Проблеми молоді та конфлікт поколінь. Реферат

Проблеми молоді та негативні явища в молодіжному середовищі. Конфлікт поколінь

Проблеми молоді та негативні явища в молодіжному середовищі

Проблеми молоді досліджуються у трьох аспектах:

 • Що молодь може дати суспільству для його розвитку;
 • Що суспільство може дати для молоді для її розвитку із соціального становлення;
 • Власний потенціал молоді в інтересах її самореалізації і розвитку всього суспільства.

Демографічна ситуація впливає на молодь наступним чином, зокрема останнім часом зростає чисельність сільської молоді в приміській зоні, спостерігається надзвичайно швидке омолодження материнства та швидкими темпами збільшується кількість мігрантів саме з молодих людей.

Сучасна молодь у суспільстві має чимало демографічних, соціальних, економічних і етичних проблем.

Перша проблема – скорочення чисельності молоді, і, відповідно, старіння населення, зниження ролі молоді як трудового ресурсу суспільства. Це пов’язано із збільшенням в 1,5 рази, в порівнянні із 80-тими роками кількості розводів в молодих сім’ях. Більше розводів – менше дітей. Крім цього в 1989 році померло 14,5 тис. молодих людей віком 15–29 років, у 2000 році цей показник становив вже 17,9 тис.

Проблема скорочення чисельності також тісно пов’язана із збільшенням кількості самогубств. За даними О. Овакимян, Україна сьогодні характеризується як країна із сплеском високої суїцидальної активності: на 100 тис. населення в середньому здійснюється близько 30 самогубств, більшість з яких це молоді люди. На перших місцях за рівнем самогубств – Сумська, Запорізька, Чернігівська, Львівська, Донецька, Луганська області, у яких зареєстровано від 38 до 40 випадків самогубств у розрахунку на 100 тис. населення.

Друга проблема – погіршення стану здоров’я молодих людей. Нинішнє молоде покоління є менш здоровим фізично та психічно ніж попереднє. Згідно статистичних даних 6% дітей народжується практично здоровими. Лише 10% випускників середніх шкіл можуть вважати себе здоровими. Часто хвороби пов’язані із станом анемії і загальним послабленням організму, що пов’язане в основному із поганим харчуванням. В Україні поширюється епідемія захворювання на туберкульоз, який ще називають "хворобою бідних" (з 1997 р. до 2005 кількість хворих на туберкульоз зросла на 28,9%).

Суттєвої шкоди організмові завдають інфекції, що передаються статевим шляхом, особливо сифіліс. Сьогодні це вже масштаби справжньої епідемії (за останніх 10 років захворюваність у дівчат віком від 15-17 років збільшилася у 19,1 разів, у юнаків цього віку у 14,3 рази). Вагомо збільшився показник кількості захворювання на СНІД. Реальна кількість ВІЛ-інфікованих в Україні становить понад 240 тис. осіб, що дає можливість Україні "посісти" перше місце у Європі за кількістю ВІЛ-інфікованої молоді віком від 15 до 24 років.

     

На здоров’я молоді також значний вплив має поширення вживання наркотичних речовин. За експертними оцінками абсолютна кількість наркоманів в Україні наближається до 800 тис., причому 90% наркоманів – молоді люди віком до 30 років.

Третя проблема – молодіжне безробіття. Статистичні дані свідчать, що серед безробітних значний відсоток молоді. В житті багатьох молодих людей отримало широке поширення "почуття тривоги стати безробітнім". Цей фактор стає причиною для здійснення молодими людьми протиправних дій. В Україні у 2000 році загальна кількість осіб, які скоїли злочин становить 309,1 тис., 52,8% з них це молодь, яка під час споєння злочинів не працювала.

Таким чином, отримання роботи, яка добре оплачується після закінчення навчання є досить нагальною та актуальною. У шкалі професійного престижу, за даними вчених, перші 10 місць займають наступні професії:

 • юрист (8);
 • власник комерційного банку (7,9);
 • лікар (7,1);
 • професор у вузі (7);
 • менеджер (6,9);
 • журналіст (6,6);
 • бухгалтер (6,5);
 • власник магазину (6,4);
 • охоронець (5,9);
 • кримінальний авторитет (5,2).

Четверта проблема, яку у всіх країнах необхідно вирішити молодим людям – вибір супутника життя (чоловіка чи дружини) та створення повноцінної сім’ї.

Основні негативні явища в молодіжному середовищі, в цілому, можна перерахувати наступним чином:

 • зростання злочинності,
 • поширення спроб до суїциду,
 • вживання наркотиків,
 • поширення СНІДу.

Конфлікт поколінь

Вивчення питань конфлікту покоління допоможе у розв’язанні конфліктів між батьками, зберегти добрі стосунки між прабатьками (бабусі, дідусі), та зрозуміти основні причини конфлікту між поколінням "батьків та дітей". На думку спеціалістів система поглядів і уявлень у людини зберігається приблизно протягом 30 років, тобто часу найбільш активного періоду життя кожного покоління. Відмінність між різними поколіннями можуть носити поміркований, спокійний характер, а можуть бути досить конфліктними.

Конфлікт між поглядами та світоглядом двох сусідніх поколінь називають – конфліктом батьків і дітей. Зіткнення поколінь, яке носить характер протистояння різних систем цінностей називають конфліктом поколінь. Зазвичай діти не сприймають цінності покоління своїх батьків, не бажаючи приймати їх в якості еталону. З погляду на це в соціології існує наукова концепція "міжпоколіннісного розриву". Її суть полягає у тому, що відмінність між батьками і дітьми значно більше ніж між дітьми, які належать до різних соціальних класів суспільства.

Ступінь цих відмінностей настільки велика, що їх доцільно називати саме розривом. У всі часи молодь відрізнялася нетерпінням до існуючого укладу (строю) в суспільстві, їй властивий бунтівний характер. У всі часи старші люди нарікали на молодь, вважаючи її "спорченою". Проте, як тільки молоді виростали, вони перетворювалися в конформістів і лояльних громадян.

Основна причина протесту молоді полягає у протистоянні світу дорослим – нетерпінні зайняти місце батьків у соціальній структурі суспільства. Конфлікт між батьками і дітьми, а також напругу, яка при цьому виникає у спілкуванні між ними, можна звести до мінімуму маючи на увазі відношення двох поколінь до оточуючого світу.

Література

 1. Волков Ю. Г., Добреньков В. И., Кадария Ф. Д., Савченко И. П., Шаповалов В. А. Социология молодежи: Учебное пособие / под ред. проф Ю. Г. Волкова. – Ростов-н /Д.: Феникс, 2001.
 2. Головатый Н. Ф. Соціологія молодежи: Курс лекций. – К., 1999.
 3. Головенько В. А. Український молодіжний рух у ХХ столітті. – К., 1997.
 4. Кравченко А. И. Социология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. Учеб. заведений. – М. Издательский центр "Академия", 2002.
 5. Павловский В. В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи. – М.: Академический Проект, 2001.
 6. Про становище молоді в Україні. Щорічна доповідь президента України Кабінету Міністрів та Верховній Раді України.
 7. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2003.


06.05.2012

Загрузка...