Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс - фестиваль дитячої творчості "Усі ми діти твої, Україно!"

Наказ МОН, Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, Державного комітету у справах національностей та релігій № 559/2367/58 від 02.07.07 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

НАКАЗ

№ 559/2367/58 від 02 липня 2007 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2007 р.
за N 845/14112

Про затвердження Положення про
Міжнародний конкурс - фестиваль
дитячої творчості
"Усі ми діти твої, Україно!"

На виконання Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1034, з метою державної підтримки обдарованої молоді, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнівської молоді України і молоді українського походження зарубіжних країн наказуємо:

1. Затвердити Положення про Міжнародний конкурс-фестиваль дитячої творчості "Усі ми діти твої, Україно!", що додається.

2. Фінал першого Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячої творчості "Усі ми діти твої, Україно!" провести з 17 липня до 6 серпня 2007 року в Українському дитячому центрі "Молода гвардія" (м. Одеса).

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра освіти і науки України Жебровського Б.М., заступника Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту Пекарєва І.М., першого заступника Голови Державного комітету України у справах національностей та релігій Вороніна В.М.

Міністр освіти і
науки України               С.М.Ніколаєнко

Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту     В.П.Корж

Голова Державного комітету
України у справах
національностей та релігій  Г.Д.Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН,
Мінсім'ямолодьспорту,
Держкомнацрелігій
02.07.2007 N 559/2367/58

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2007 р.
за N 845/14112

ПОЛОЖЕННЯ
про міжнародний конкурс-фестиваль дітячої творчості "Усі ми діти твої, Україно!"

1. Загальні положення

1.1. "Усі ми діти твої, Україно!" - міжнародний конкурс-фестиваль дитячої творчості за участю закордонних українців (далі - конкурс-фестиваль), який проводиться один раз на рік як спільний захід Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Державного комітету України у справах національностей та релігій.

1.2. Засновниками конкурсу-фестивалю є: Міністерство освіти і науки України, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, Державний комітет України у справах національностей та релігій.

1.3. Цим Положенням визначаються мета, завдання, порядок підготовки та проведення конкурсу-фестивалю, а також засади його фінансового та інформаційного забезпечення.

2. Мета та завдання конкурсу-фестивалю

2.1. Метою конкурсу-фестивалю є державна підтримка обдарованих дітей та юнацтва, розвиток інтелектуальних та творчих здібностей української молоді та представників національних меншин України, учнівської молоді з числа закордонних українців, виховання у молодого покоління любові до Вітчизни, толерантності, шанобливого ставлення до культурних надбань українців і представників інших національностей.

2.2. Завдання конкурсу-фестивалю:

- виявлення і підтримка творчих та інтелектуальних здібностей у дітей та юнацтва;

- сприяння розвитку та реалізації творчих ініціатив молодих митців;

- популяризація народної творчості, кращих зразків українського фольклору та фольклору національних меншин України;

- сприяння розвитку української мови і культури та мови і культури національних меншин України, виховання поваги, шанобливого ставлення до української мови та мов національних меншин;

- сприяння обміну досвідом між представниками творчої молоді;

- забезпечення засад взаємодії та співпраці між державними органами виконавчої влади, громадськими організаціями, установами та навчальними закладами у сфері реалізації молодіжних творчих проектів.

3. Робочі органи конкурсу-фестивалю

3.1. Підготовка та проведення конкурсу-фестивалю забезпечується виконавчою дирекцією конкурсу-фестивалю (далі - Виконавча дирекція).

3.2. Персональний склад Виконавчої дирекції затверджується спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту і Державного комітету України у справах національностей та релігій.

3.3. Виконавча дирекція конкурсу-фестивалю:

- визначає загальну творчу концепцію конкурсу-фестивалю;

- здійснює підготовку, організацію та проведення конкурсу-фестивалю;

- формує склад учасників фіналу конкурсу-фестивалю;

- формує і затверджує персональний склад журі конкурсу-фестивалю;

- розробляє положення про нагороди, спеціальні премії та почесні відзнаки конкурсу-фестивалю;

- розробляє програму фіналу конкурсу-фестивалю, організовує роботу творчих майстерень, виставок дитячої та юнацької творчості, влаштовує зустрічі з митцями, ученими, відомими громадськими діячами тощо;

- готує проект символіки та атрибутики конкурсу-фестивалю та може проводити конкурси на кращу розробку символіки та атрибутики конкурсу-фестивалю.

4. Порядок і умови проведення конкурсу-фестивалю

4.1. Дата і місце проведення.

Конкурс-фестиваль проводиться щороку в січні-травні. Фінал конкурсу-фестивалю проводиться в липні-серпні в Українському дитячому центрі "Молода гвардія" під час відповідної тематичної зміни.

4.2. Конкурс проводиться у номінаціях:

- вокальне мистецтво (народний, академічний, естрадний спів);

- фольклорне мистецтво;

- гра на народних інструментах;

- хореографія (народний танець, український народний танець та ін.);

- декоративно-прикладне мистецтво;

- образотворче мистецтво;

- фотомистецтво (експозиція на тему "Мальовнича Україна");

- конкурс відеофільмів ("Моя родина і Україна");

- комп'ютерний дизайн (створити імідж "Моя Україна").

4.3. До участі у конкурсі-фестивалі запрошуються діти, у тому числі й представники закордонних українців, віком від 9 до 16 років.

4.4. Учасниками можуть бути як окремі виконавці, так і творчі дитячі колективи, які є переможцями республіканських (Автономна Республіка Крим), обласних, міських (міст Києва і Севастополя), всеукраїнських та міжнародних мистецьких фестивалів, конкурсів та виставок, переможці Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика (далі - учасники).

4.5. Учасники подають необхідні матеріали не пізніше 10 травня для участі у відбірковому турі в номінаціях:

- вокальне мистецтво: відео-, аудіокасети або CD із записом не менше 3 пісень (народний, естрадний, академічний спів).

Виступи оцінюються журі за критеріями: чистота інтонування, відповідність репертуару вокально-технічним і віковим особливостям виконавців, володіння навичками вокального мистецтва, якість супроводу, емоційність виступу, культура виконавської майстерності, сценічна культура, естетика зовнішнього вигляду, реалізація художнього задуму на основі усвідомлення музичної форми твору; тривалість виступу для солістів до 10 хвилин, ансамблів - до 25 хвилин;

- фольклорне мистецтво: відеокасети із записом не менше 2 народних обрядів (особливості народного одягу, діалекту); гра на народних інструментах: відео-, аудіокасети або CD із записом не менше 3 музичних творів.

Виступи оцінюються журі за критеріями: творча індивідуальність, узгодженість тексту твору з мелодикою, емоційність виконання, сценічна культура, тривалість виступу до 20 хвилин;

- хореографія: відеокасети із записом не менше 3 народних танців (композицій) у відповідних сценічних костюмах.

Виступи оцінюються журі за критеріями: оригінальність постановки номера, дотримання танцювальної лексики, виконавська та авторська майстерність, музичний і танцювальний матеріал, естетика костюмів і реквізиту, загальне артистичне враження, якість музичного оформлення; тривалість виступу до 20 хвилин;

- образотворче і декоративно-прикладне мистецтво: відеокасети або кольорові фотоматеріали з описом не менше 5 робіт.

Подані роботи оцінюються журі за критеріями: художній рівень та індивідуальність виконання, відповідність народним традиціям, композиційна досконалість роботи, її жанрові різновиди, відображення місцевого колориту, багатство індивідуальних творчих прийомів, якість оформлення робіт;

- фотомистецтво: фотоматеріали з описом не менше 5 робіт для експозиції на тему "Мальовнича Україна".

Подані роботи оцінюються журі за критеріями: власна творча неповторність, композиційна досконалість роботи, повнота розкриття теми, оригінальність образно-художнього мислення, творча фантазія;

- конкурс відеофільмів "Моя родина і Україна".

Подані роботи оцінюються журі за критеріями: власна творча неповторність, повнота розкриття теми твору та художніх образів, оригінальність образно-художнього мислення, творча фантазія, досконалість мови, тривалість відеофільму до 10 хвилин;

- комп'ютерний дизайн (позитивний імідж України).

Подані роботи оцінюються журі за критеріями: дизайн графічної редакції, нестандартне мультимедійне рішення, колористика та композиція.

4.6. Відбір учасників фіналу конкурсу-фестивалю проводиться у травні групою фахівців, сформованою Виконавчою дирекцією, на основі відео-, аудіо-, фотоматеріалів, надісланих учасниками на адресу Виконавчої дирекції поточного року. Адреса Виконавчої дирекції щороку повідомляється додатково.

4.7. Переможці відбіркового туру з числа української молоді стають учасниками фіналу конкурсу-фестивалю і отримують пільгові та безкоштовні путівки до "Українського дитячого центру "Молода гвардія" на відповідну тематичну зміну.

4.8. У фіналі конкурсу-фестивалю також беруть участь переможці відбіркового туру з числа представників громадських організацій національних меншин України і закордонних українців на запрошення Виконавчої дирекції.

4.9. Умови проведення фіналу конкурсу-фестивалю:

4.9.1.Конкурс у номінації вокального мистецтва.

Кожен виконавець у номінації вокального мистецтва (народний, естрадний, академічний спів) виконує по 2 номери. Тривалість виступу до 10 хвилин. Один з номерів обов'язково виконується українською мовою.

Обов'язкова наявність якісних фонограм "- 1", "+ 1", записаних у форматі CD, MD.

4.9.2. Конкурс у номінації фольклорного мистецтва.

Конкурсанти виконують по 2 номери народного обряду. Один з номерів - український. Загальний час виконання до 25 хвилин.

4.9.3. Конкурс у номінації гри на народному інструменті.

Учасники виконують по три музичні твори на народних інструментах. Тривалість виконання до 10 хвилин.

4.9.4. Конкурс у номінації хореографічного мистецтва.

Учасники виконують 3-5 номерів. Один з номерів - український народний танець. Тривалість виступу до 30 хвилин. Обов'язкова наявність якісних фонограм, записаних у форматі CD, MD.

4.9.5. Конкурс у номінації декоративно-прикладного мистецтва.

На конкурс подаються вишивки, килими, писанки, предмети декоративного розпису, вироби з лози, соломи, глини, металу та скла, фольклорні ляльки тощо (не менше трьох з кожного напрямку).

4.9.6. Конкурс у номінації образотворчого мистецтва.

Учасники подають на конкурс не менше трьох робіт одного або різних видів жанру (живопис, графіка, скульптура).

4.9.7. Конкурс у номінації фотомистецтва.

Учасники подають на конкурс не менше п'яти робіт на тему "Мій рідний край". Розмір роботи не менше 20 х 30 см.

4.9.8. Конкурс у номінації відеофільму.

Учасники подають на конкурс одну роботу на тему "Моя родина і Україна". Тривалість відеофільму до 25 хвилин, записаний у форматі avi або DVD.

4.9.9. Конкурс у номінації комп'ютерного дизайну.

Учасники подають на конкурс дві роботи створеного комп'ютерного іміджу "Моя Україна". Роботи виконані і записані у форматі JPEG.

4.10. Підбиття підсумків. Нагородження.

4.10.1. Виступи та конкурсні роботи учасників фіналу конкурсу-фестивалю оцінює професійне журі, до складу якого входять видатні діячі культури та мистецтва.

4.10.2. При підбитті підсумків фіналу конкурсу-фестивалю журі керується критеріями, визначеними у пункті 4.5 цього Положення.

4.10.3. Переможці фіналу Міжнародного конкурсу-фестивалю нагороджуються дипломами лауреатів із врученням призів та подарунків. Усі учасники фіналу конкурсу-фестивалю нагороджуються пам'ятними дипломами.

5. Фінансове та інформаційне забезпечення конкурсу-фестивалю

5.1. Джерелами фінансування конкурсу є кошти засновників, спонсорські, благодійні та інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

5.2. Фінансова діяльність щодо організації та проведення конкурсу фестивалю здійснюється згідно з чинним законодавством України.

5.3. Хід проведення конкурсу-фестивалю висвітлюється у засобах масової інформації.

Директор департаменту
міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції
Міністерства освіти і науки
України                                         О.С.Сухолиткий

Заступник Міністра України
у справах сім'ї, молоді та спорту     І.М.Пекарєв

Директор Департаменту у справах
національностей та інформаційного
забезпечення Державного комітету
України у справах національностей
та релігій                                        Т.І.Пилипенко


02.07.2007

УЦОКО: ЗНО по математике сдавали немотивированные абитуриенты В Центре считают, что часть участников не намеревалась использовать результаты для поступления
Тест ЗНО по математике не сдала треть абитуриентов Пороговый балл теста ЗНО по математике этого года не смогли преодолеть 31% абитуриентов
Во Львове повысят зарплаты директоров школ Директора львовских школ с 1 сентября получат повышение зарплаты до 27 тысяч грн
В Украине введут дополнительные платные тесты ЗНО Участники ЗНО в следующем году получат право дополнительно сдать тесты за собственные средства
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев