Osvita.ua Высшее образование Рефераты Всемирная история Історія створення ООН як системи. Реферат

Історія створення ООН як системи. Реферат

Сучасного вигляду система Організації Об'єднаних Націй (ООН) набула не відразу - цьому передував тривалий процес

Зародилася ООН понад 100 років тому й була на той час своєрідним механізмом управління світовим співтовариством. Середина XIX ст. стала часом, коли виникали перші міжурядові міжнародні організації. Їхня поява обумовлена двома причинами.

Перша причина: міжнародні організацій стали породженням буржуазно-демократичних революцій у державах, що бачили своє майбутнє в національній незалежності.

Другою причиною стали успіхи науково-технічної революції, що дали поштовх до взаємозв'язку та, звичайно ж, взаємозалежності багатьох країн.

Історичні джерела повідомляють про те, що за часів буржуазно-демократичних революцій у багатьох європейських країнах найважливішим було гасло невід'ємності й непорушності суверенітету народу й держави. Новий правлячий клас мав намір створити свою незалежну, могутню державу і цим закріпити своє панування. Одночасно йшов швидкий розвиток ринкових відносин, відбувалося прискорення науково-технічного прогресу. А отже, йшов інтенсивний розвиток знарядь виробництва.

Практично всі економічно розвинуті країни вирішили об'єднатися, щоб спільними зусиллями й далі розвивати економіку. Усі вони бажали одночасно й суверенітету, і широкого співробітництва з іншими незалежними державами.

Усе це привело до створення нової форми міждержавних взаємозв'язків - міжнародних міжурядових організацій.

Спочатку ці міжнародні організації мали на меті контроль над процесами інтеграції, тобто контроль над різними видами відносин, які б пов'язували воєдино як цілі держави, так і їхні промислові підприємства. Спочатку міжурядові організації виконували функцію технічно-організаційну, а не політичну. Вони прагнули об'єднати якнайбільше держав. Співпрацювали вони в різних сферах. Зазвичай це були зв'язок, транспорт і відносини з колоніями.

До сьогодні історики не визначилися у виборі часу виникнення першої міжнародної організації: правознавці-міжнародники найчастіше називають Центральну комісію судноплавства по Рейну, що утворилася в 1815 р. XIX ст. було багатим на народження так званих квазіколоніальних організацій. Відома одна з них - Західний Іріан (Індонезія). Ця організація проіснувала дуже недовго, тому залишила по собі дуже мало спогадів.

     

Часто організовувалися й міжнародні адміністративні союзи. Саме вони й стали належною формою розвитку міжурядових організацій, зразком для міжурядових організацій, що використовували їхній досвід у справах співробітництва держав у спеціальних сферах. Протягом цілого століття міжурядові організації планували роботу за зразком адміністративних союзів.

Але на сцену виступило XX ст., яке стало порушником спокою багатьох держав. Початок розвитку капіталізму виявив свої протиріччя, тому була розв'язана Перша світова війна. Їй вдалося не тільки затримати розвиток міжнародних організацій, але й спричинити розпуск багатьох із них. І одночасно Перша світова війна розбудила свідомість багатьох прогресивних політичних діячів світу. Вони дійшли висновку, що з метою запобігання війнам виникла необхідність у створенні міжнародних організацій політичної орієнтації.

Потрібна була глобальна міжурядова організація, що зуміла б запобігти війні й підтримувати мир.

У 1919 р. був створений проект, що ліг в основу Ліги Націй, але, на жаль, вона не змогла стати ефективним інструментом політичного й міжнародного співробітництва.

Якщо детально розглянути час між Першою та Другою світовими війнами, то можна зауважити, наскільки повільно розроблялися проблеми організації міжнародного миру й безпеки.

Зате Друга світова війна дала могутній поштовх урядовій і суспільній ініціативі щодо організації миру й безпеки. Люди не змогли спокійно дивитися на її масштаби, методи терору, що були використані фашистськими арміями.

Ще з перших днів війни було поставлене питання про створення організації міжнародної безпеки. Світові уряди вирішили, нарешті, дійти згоди.

І донині ніхто не дасть точної відповіді на питання, хто ж першим запропонував створення Організації Об'єднаних Націй. На Заході вчені вважають, що причиною її створення став документ від 14 серпня 1941 р. - Атлантична хартія Рузвельта й Черчілля. У колишньому Радянському Союзі дослідники неодноразово посилалися на радянсько-польську декларацію від 4 грудня 1941 р.

У 1943 р. була скликана в Москві конференція союзних держав. Вона стала одним з важливих кроків на шляху створення ООН.

У декларації від 30 жовтня 1943 p., підписаній представниками СРСР, США, Великобританії та Китаю, було проголошено, що ці держави "визнають необхідність заснування за якомога коротший термін загальної міжнародної організації для підтримки міжнародного миру й безпеки, що ґрунтувалася б на принципі суверенної рівності всіх миролюбних держав, членами якої можуть бути всі такі держави - великі й малі".

ООН досить сильно відрізняється від колишніх діючих міжнародних організацій. До її особливостей слід зарахувати яскраво виражений політичний характер. Він спрямований виключно на врегулювання питань мирним шляхом, на забезпечення безпеки всіх країн. ООН дуже компетентна у всіх сферах міждержавного співробітництва.

Щодо подальших розробок і підготовки нової міжнародної міжурядової структури, то відомості про це легко можна знайти в багатьох історико-правових дослідженнях. Велике значення мала конференція в Думбартон-Оксі з 21 серпня по 7 жовтня (1944 р.). На ній були прийняті основні принципи й параметри механізму діяльності майбутньої організації. У лютому 1945 р. у Ялті відбулася Кримська конференція. На ній були присутні глави трьох урядів - радянського, британського й американського. Разом вони обговорили пакет документів, запропонованих конференцією в Думбартон-Оксі. Учасники внесли деякі доповнення й вирішили скликати у квітні 1945 р. чергову конференцію ООН у США.

З 25 квітня по 26 червня 1945 р. проходила конференція в Сан-Франциско. Вона завершилася прийняттям установчих документів ООН. Це відбулося 24 жовтня 1945 р. Тоді ж були передані на зберігання п'ятьма постійними членами Ради Безпеки й більшістю інших держав ратифікаційні грамоти, після чого було вирішене питання про прийняття Статуту ООН.

З появою нової міжнародної організації багато країн пов'язували створення міцного миру. Вона також давала можливість розвивати співробітництво всіх держав шляхом економічного й соціального розвитку. Учені-дослідники зазначають, що при створенні ООН у держав-союзників часто виникали тертя з приводу обсягу компетенції цієї міжнародної організації. Для Радянського Союзу ООН ставала гарантією міжнародного миру й безпеки, що повинна була не дати можливості людству розв'язати нову світову війну. Союзники в цьому підтримували уряд СРСР. Це дало можливість уникнути конфліктів при створенні Ради Безпеки. Цей орган мав велику компетентність у питаннях миру й безпеки.

Однак радянський проект Статуту ООН, запропонований у Думбартон-Оксі, передбачав кілька застережень, серед яких було таке: "організація повинна бути саме організацією безпеки й до її компетенції не слід зараховувати питання економічні, соціальні й взагалі гуманітарні, для цих питань повинні бути створені спеціальні, особливі організації".

Однак позицію Радянського Союзу не підтримували країни-союзники. Вони розглядали ООН як організацію широкої компетенції, що сприяє співробітництву держав в області економіки, соціального забезпечення, науки, культури й т. п. Іншими словами, ООН, за пропозицією західних держав, повинна була контролювати інтеграцію держав як у політичних, так і в соціально-економічних питаннях. Цій міжнародній організації приписувалося бути компетентною у всіх питаннях.

Чимало держав не прийняли таку пропозицію. Свою відмову вони мотивували небажанням того, щоб ООН могла контролювати основні сфери економіки. Особливо різко виступили СРСР і Великобританія.

Радянський уряд наполягав на тому, що економічні відносини є внутрішньодержавним питанням. А пропозиції про міжнародно-правове регулювання економічних відносин суперечать принципам поваги до державного суверенітету й невтручання у внутрішні справи держав.

Великобританія стала виразником позиції тих держав, які вважали, що створення міжурядової організації у сфері економіки несумісне з принципами ринкового лібералізму. ООН, на їхній погляд, не мала права втручатися у внутрішні економічні зв'язки держав і торкатися інтересів приватних власників.

Якщо в політичній сфері держави-засновники дійшли згоди, то у сфері соціально-економічній у них не було єдності. Висловлювалися два абсолютно протилежні підходи - про широку компетенцію Організації в цьому питанні й про неправомірність ІЗ повноважень у сфері міждержавного соціально-економічного розвитку. Це питання вирішувалося досить довго, поки сторони не прийняли компромісного рішення: ООН наділялася функцією координації міждержавного соціально-економічного співробітництва. Завдання координації були сформульовані в загальній формі, їх виконання було покладене на Економічну й Соціальну Раду (ЕКОСОР). Вона мала не дуже великі повноваження на відміну від Ради Безпеки. Тому їй не вдалося стати серйозним центром співробітництва держав у соціально-економічних питаннях.

У цій області міжнародних відносин були свої складності, однак тут існувало дуже багато міждержавних взаємозв'язків. Тому неможливо було з єдиного центру координувати економічне міждержавне співробітництво. Держави зійшлися на тому, що простіше зробити функціональну децентралізацію.

Країни були змушені погодитися зі створенням системи міжурядових інститутів, тому що структурних параметрів самої ООН було недостатньо. Ця система містила в собі багато існуючих і щойно створених міжурядових організацій.

У цьому питанні враховувався досвід Ліги Націй, що відбилося на Статуті ООН. У його статтях 57 і 63 було продекларовано, що спеціалізовані міждержавні установи встановлюють зв'язок з ООН у порядку укладання спеціальних угод з ЕКОСОР ООН.

У результаті такого Статуту всі спеціалізовані міждержавні установи мали право бути самостійними міжурядовими організаціями. Вони були пов'язані з ООН завдяки співробітництву й координації дій, але в жодному разі не були залежними.

До складу ООН увійшли:

  • у 1946 р. - Міжнародна організація праці (Женева, 1919 р.) - МОП,
  • у 1947 р. - найстарша міжнародна організація - Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ, 1865 p., Женева),
  • у 1948 р. - Всесвітній поштовий союз (ВПС, 1874 p., Берлін),
  • у 1961 р. - Всесвітня метеорологічна організація (ВМО, 1878 p., Женева).

Ці роки також характеризуються створенням нових міжурядових структур. 1944 р. став роком утворення фінансово-економічної груші системи ООН. Почав свою роботу Міжнародний валютний фонд (МВФ), до завдань якого входило забезпечувати впорядковані відносини у валютній області й додати конкурентне знецінювання валют. Узявся до роботи й Міжнародний банк реконструкції й розвитку (МБРР). До його функцій входило надавати допомогу для відновлення й розвитку держав-членів.

Трохи пізніше МБРР у результаті злиття з іншими міжнародними фінансовими структурами переріс у Світовий банк (СБ). До СБ входило три структури, у яких були схожі механізми й подібні функції: сам МБРР, Міжнародна фінансова корпорація (МФК, 1956 p.), головною метою якої було надання допомоги у фінансуванні приватних підприємств, а також Міжнародна асоціація розвитку (МАР, 1960 р.), до функцій якої входило надання допомоги країнам, що розвиваються, на пільгових умовах. І донині СБ тісно співпрацює й функціонує з МВФ, а всі його організації мають угоди про співробітництво в ООН.

У 1946 р. виникли такі міжурядові організації:

  • Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО, Париж),
  • Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ, Женева),
  • Міжнародна організація у справах біженців ООН (ІРА, припинила своє існування в 1952 р.).

Той рік став роком установлення контактів з Організацією Об'єднаних Націй з питань продовольства й сільського господарства (ФАО, Рим, 1945 p.).

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКЛО, Монреаль, 1944 р.) у 1947 р. одержала статус спеціалізованої установи. Потім процес створених спеціалізованих установ трохи вповільнився, і тільки в 1958 р. виникла Міжнародна морська організація (ІМО, Лондон), у 1967 р. - Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВШВ, Женева), у 1977 р. - Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (ІФАД). Найпізніше була утворена Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО). Вона була створена в 1967 р. як допоміжний орган ООН. Ще в 1975 р. її книги прийняли рішення про перетворення на спеціалізовану установу ООН.

Почалася робота зі створення установчого документа - Статуту. І тільки в 1985 р. після ратифікації Статуту 80 державами ЮНІДО одержала цей статус.

У системі ООН міжнародні організації МАГАТЕ й ГАТТ мають істотні розходження. Міжнародне агентство з атомної енергії (Відень, 1956 р.) так і працює під егідою ООН. Це можливо завдяки тому, що Агентство контактує з ООН не через ЕКОСОР, а через Генеральну Асамблею.

У Генеральної угоди з тарифів і торгівлі відносини трохи складніші, тому що формально вона не належить до спеціалізованих установ ООН, хоча а пов'язана з нею через угоди з Конференцією з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД, 1966 р.) і групою СБ. Чимраз швидший розвиток ГАТТ дає привід думати, що необхідно створювати нову міжнародну організацію в області торгівлі.

ООН має велику кількість різних підвідомчих спеціалізованих установ, що зумовлює необхідність створення міжурядових інститутів особливого типу. Міжнародне економічне й соціальне співробітництво не стоїть на місці, постійно змінюючи свої форми; змінюються й потреби держав. Крім того, на нього впливають також різні зовнішні фактори, наприклад: Національно-визвольний рух колоніальних народів, що зріс у другій половині XX ст.; проблеми, які суспільством були віднесені до розряду глобальних - демографічна, енергетична, продовольча й екологічна проблеми, запобігання ядерній війні.

Відповідно змінилася структура системи ООН. У рамках самої ООН виникли допоміжні органи зі структурою й функціями міжурядових організацій. їм було довірене самостійне фінансування. Серед цих допоміжних органів особливе місце займає Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ, 1946 р.), що був створений з метою надання допомоги дітям післявоєнної Європи, а трохи пізніше для допомоги дітям колоніальних і постколоніальних країн. Також не останню радь відіграє Конференція з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД, 1966 p.). Вона повинна сприяти торгівлі між тими країнами, що знаходяться на різному рівні економічного розвитку. До завдань Програми розвитку ООН (ПРООН, 1965 р.) входить надання технічної й передінвестиційної допомоги країнам, що розвиваються.


11.08.2012

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!