Osvita.ua Высшее образование Рефераты Всемирная история Хорватська культура: становлення та розвиток. Реферат
Загрузка...

Хорватська культура: становлення та розвиток. Реферат

Духовна культура хорватів розвивалася на протослов'янській основі з VІІ-ІХ ст.

Відомості про неї вкрай обмежені й часто суперечливі. Новий поштовх подальшому розвиткові культури дало прийняття християнства, а також виникнення слов'янської писемності. На тривалий період культурне життя хорватів розпадається на дві складові: латиномовну, релігійну за змістом і формою культуру панівної верхівки і релігійну культуру соціальних "низів", створювану в межах діяльності "глаголяшів".

Протягом Х-ХІ ст. хорватською глаголичною абеткою створювалися літературні твори практично всіх видів і форм, відомих у той час в інших європейських країнах, у тому числі апокрифічні та агіографічні, які переважно перекладалися з різних західноєвропейських мов, тексти легендарного характеру, релігійні пісні та ін.

Найдавнішою з пам'яток хорватської писемності є "Башчанська плита" з острова Крк, яка датується приблизно 1100 р. і являє собою короткий запис глаголицею, в якому йдеться про те, що король Звонимир подарував монастирю Св. Люції місцевість під назвою Ледина. Глаголицею написано й "Винодольський законник" (1288) - один із перших правових документів у Європі.

Паралельно з глаголицею на хорватських землях поширювався інший варіант слов'янської абетки - кирилиця, а з XIV ст. - латиниця. Саме латиниця виконала місію, що виявилася непосильною для глаголиці, яка протягом усього періоду свого існування (до кінця XIII ст.) використовувалася виключно сільським населенням, латиниця ж стала загальновизнаним письмом.

Широкого розмаху набуває у хорватів церковна архітектура, яка в різних областях мала свою специфіку, пов'язану з орієнтацією на ті чи інші інонаціональні зразки та з місцевим колоритом. Характерним елементом цієї архітектури вважається "плетена орнаменталістика" - осібна форма кам'яної скульптури, виконана в необ'ємному (плоскому) рельєфі.

Характерним прикладом народної культури є оригінальні за формою могильні пам'ятники - "мрамори", - які вирізнялися високим художнім рівнем, а також особливою якістю обробки каменю. Ці пам'ятники також відігравали роль засобу стихійного народного протесту проти насаджування католицтва: замість хреста на них вирізьблювали сонце та півмісяць.

Хорватська культура Х-ХV ст. досягла високого рівня розвитку й мало чим поступалася іншим західноєвропейським культурам, які були для неї невичерпним джерелом нових художніх ідей і форм. Співіснування, з одного боку, народної, а з іншого – латиномовної, культури в межах єдиної національної культури сприяло гармонійності й багаторівневості її розвитку, забезпечувало хорватам можливість швидкого подолання розриву, що існував між ними та іншими народами Європи в галузі культурного розвитку, не загрожуючи денаціоналізацією.

Література

  1. Дринов М. Заселение Балканского полуострова славянами. Москва, 1873.
  2. История Югославии: В 2 т. Москва, 1963. Т. 1.
  3. История южных и западных славян: В 2 т. Москва, 1998. Т. 1.
  4. Очерки истории культуры славян. Москва, 1996.
  5. Смирнов Й. Очерк истории хорватского государства до подчинения его угорской короне. Казань, 1879.


02.09.2012

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!