Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 і від 15 вересня 2021 р. № 957

Постанова КМУ № 483 від 26.04.2022 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 483 від 26 квітня 2022 року

Про внесення змін до порядків,
затверджених постановами Кабінету
Міністрів України від 10 квітня 2019 р.
№ 530 і від 15 вересня 2021 р. № 957

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 51, ст. 1735; 2021 р., № 62, ст. 3908), і Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 76, ст. 4774), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                   Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2022 р. № 483                           

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених
постановами Кабінету Міністрів України
від 10 квітня 2019 р. № 530 і від 15 вересня 2021 р. № 957

1. У Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530:

1)  пункт 2 після абзацу четвертого доповнити  новими абзацами такого змісту:

 • “Під час організації інклюзивного навчання висновки інклюзивно-ресурсних центрів, видані до 1 січня 2022 р., є дійсними до закінчення строку їх дії або до видачі інклюзивно-ресурсним центром в установленому порядку нового висновку.
 • У період  воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (зокрема з числа тих, що вимушені були змінити своє місце проживання (перебування) внаслідок збройної агресії Російської Федерації) до закладу освіти подаються копії документа, що посвідчує особу (в разі наявності) та висновку.”.
 • У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом сьомим;

2) у пункті 5:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

 • “У разі наявності висновку, що не містить інформації про рівень підтримки, така дитина розподіляється у групу закладу дошкільної освіти відповідно до складності її порушень з урахуванням рекомендацій команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами (за участю фахівців інклюзивно-ресурсного центру)”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

 • “У період  воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) гранична кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах, визначена цим Порядком, не застосовується. Заклад освіти не може відмовити в організації інклюзивного навчання дитини з особливими освітніми потребами та створенні інклюзивної групи.”;

3)  пункт 7  доповнити абзацом такого змісту:

 • “У період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога) надаються дітям з особливими освітніми потребами (за умови дотримання безпеки учасників освітнього процесу) фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів, педагогічними працівниками закладу освіти, зокрема з числа тих, що вимушені були змінити своє місце проживання (перебування) та/або місце роботи внаслідок збройної агресії Російської Федерації.”.

2. У Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957:

1) пункт 1 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

 • “У період  воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) можливе застосування дистанційно-очної (змішаної) форми здобуття освіти.”.
 • У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2)  пункт 5  доповнити  абзацом  такого змісту:

 • “У період  воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) для організації інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами (зокрема з числа тих, що вимушені були змінити своє місце проживання (перебування) внаслідок збройної агресії Російської Федерації) до закладу освіти подаються копії документа, що посвідчує особу (в разі наявності) та висновку.”;

3)  пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

 • “У період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) гранична кількість учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах, визначена цим Порядком, не застосовується. Заклад освіти не може відмовити в організації інклюзивного навчання учня з особливими освітніми потребами та створенні інклюзивного класу.”;

4) пункт 7 доповнити реченнями такого змісту:

 • “До складу команди залучаються фахівці інклюзивно-ресурсного центру, які брали участь у проведенні комплексної оцінки. У період  воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) засідання команди можуть проходити в режимі он-лайн та/або у змішаному очно-дистанційному форматі.”;

5) у пункті 13:

перше речення викласти в такій редакції:

 • “13. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття проводяться фахівцями із числа педагогічних працівників закладу освіти, педагогічними працівниками вчителями-дефектологами (вчителем-логопедом, сурдопедагогом, тифлопедагогом, олігофренопедагогом), які введені до штату закладів освіти відповідно до типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти та/або додатково залученими фахівцями, з якими заклад освіти або відповідний орган управління у сфері освіти укладають цивільно-правові договори.”;

 доповнити пункт абзацом  такого змісту:

 • “У період  воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття для учнів з особливими освітніми потребами (за умови дотримання безпеки учасників освітнього процесу) можуть проводитися фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів, зокрема з числа тих, що вимушені були змінити своє місце проживання (перебування) та/або місце роботи внаслідок збройної агресії Російської Федерації.”;

6) абзац другий пункту 20 викласти в такій редакції:

 • “Під час формування таких груп враховуються індивідуальні програми розвитку. Кількість учнів в інклюзивній міжкласній групі повинна становити  не більше дванадцяти. На період  воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) можуть формуватися тимчасові інклюзивні міжкласні групи.”;

7) у додатку 1 до Порядку у розділі “Другий рівень” у графі “Фінансове забезпечення” після слів “корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних занять (послуг)” доповнити словами “, оплати послуг асистента вчителя”.

Освіта.ua
26.04.2022

Выбор учебников для 5 класса НУШ продлится до 29 мая С 24 по 29 мая школы должны осуществить выбор и передать его результаты в электронной форме
Документы выпускников школы будут хранить год после войны Невыданные документы выпускников об образовании школы будут хранить 1 год после завершения военного положения
Документы вместо выпускников смогут получить доверенные лица Доверенность должна быть удостоверена нотариально или руководителем учреждения или органа местного самоуправления
МОН поручило начать прием учеников в школы Министерство образования и науки поручило организовать прием заявлений о зачислении в школы
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев