани для кожного рівня повної загальної середньої освіти;
 • перелік модельних навчальних та навчальних програм;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу;
 • опис інструментарію оцінювання.

Під час розроблення Типової освітньої програми враховано гарантовані державою права щодо академічної, організаційної, фінансової і кадрової автономії закладів освіти, а також права педагогічних працівників на академічну свободу.

2. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою

Навчання за Типовою освітньою програмою можуть розпочинати учні, які:

 • досягли результатів навчання, визначених Державними стандартами (початкової освіти / базової середньої освіти), що підтверджено відповідним документом (свідоцтвом досягнень / табелем успішності; свідоцтвом про здобуття початкової освіти; свідоцтвом про здобуття базової середньої освіти),
 • виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації,
 • на момент зарахування (тимчасового переведення) до закладу загальної середньої освіти з класами дистанційного навчання перебувають за межами України і навчаються (очно) в закладі освіти країни перебування.

Визначенні класу, до якого має бути зарахована дитина, здійснюється на підставі результати попереднього навчання, зокрема інформаційної довідки, яка підтверджує навчання в країні перебування.

У разі відсутності результатів річного оцінювання з предметів типового навчального плану за попередній рік навчання та/або державної підсумкової атестації (далі - ДПА) за відповідний рівень освіти (у разі їй проведення відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України) учням згідно з частиною п'ятою статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту» надається можливість пройти річне оцінювання (за необхідності ДПА) до початку навчального року або упродовж першого семестру.

Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти затверджується графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів. Оцінювання здійснюється із використанням технологій дистанційного навчання та засобів зв'язку з дотриманням принципів академічної доброчесності.

Протокол оцінювання результатів навчання складається за формою згідно з додатком 2 до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314.

3. Загальний обсяг навчального навантаження

Загальний обсяг навчального навантаження становить:

 • на рівні початкової освіти (1 - 4 класи) - 840 годин,
 • на рівні базової середньої освіти ( 5 - 9 класи) - 1 155 годин,
 • на рівні профільної освіти (10 - 11 класи) - 560 годин.

Розподіл навчального навантаження за навчальними предметами та інтегрованими курсами і роками навчання подано у Додатках 1-3.

4. Типові навчальні плани

Типові навчальні плани містять:

 • перелік предметів та інтегрованих курсів навчального плану типових освітніх програм України, вивчення яких не передбачено навчальними планами закордонних закладів освіти;
 • рекомендований розподіл навчального навантаження за роками навчання між навчальними предметами (інтегрованими курсами), обов'язковими для вивчення;
 • додаткові години для проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

Додаткові години для проведення індивідуальних консультацій та групових занять заклад загальної середньої освіти розподіляє самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів

Типовий навчальний план
для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти

Навчальні предмети /
інтегровані курси

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Українська мова та література

4

4

4

4

Я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі)

1

1

1

1

Разом

5

5

5

5

Додаткові години на індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

1

Всього

6

6

6

6

 

Типовий навчальний план
для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти

Навчальні предмети /
інтегровані курси

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Українська мова

2

2

2

2

2

Українська література

1

1

1

1

1

Вступ до історії України та громадянської освіти

1

 

 

 

 

Історія України. Всесвітня історія

 

1

 

 

 

Історія України

 

 

1

1

1

Основи правознавства

 

 

 

 

 

Географія

 

 

 

1

1

Разом

4

4

4

5

6

Додаткові години на індивідуальні заняття та консультації

2

2

2

2

2

Всього

6

6

6

7

8

 

Типовий навчальний план
для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти

Навчальні предмети / інтегровані курси

Кількість годин на тиждень у класах

10

11

Українська мова

2

2

Українська література

1

1

Історія України

1

1

Громадянська освіта

1

 

Географія

 

1

Захист України

1

1

Разом

6

6

Додаткові години на індивідуальні заняття та консультації

2

2

Всього

8

8


5. Модельні навчальні програми. Навчальні програми

В освітньому процесі на рівні початкової освіти використовуються програми вивчення відповідних предметів, які є складниками типових освітніх програм для 1-2 та 3-4 класів, затверджених Міністерством освіти і науки України (Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р. Б. 1-2 клас; Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 1-2 клас; Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р. Б. 3-4 клас; Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 3-4 клас).

На рівні базової середньої освіти використовуються модельні навчальні програми, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», за вибором закладу освіти, та навчальні програми, затверджені Міністерством освіти і науки України (Додаток 4).

Перелік модельних навчальних програм може бути доповнений іншими модельними навчальними програмами, які отримають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», шляхом внесення змін до цієї Типової освітньої програми в установленому порядку.

На рівні профільної середньої освіти використовуються навчальні програми, затверджені Міністерством освіти і науки України (Додаток 3).

Спираючись на навчальні, модельні навчальні програми, заклад освіти може розробляти навчальні програми предметів, інтегрованих курсів, що мають містити опис результатів навчання в обсязі не меншому, ніж визначено відповідним Державним стандартом. Навчальні програми, що розроблені на основі модельних навчальних програм, затверджуються педагогічною радою закладу освіти.

6. Рекомендовані форми організації освітнього процесу

Освітній процес здійснюється за дистанційною формою відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 р. за № 941/35224) з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб.

На початку навчального року проводяться діагностичні роботи з предметів типового навчального плану за попередній рік навчання. Результати діагностування необхідно враховувати в плануванні вивчення предметів. У разі необхідності за результатами діагностування заклад освіти розробляє програми коригувального навчання, спрямовані на підготовку дітей до річного оцінювання за попередній рік навчання.

Розклад уроків складається з урахуванням зайнятості учнів протягом дня в закладі освіти країни перебування.

Важливим складником освітнього процесу є консультації, індивідуальні та групові заняття зокрема з предметів, які не передбачені типовими навчальними планами для класів дистанційного навчання і які здобувач (здобувачка) освіти опановує в закордонній школі. Їх організація і проведення спрямовуються на виявлення і зменшення освітніх розривів, зумовлених різницею українських і закордонних навчальних програм. У разі потреби для учня (учениці) розробляється індивідуальна траєкторія самостійного вивчення цих предметів з використанням ресурсів ВШО, що наддасть йому (їй) змогу опановувати українську програму із зазначених предметів в зручний час. Додаткові години за потреби використовуються також для організації коригувального навчання.

В освітньому процесі використовуються синхронне й асинхронне навчання з використанням відеозаписів уроків, ресурси національної платформи для дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» (далі - ВШО): навчальні матеріали; віртуальний клас; функціонал «Кабінет учителя», який  наддасть змогу педагогу ставити завдання і відстежувати навчальний прогрес учня (учениці).

Для забезпечення дистанційного навчання учнів в закладі освіти можуть створюватися власні електронні освітні ресурси або використовуватися інші електронні освітні ресурси, що підлягають перевірці самим закладом освіти (щодо відповідності державним стандартам освіти, типовим освітнім і модельним навчальним програмам, мові освіти, іншим вимогам законодавства у сфері загальної середньої освіти). Електронний класний журнал використовується закладом освіти за умови наявності відповідного технічного забезпечення та дотримання вимог законодавства щодо захисту інформації.

Заклади освіти включають до внутрішньої системи забезпечення якості освіти механізм моніторингу та контролю якості дистанційного навчання.

Форми, засоби, періодичність оцінювання результатів навчання визначаються закладом освіти, у разі потреби для учня (учениці) розробляється індивідуальний навчальний план.

Учні випускних (9 та 11) класів, за власним бажанням, можуть самостійно опановувати зміст тих навчальних предметів, що передбачені Типовими навчальними планами Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, (затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 405) і Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, (затверджена наказом МОН від 20.04.2028 Мо408 у редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493), і не передбачені Типовими навчальними планами Типової освітньої програми для навчання дітей, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації і здобувають освіту одночасно в закладах освіти країни перебування та України.

Освітній процес для таких учнів організовується в поєднанні дистанційної форми здобуття освіти й екстернату. Таке поєднання здійснюється без переведення здобувача освіти на екстернат, на підставі особистої заяви повнолітнього здобувача освіти або одного з батьків, інших законних представників (за формою згідно з додатком 3 до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти).

7. Опис інструментарію оцінювання

Оцінюванню підлягають результати навчання з навчальних предметів, інтегрованих курсів типових навчальних планів.

Оцінювання результатів навчання учнів має бути зорієнтованим на ключові компетентності і наскрізні вміння та вимоги до обов'язкових результатів навчання у відповідній освітній галузі, визначені Державним стандартом.

Встановлення відповідності між вимогами до результатів навчання учнів, визначеними Державним стандартом, та показниками їх вимірювання здійснюється відповідно до системи та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання учнів, визначених Міністерством освіти і науки України.

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є: поточне, формувальне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання та державна підсумкова атестація.

Поточне, формувальне, підсумкове оцінювання результатів навчання учнів здійснюється відповідно до вимог модельних навчальних програм або навчальних програм. У рамках академічної свободи педагогічні працівники закладу освіти здійснюють вибір форм, змісту та способу оцінювання залежно від дидактичної мети.

Семестрове оцінювання, залежно від ситуації, можна проводити за результатами: тематичного оцінювання; поточного оцінювання, отриманого учнями під час дистанційного навчання; підсумкового оцінювання за семестр, яке можна проводити, зокрема, у вигляді письмової контрольної роботи, тестування, заповнення ро002іе-форм, усної співбесіди тощо з використанням технологій дистанційного навчання і засобів зв'язку.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов'язково є середнім арифметичним оцінок за І та ІІ семестри. Під час виставлення річної оцінки може враховуватися динаміка особистих результатів навчання учня (учениці) з предмета та сформованість у нього (неї) уміння застосовувати набуті знання.

Результати річного оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень, яке видається учню (учениці) після завершення навчального року.

Учні 9 та 11 класів, які поєднують дистанційну форму здобуття освіти й екстернат, після проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, у разі її проведення, отримують документ про здобуття освіти.

В. о. генерального директора
директорату шкільної освіти                                        Тетяна Балашова

Загрузить: 64ef3701b105e407217259.pdf (2827.87 Кб.)

Освіта.ua
18.08.2023

Пятиклассники в 11 регионах не получили учебники по языку Процесс доставки в школы учебников, напечатанных за донорские средства, несколько усложнен
Правительство возобновило финансирование реформы НУШ Средства направят на оборудование, учебную литературу и повышение квалификации учителей
Задания НМТ по математике вызвали трудности у выпускников У выпускников школ возникли трудности по решению стандартных задач по математике
Опубликованы рекомендации по преподаванию школьных предметов Документ содержит рекомендации по преподаванию предметов и интегрированных курсов по предметным отраслям
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Ірина
Щось не второпаю. Дитина, яка навчається з-за кордону, має бути переведена до класу з українською компонентою зі своєї школи в якій навчається дистанційно по повній програмі. Обов’язково? Чи за бажанням батьків?
Володимир
Оооо, проснулися....У школах вже пройшла тарифікації, вчителі працюють, а Міністерство видало Перли ....Невже немає у Міністерстві людини, яка знає як ’’відкриваються у школі двері". Таке враження , що справді йде все на знищення.