Угорщина після 1988 р. і до сьогодення. Реферат

Революційні перетворення 1988-1990 p. Сучасне становище. Українсько-угорські відносини

Революційні перетворення 1988-1990 p.

Криза, яка особливо гостро позначилася наприкінці 80-х p., зумовила необхідність змін у країні.

На конференції УСРП у травні 1988 р. діяльність керівництва партії зазнала гострої критики. Розуміючи ситуацію, а також зважаючи на вік, Я. Кадар подав у відставку. Його наступником на посаді генерального секретаря ЦК УСРП став К. Гросс. Конференція ухвалила програму стабілізації економіки і скорочення зовнішньої заборгованості. У країні поширювалася гласність, почали виникати нові партії, групи, рухи.

Поновили свою діяльність старі політичні партії, було створено нові - Угорський демократичний форум (УДФ), Союз вільних демократів (СВД) та ін.

Влітку 1989 р. розпочалися переговори між УСРП, громадськими організаціями та опозиційними партіями, об'єднаними у "круглий стіл" (УДФ, СВД). Було досягнуто домовленості про те, що парламентська система має спиратися на багатопартійність. УСРП припиняла діяльність своїх організацій в армії та правоохоронних органах. Частина майна УСРП передавалася для фінансування діяльності інших партій.

Відбулося реформування самої УСРП: замість старої партії, що дотримувалася комуністичної Ідеології, виникла Угорська соціалістична партія (УСП), яка відкидала диктатуру пролетаріату і виступала за соціально спрямовану ринкову економіку з різноманітними формами власності.

У 1989 р. було прийнято низку демократичних законів: про право громадян на створення об'єднань та асоціацій, про проведення мітингів і зборів, про референдум, про президента республіки і вибори. У день початку народної революції - 23 жовтня 1989 р. - Державні збори Угорщини ухвалили поправки до конституції країни. Віднині держава стала називатися Угорською Республікою, на чолі якої стоїть президент, обираний парламентом.

25 березня 1990 р. в Угорщині вперше за 45 років відбулися вільні парламентські вибори.

     

Перемогу на виборах здобув УДФ - правоцентристське об'єднання. В економіці УДФ обстоював ідею створення ринкової економіки з урахуванням національної специфіки і традицій господарювання, відкидаючи сліпе копіювання "західної моделі". Уряд очолив лідер партії Йожеф Анталл. Президентом Угорщини було обрано лідера ліберального об'єднання Союзу вільних демократів - (СВД) професора Арпада Генца. У 1995 р. його знову було обрано президентом країни.

Ліквідація наслідків сталінської моделі соціалізму і перехід до ринкової економіки в 1988-1990 p. відбувалися з великими труднощами. Але у той період було закладено підвалини розвитку нової демократичної Угорщини.

Сучасне становище

Протягом останніх років в Угорщині прискорився процес створення підмурівків ринкової економіки - малої приватизації, роздержавлення у сфері промислового виробництва, що зумовило перехід значної частини населення у приватний сектор. Але в умовах радикальної ринкової реформи прискорився також процес падіння виробництва, почастішали випадки банкрутства підприємств, що призвело до збільшення кількості безробітних і падіння реального життєвого рівня населення на 10%.

На парламентських виборах у травні 1994 р. УДФ зазнав поразки. На перше місце вийшла УСП, її лідер Дюла Горн сформував уряд, проте економічний курс уряду не зазнав Істотних змін.

У програмі уряду, ухваленій у березні 1995 p., було передбачено низку непопулярних заходів: скорочення державних витрат, зокрема на соціальні потреби тощо. Незважаючи на хвилю протестів, уряд заявив, що країна за нинішнього рівня розвитку не в змозі витрачати 27% ВНП на соціальне забезпечення.

До 1995 р. внаслідок приватизації, що проводилася з 1990 p., в розпорядженні держави залишилось 50% промислових об'єктів. Уряд Д. Горна продовжував приватизацію в наступні роки. До рук приватних власників перейшов навіть енергетичний сектор, що викликало гостру критику з боку опозиції. Одначе уряд Д. Горна та його наступники не бачать альтернативи курсу на розвиток ринкової економіки.

Українсько-угорські відносини

Зміна суспільно-політичного режиму в Угорщині зумовила також і значну переорієнтацію її зовнішньої політики. Посилилася тенденція до розвитку інтеграційних зв'язків із західноєвропейськими державами та їхніми політичними й економічними об'єднаннями. На новий рівень вийшло співробітництво Угорщини як асоційованого члена з Європейським Союзом, а також із НАТО. У липні 1997 р. Угорщина отримала офіційне запрошення до Північноатлантичного союзу з 1999 р. стала його членом.

Активно розвиваються двосторонні відносини - передовсім із Австрією, Німеччиною, США. Налагоджуються політичні, дипломатичні та економічні зв'язки з Україною. У грудні 1991 р. Угорщина визнала суверенну Українську державу, було встановлено дипломатичні відносини.

У 1992 р. укладено Угоду про основи добросусідства і співробітництва. Плідними були державні візити президента України Л. Кучми до Угорщини і президента Угорщини А. Генца до України. Курс на співробітництво з Україною підтримує і новий президент Угорської республіки Ференц Мадл, обраний на цю посаду у липні 2000 р. Проте у взаємовигідному економічному співробітництві двох держав є чимало резервів. Це стосується насамперед переробної промисловості, обслуговування перевезень, створення спеціальної економічної зони в Закарпатті "Європа-Центр".

У цілому, незважаючи на труднощі перехідного періоду, Угорщина залишається однією з найстабільніших країн Східної Європи.

Література

  1. Ладиченко Т. В. Всесвітня історія. Підручник. – К., 2005.


06.08.2012

Загрузка...