Соціологія: підліток як маргінальна людина. Реферат

Підлітковий період – це відрізок життя між дитинством і зрілістю. В античності та середньо вічності він був доволі коротким, а сьогодні під впливом науково-технічного прогресу і збільшення термінів навчання він постійно розтягується

Не існує чітких підходів до визначення тривалості підліткового періоду, більшість дослідників схиляються до думки про те, що це вік із 13 до 19 років. Їх думки однозначні стосовно того, що це проміжна стадія між дитинством і дорослим життям. Причому проходять її по-різному, але в кінці кінців, більшість підлітків стає дорослими. Цей час цікавий, але і водночас дуже драматичний. Драматизм підлітків полягає у тому, що зміни в організмі то відстають то випереджують духовний розвиток. Ламаються характери, світогляд, формуються нові погляди та ідеї.

Відомо, що підлітковий період – "важкий вік" – перш за все це криза, яка проявляється як на біологічному, так і на психологічному рівні. Вагомі гормональні і вегетативні зміни потрясають організм підлітка, він швидко втомлюється, стає дуже дратівливим, а нерідко і агресивним. Низький тонус, невпевненість у собі, висока тривожність на фоні загального недомагання – часті супутники підліткового періоду. До всіх описаних бід можна добавити також і невизначеність соціального становища: ще не дорослий, але вже й не дитина, майже не школяр, але й ще не студент; батьки з кожним днем все більше віддаляються, а своя сім’я ще нескоро з’явиться.

Розглянемо юридичні границі підліткового віку. Під визначення тінейджер попадають тільки ті, кому від 13 до 19, проте дівчатка часто в 13 років вже дозрівають фізично, тому 11-літня дівчинка, може виглядати і вести себе як тінейджер, а 15-літній хлопець, якщо він не досягнув статевої зрілості, може виглядати і вести себе як дитина. Само по собі слово тінейджер порівняно нове. Вперше воно з’явилося у випуску "Читацького путівника по періодичній літературі" за 1943-1945 роки, пізніше воно міцно увійшло в словниковий запас повсякденного спілкування. Поряд із цим терміном вживається і термін підліток.

У США підлітковий період розділяють на дві складові: ранній підлітковий вік (11 – 14 р.) і старший підлітковий вік (15 –19 р.). На теренах СНД (Україна, Росія) в підлітковий вік включають дві категорії людей – малолітніх і неповнолітніх. Малолітніми наш закон вважає дітей у віці від 6 до 14 років. З 10 років думці дитини придається юридичний зміст. Наприклад, вибрати школу для дитини або змінити його прізвище батьки не можуть без його участі. З 14 років за захистом своїх прав малолітній може звернутися в суд.

Неповнолітні – особи віком від 14 до 18 років. Цей термін найчастіше використовується у юриспруденції: ним визначають осіб, які не досягнули віку, з яким пов’язане настання дієздатності. Законні інтереси неповнолітніх здійснюють батьки або інші законні представники, опікуни. Закон передбачає ряд мір, які спеціально охороняють трудові, громадянські та інші права неповнолітніх. У кримінальному процесі встановлено особливий порядок розгляду справ про неповнолітніх, який забезпечує найбільш кропітке розслідування та розгляд. Кримінальна відповідальність у нашій країні наступає з 16 років. (По кримінальному праву Ірландії з 7 років, Португалії – з12 років). Це не означає, що злочин, який здійснений у більш юному віці є без наказаним. З 14 років наступає відповідальність за цілий ряд проступків.

Підліток – це маргінал. Маргіналами називають тих, хто має невизначене соціальне положення: підліток частково належить до групи дітей, а частково до дорослих. Підліток належить до групи, яку можна розглядати як область перетину груп дітей і дорослих, або як область, що стоїть між ними і не включає жодну із них. На основі цього психологи вважають, що підліток є маргінальною людиною. Маргінальність підлітка виражається в тому, що інколи він діє як дитина, особливо коли хоче уникнути відповідальності, а інколи як дорослий, претендуючи на права дорослого. Він прагне швидше стати дорослим, але вирішувати складні і відповідальні завдання він ще не вміє. Для отримання статусу дорослого (прав і обов’язків) потрібно не тільки відокремитися від батьків, але й прийняти на себе нову соціальну відповідальність. Якраз те, що підліток і не вміє.

Про маргінальний стан підлітків говорять сьогодні також і провідні педагоги. Джорж Добсон стверджує: "вони ще не можуть користуватися тими перевагами, які дають людині статус дорослого, але вже втратили ті переваги, які у них були в дитинстві. Подивіться в якому важкому становищі знаходиться звичайний підліток у віці 14-15 років. Із-за того, що він є дуже молодий, для нього заборонені всі привілеї, задоволення та радості дорослих, які так широко рекламуються. Підлітку заборонено водити машину, женитися, випивати, курити, поступати на службу, іти з дому... Йому відмовлено у задоволенні його сексуальних бажань, в той час як вони його прямо-таки розпирають. Єдине, що йому дозволено – "торчати" в школі і зубрити нудні підручники".

Тінейджери, можливо найбільш неврівноважена категорія людей. Вони можуть не вірити дорослим, але разом з тим схильні довіряти свої ровесникам. Якщо дорослі говорять "наркотики – зло", а друзі "наркотики – це кайф", то дуже висока гарантія, що підліток повірить другим. Підлітки можуть дивитися на майбутнє свого суспільства з великим песимізмом, а разом з тим на своє майбутнє з великою надією та оптимізмом. Як правило тінейджери вважають, що якщо щось погане станеться то не з ними.

     

У підлітків швидко змінюється не тільки духовний світ, але й фізичні властивості – ріст, вага, пропорції тіла. Хлопці і дівчата, у яких статеве дозрівання почалось рано, ставши дорослими, як правило, стають нижчими ростом, ніж ті, хто почав дозрівати пізніше. Наукові дані свідчать про те, що процеси росту людей значно пришвидшилися. Сучасні діти і підлітки раніше вступають у період швидкого росту, ростуть швидше, виростають вищими і припиняють рости значно раніше, ніж діти і підлітки 60 і 70 років тому назад. Нормальна здорова дівчинка на 2-3 см вище ростом від своєї матері. У ХІХ – ХХ столітті дівчатка припиняли рости в 18-19 років, а сьогодні в 16 років. За останні 100 років ріст дорослого чоловіка збільшився на 6-9 см. В 1880 р. чоловіки досягали свого кінцевого росту тільки у віці 23-25 років. На сьогоднішній день вони досягають його вже до 18 років.

Для підлітків характерна нерівномірність у їхньому розвиткові. Деякі випереджують всій вік по розвиткові, інші навпаки відстають. Будь-яке відхилення, як правило, створює чимало додаткових проблем. Раннє дозрівання у хлопців пов’язане із позитивною самооцінкою, а у дівчаток відбувається зворотній процес. Рано дозрівши хлопці виглядають старшими від свої років, краще розвинута м’язова система. Батьки бачать у них свої помічників, довіряючи їм розв’язання дорослих проблем.

Фізична перевага дозволяє їм ставати лідерами, перемагати у бійках. Перерости володіють більш складними соціальними інтересами, вони проявляють підвищений інтерес до дівчат. В цілому рано дозрівши хлопчики проявляють більш позитивні особисті риси. Вони, як правило, більш зрівноважені, добродушні. Хлопці, які пізніше дозрівають потерпають від почуття неповноцінності. Вони непривабливі і непопулярні серед ровесників, більш тривожні, люблять командувати, противляться волі свої батьків. Багато з них стають замкнутими. Такі підлітки ухиляються від спортивних змагань, але із задоволенням приймають участь у інтелектуальних іграх.

Дівчатка, які дозрівають швидше (5–6 класи) навпаки почувають себе дискомфортно. Порівняно із однокласниками вони вище ростом, більше розвинуті фізично, і часто цього встидаються. Такі дівчатка можуть бути об’єктом тайної заздрості з боку своїх подружок. Однокласниці заздрять їй через те, що вона починає подобатися старшим хлопцям. Коли дівчатка-переростки досягають 17-літнього віку у них, у порівнянні із пізньодозрівшими ровесницями, в цілому самооцінка є значно вищою, краще входження в соціальне середовище, гармонічні особисті взаємовідносини.

Пізно дозріваючі дівчатка є у досить невигідному стані. Вони виглядають як маленькі дівчатка. Вони заздрять більш розвинутим ровесницям, проте, вони знаходяться на одному рівні із нормально дозріваючими ровесниками в статевому плані хлопцями, тому мають з ними багато спільного і часто товаришують з ними.

Література

  1. Волков Ю. Г., Добреньков В. И., Кадария Ф. Д., Савченко И. П., Шаповалов В. А. Социология молодежи: Учебное пособие / под ред. проф Ю. Г. Волкова. – Ростов-н /Д.: Феникс, 2001.
  2. Головатый Н. Ф. Соціологія молодежи: Курс лекций. – К., 1999.
  3. Головенько В. А. Український молодіжний рух у ХХ столітті. – К., 1997.
  4. Кравченко А. И. Социология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. Учеб. заведений. – М. Издательский центр "Академия", 2002.
  5. Павловский В. В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи. – М.: Академический Проект, 2001.
  6. Про становище молоді в Україні. Щорічна доповідь президента України Кабінету Міністрів та Верховній Раді України.
  7. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2003.


06.05.2012

Загрузка...