Щодо надання інформації

Лист МОН № 1/11-10568 від 02.12.19 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/11-10568 від 02 грудня 2019 року

Профспілка працівників освіти
і науки України

Щодо надання інформації

Міністерство освіти і науки України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 05.11.2019 № 25200/0/2-19 розглянуло лист Профспілки працівників освіти і науки України від 30.10.2019 № 0-25/600 стосовно фінансового забезпечення галузі освіти і в межах компетенції повідомляє.

Щодо передбачення в Державному бюджеті України на 2020 рік обсягу видатків на освіту не менше 7% ВВП відповідно до статті 78 Закону України «Про освіту»

Відповідно до вимог статті 78 Закону України «Про освіту» держава забезпечує асигнування на освіту в розмірі не менше 7% валового внутрішнього продукту (ВВП) за рахунок коштів державного. місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

На даний час прогнозні видатки зведеного бюджету на освіту на 2020 рік складають 257,7 млрд гривень ( 5,7% від ВВП).

Щодо забезпечення законодавчо гарантованих статтею 61 Закону України «Про освіту» розмірів посадових окладів педагогічних ї науково-педагогічних працівників

Відповідно до статті 61 Закону України «Про освіту» (далі - Закон) посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії підвищується не менше ніж на 10 відсотків. Найменший посадовий оклад науково-педагогічного працівника встановлюється на 25 відсотків вище від посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії. Кожний наступний посадовий оклад  науково-педагогічного працівника підвищується не менше ніж на 10 відсотків від попереднього.

Водночас відповідно до пункту 6 розділу ХІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону Кабінету Міністрів України доручено забезпечити до 2023 року поетапну реалізацію положення частини другої статті 61 цього Закону, передбачивши при цьому щорічне збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб пропорційно розміру збільшення доходів Державного бюджету України порівняно з попереднім роком, і затвердити відповідні схеми посадових окладів (ставок заробітної плати).

Збільшення оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти здійснюється поетапно, як це передбачено Законом.

З січня 2017 року постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 974 «Про внесення зміни у додаток 7 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298» було збільшено посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти на два тарифні розряди. Посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників інших закладів освіти зросли на два тарифні розряди з 1 вересня 2017 року.

У 2018 році постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» з 1 січня 2018 року було підвищено на 10 відсотків посадові оклади педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 (з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 23) з 1 січня 2018 року граничний розмір надбавки за престижність педагогічної праці педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування, збільшено з 26 до 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

З січня 2019 року згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» підвищення посадових окладів працівників галузі освіти (як і для всіх інших працівників бюджетної сфери) реалізовано лише за рахунок зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб, від якого залежить розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду і, відповідно, посадових окладів за іншими тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки. Таке зростання протягом 2019 року становить у середньому близько 9 відсотків.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.01.2019 № 36 «Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників» з 1 січня 2019 року передбачено підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на 11 відсотків.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.07 2019 № 695 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 1 січня 2018 р. № 22» з 1 вересня 2019 року підвищуються на 10 відсотків посадові оклади (ставки заробітної плати) інших категорій педагогічних працівників закладів освіти (у тому числі закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) передвищої, вищої освіти та інших установ і закладів), яким не підвищили посадові оклади у 2018 році.

На сьогодні збільшення оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти здійснюється поетапно, в межах можливості Державного бюджету України, відповідно до статті 61 та пункту 6 розділу ХІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту».

У наступному році Міністерство освіти і науки разом з Міністерством фінансів буде продовжувати реалізацію норм, встановлених законодавством України щодо підвищення оплати праці педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам, з урахуванням фінансових можливостей бюджету країни.

Щодо недопущення ухвалення пропозицій та поправок до законопроєкту «Про повну загальну середню освіту» які звужують або обмежують гарантовані Конституцією України права педагогічних працівників

Цей документ є результатом тривалої дискусії за напрацювань робочої групи, до складу якої були залучені представники всіх ключових груп стейкхолдерів - керівники органів управлінь освіти, директори шкіл та вчителі, незалежні експерти, представники громадських організацій та батьківська спільнота.

Проєкт Закону України «Про повну загальну середню освіту» прийнято Верховною Радою України у першому читанні) та підготовлено зміни для розгляду в другому читання у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Щодо реорганізації і ліквідації закладів загальної середньої освіти

Згідно із статтею 11 Закону України «Про загальну середню освіту» рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності приймає його засновник (засновники).

Заклади загальної середньої освіти створюються з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх, соціально-економічних, національних і мовних потреб територіальної громади та/або суспільства.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов'язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти.

Щодо недопущення закриття сільських закладів загальної середньої освіти, наповнюваність класів яких відповідає нормам закону «Про загальну середню освіту»

Статтею 26 Закову Україна «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що прийняття рішень про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади є виключною компетенцією сільських, селищних, міських рад. Прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію закладів освіти комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Щодо забезпечення (видатками освітньої субвенції оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіті

У Законі України «Про державний бюджет України на 2020 рік» врахована освітня субвенція на виплату заробітної плати педагогічним працівникам установ освіти в обсязі 77,3 млрд гривень.

Удосконалення формули розподілу освітньої субвенції

Відповідно з де частини третьої статті 94 Бюджетного кодексу України фінансовий норматив бюджетної забезпеченості. що використовується для розподілу освітньої субвенції, визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням параметрів, встановлених статтею 103-2 цього Кодексу.

Формулу розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088. Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2018 № 598 утворено міжвідомчу робочу групу з удосконалення формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами. До складу вказаної робочої групи, зокрема включено представників Мінфіну та інститутів громадянського суспільства.

Щодо фінансового забезпечення державних закладів вищої освіти

У Державному бюджеті України на 2020 рік на фінансування державних закладів вищої освіти передбачені видатки в обсязі 23,6 млрд гривень.

Заступник Міністра                   Світлана Даниленко

Освіта.ua
02.12.2019

В Киеве отказались от русского языка в школах Образовательными программами школ города не предполагается преподавание предметов на русском
В МОН объяснили, как воспитывать учеников школ во время войны МОН предоставило педагогам рекомендации по организации воспитательного процесса в новом учебном году
В МОН раскритиковали «социологию» образовательного омбудсмена В МОН утверждают, что опрос родителей относительно формы обучения не является репрезентативным
Большинство родителей выбирает дистанционное обучение, – опрос Более 60% украинских родителей выбирают для своего ребенка дистанционную форму обучения с 1 сентября
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев