Всесвітня історія: прийняття християнства. Реферат

Прийняття християнства хорватами, тривало в VІІ-ІХ ст. і завершилося за правління попередників Томислава - князів Домагоя (864-876) та Бранімира (879-892)

Деякі дослідники називають навіть точну дату першої спроби охрещення хорватів – 640 р., інші акцентують увагу на важливості франкської експансії на хорватські землі для активізації цього процесу. Вони, зокрема, підкреслюють, що разом із франками-воїнами до хорватів прийшли й франки-місіонери, називаючи серед тих, хто першими охрестився, князя Вишеслава з міста Нін (800).

Останніми прийняли християнство жителі області, розташованої на берегах річки Неретви, та Південної Далмації. Це відбулося внаслідок проповіді не римських, а візантійських священиків, оскільки до цього часу хорватські племена після тривалої визвольної війни витіснили франків зі своєї території (бл. 870 р.).

Уже на початку IX ст. в Ніні засновано окрему єпархію під егідою Римської курії. Вона охоплювала практично всі області, підвладні хорватському князеві. Незабаром розпочинається протистояння Мінської єпархії з архієпископством у місті Спліт. Поступово це протистояння із суто майнового перетворилося на ідеологічне, коли керівництво Пінської єпархії стало активно пропагувати ідею зміцнення власної автономії та вживання мови місцевого населення у відправах. Виходячи із суто політичних міркувань, хорватські князі, заінтересовані в підтримці папи, послідовно трималися сплітської церковної верхівки, внаслідок чого становище Нінської єпархії поступово погіршувалося.

Особливої гостроти церковні суперечності у хорватів набули в перші десятиліття Х ст. На чергову спробу Сплітського архієпископства добитися вирішальної переваги пінське духовенство відповіло посиленням опору, який очолив Гргур Пінський - одна з найяскравіших постатей хорватської історії.

На думку деяких дослідників, приблизно в цей час папа Римський пообіцяв Мінській єпархії в найближчому майбутньому дозволити проводити відправу слов'янською мовою, що значною мірою зміцнило її позиції. Ще одним важливим чинником, який також грав на руку Гргурові Мінському та його прихильникам, було посилення хорватського королівства, якому сплачувала данину навіть така потужна європейська держава, як Республіка Святого Марка (Венеція).

Розв'язка в протистоянні між хорватами, які прагнули захистити й остаточно утвердити власного біскупа (церкві у цьому допомагав король Томислав), і Римською курією, котра зосередила всі зусилля на боротьбі з релігійним "сепаратизмом", настала в 20-ті роки X ст. З цією метою у Спліті було проведено два церковні собори (925 р. та 928 р.), де Гргур Мінський не зміг переконати своїх опонентів. Постановами, що їх ухвалили собори, заборонялося вживати слов'янську мову та письмо в церковних справах; усі єпископства Хорватії підпорядковувалися архієпископові Сплітському, а самого Гргура звинуватили в розкольницькій діяльності. Йому навіть погрожували відлучити від церкви у разі, якщо він не припинить анти-папської діяльності. Подальша доля видатного діяча хорватської церкви невідома.

Література

  1. Дринов М. Заселение Балканского полуострова славянами. Москва, 1873.
  2. История Югославии: В 2 т. Москва, 1963. Т. 1.
  3. История южных и западных славян: В 2 т. Москва, 1998. Т. 1.
  4. Очерки истории культуры славян. Москва, 1996.
  5. Смирнов Й. Очерк истории хорватского государства до подчинения его угорской короне. Казань, 1879.


02.09.2012