Osvita.ua Высшее образование Рефераты Всемирная история Розвиток чеських міст. Реферат
Загрузка...

Розвиток чеських міст. Реферат

Зміни в сільському господарстві й торгівлі в другій половині XII - на початку XIII ст. на чеських землях сприяли підвищенню ролі міст як центрів торгового обміну й ремісничого виробництва

До XII ст. центрами обміну товарів виступали поселення навколо фортець, а також торгові села. У ХІІІ ст., поряд зі старовинними поселеннями міського типу - Прагою, Оломоуцем, Брно - виникають перші справжні міста, їх засновував насамперед король. Мешканці міст залишалися підданими, але могли вільно пересуватися й розпоряджатися власним майном. Вони будували міські стіни та укріплення. Міські привілеї узаконювали становище міст як центрів ремесла й торгівлі.

Закладення міст відбувалося на принципах приватного підприємництва. Його здійснював локатор, який забезпечував прибуття нових жителів, розподіл ділянок і будівництво. Локатори робили попередній внесок королю або шляхтичу, на землі яких засновувалося місто. Нові міста споруджувалися за певним принципом: від прямокутної площі в центрі розходилися вулиці - у напрямі до стін і шляхів.

Міщани регулярно сплачували зі своїх ділянок королю чи великому шляхтичу грошовий оброк. Окрім того, король одержував прибуток у вигляді штрафів, здавання в оренду різних посад тощо. Таким чином, закладаючи нові міста король і великі шляхтичі передовсім дбали про власний добробут. Разом з тим у містах король убачав не тільки джерело постійних доходів, а й опору корони на противагу свавіллю можновладців.

Король і феодали були заінтересовані в економічному розвої міст у своїх володіннях. Проте їх не задовольняв відтік кріпаків з сіл до міст. Аби запобігти цьому, вони підтримали переселення до міст іноземних колоністів, головним чином з Німеччини. Такі міста вирізнялися серед інших своїм юридичним статусом або привілеями. У Чехії поширювались нюрнберзьке і магдебурзьке право, у Моравії - система привілеїв, що виникла у Відні.

Міське право закріплювало за містами окремі привілеї. Право на проведення регулярних ярмарків, монопольне право на виробництво і продаж ремісничих виробів у певній окрузі; право обов'язкових складів і торгівлі, яке зобов'язувало іноземних купців продавати у певний термін свої товари при транзитному проїзді, тощо.

На першому етапі розвитку міст їхні жителі ще залежали від короля і магнатів, на землях яких стояло дане місто. Водночас вони мали такий рівень особистої і колективної свободи, який дав можливість їм перетворитися на суспільну верству.

Спочатку містами керували представники володаря, здебільшого колишні локатори. Але вже у другій половині ХІІІ ст. в містах виникли міські ради, до складу яких обиралися багаті городяни. Велику роль у житті міста відігравало загальне віче.

Серед жителів міст не існувало ані майнової, ані політичної рівності. Той, хто володів у місті ділянкою землі й мав будинок, вважався повноправним міщанином. Із середовища повноправних міщан незабаром виділився вузький прошарок патриціату. Наприкінці ХІІІ ст. він був здебільшого німецьким, що створювало помилкове уявлення про німецький характер чеських міст. Патриціат зосередив у своїх руках великі багатства, використовуючи доходи від оренди, стягування податків і митних зборів, а також від самої колонізації. Це викликало заздрість шляхти. Найчисленнішим прошарком міщан були ремісники, більшість яких становили чехи.

     

У першій половині XIII ст. в Чехії виникло двадцять міст. Та найбільше їх з'явилося в другій половині XIII ст. - понад 120. Незабаром королівські міста стали розрізняти за іменами засновників чи власників.

До королівських міст разом з Унічовим належали:

 • Опава (1224),
 • Градец Кралове (1225),
 • Літомержице (1230),
 • Старе Мєсто Празьке (1235),
 • Брно (1240),
 • Іглава (1249),
 • Оломоуц (1253),
 • Чеське Будейовіце (1265),
 • Кутна Гора (1289),
 • Пльзень (1295) та ін.

Заснуванню ряду міст у Чехії сприяв видобуток корисних копалин, зокрема срібла. Наприкінці першої половини XIII ст. було відкрито багаті поклади срібла в районі міст Іглави та Гавличків Брод. Моравія стала регіоном інтенсивної міської колонізації. У другій половині XIII ст. срібну руду знайшли і в інших областях Чехії. Протягом десятиліття виросла Кутна Гора з численним населенням.

Жителі гірничих міст мали значну особисту й колективну свободу. Провід тут перебував у руках кверків - підприємців, які фінансували видобуток руди. Певну роль у цих містах відігравали королівські чиновники, які стежили за видобутком і розподілом продукції: восьма частина срібла належала королю, решту ділили кверк, власник землі та рудокопи, які відразу продавали свою частину кверку.

В 60-ті роки XIII ст. в Іглаві створено "Кодекс гірничого права", що став зразком для чеських і моравських гірничих міст. Інший подібний кодекс укладено в 1300 р.

Література

 1. Великая Моравия. Ее историческое и культурное значение. Москва, 1985.
 2. История южных и западных славян: В 2 т. Москва, 1998. Т. 1.
 3. Козьма Пражский. Чешская хроника. Москва, 1962.
 4. Краткая история Чехословакии: С древнейших Бремен до наших дней. Москва, 1988.
 5. Лаптева Л. П. История Чехии периода феодализма (V в. — 1648). Москва, 1993.
 6. Сказанья о начале чешского государства в древнерусской письменности. Москва, 1970.
 7. Тржештик Д., Достал Б. Великая Моравия и зарождение чешского государства // Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI-XII вв.). Москва, 1991.
 8. Хрестоматия по истории южных и западных славян: В 3 т. Минск, 1987. Т. 1.
 9. Хроповский Б. Славяне. Историческое, политическое и культурныє развитие. Прага, 1988.


02.09.2012

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!