Загрузка...

Давньоіранські релігії та їх основні напрямки. Реферат

Влада і могутність Ірану забезпечили зороастризму великий престиж, і деякі з важливих його доктрин запозичені іудаїзмом, християнством, ісламом, а також гностичними сектами. На Сході зороастризм вплинув на розвиток північного варіанту буддизму

Особливості релігійної системи Стародавнього Ірану. Релігійна система стародавніх іранців складалася в стороні від головних центрів близькосхідної цивілізації і за характером помітно відрізнялася від релігійних уявлень Давнього Єгипту чи Месопотамії. Релігія народів Ірану розвивалася надто своєрідними шляхами і прийняла форми, які багато в чому неподібні на релігії інших народів Древнього Сходу. Про релігію давніх персів повідомляють уривкові та малонадійні відомості тодішніх грецьких письменників – Геродота та інших. Більш вірогідні, але ще більш часткові дані містяться в написах царів Ахеменідів (VI – IV ст. до н. е.).

Значно більш повний матеріал міститься в релігійних текстах самих персів, в їхній давній священній книзі Авесті, яка і є головним джерелом вивчення стародавньої іранської релігії – зороастризму.

Зороастризм – найбільш древня з світових релігій одкровення, тобто релігія, яка була отримана пророком від бога, і, як побачимо, він мав на людство більше впливу, ніж будь-яка інша віра. Зороастризм був державною релігією трьох великих Іранських імперій, які існували майже безперервно з VI ст. до н. е. до VII ст. н. е. і головували на більшій частині Ближнього і Середнього Сходу.

Влада і могутність Ірану забезпечили зороастризму великий престиж, і деякі з важливих його доктрин запозичені іудаїзмом, християнством, ісламом, а також гностичними сектами. На Сході зороастризм вплинув на розвиток північного варіанту буддизму.

В теперішній час, під дією різних зовнішніх факторів, кількість зороастрійців зменшилась, вони розпались на невеликі общини і проживають переважно в Ірані та Індії, але вірування, вперше проголошені пророком зороастризму, все ще визнаються людьми всього світу.

Зороастризм є не тільки одною з найдревніших, а ще й однією з найблагородніших релігій. Окремі її положення є навіть унікальні. Вони давали можливість послідовникам вести цілеспрямоване і задоволене життя, що, в свою чергу, пробудило в них глибоку вірність до своєї віри. Зороастризм заслуговує вивчення і із-за тієї ролі, яку він відіграв у релігійній історії людства.

Ця релігія в науці називається по-різному: маздеїзм – в честь головного бога Ахура-Мазди; релігія Авести (авестизм) – так називалася головна священна книга; вогнепоклонство – через особливу роль вогню в цій релігії. Пізніше розгалуження іранської релігії отримало назву мітраїзм – в честь бога Мітри. А там, де збереглась вона і до сьогоднішнього дня в Північно-Західній Індії в дуже зміненому вигляді, називається парсизмом.

Зороастр - особистість легендарна, хоча багато дослідників визнають його реально існував діячем. Про нього немає практично ніяких достовірних даних, а час його життя в різних древніх джерелах варіюється від XIII до VI в. до н. е., Більш пізні легенди оповідають про переслідування, яким він піддавався, зображують його культурним героєм, великим пророком, рятівником людства і т. п.

     

Але в найбільш ранніх перських текстах (ахеменідських написах) про нього не згадується, хоча в цих текстах є ідеї, що зв'язуються чимало з його ім'ям, зокрема в зв'язку з прославлянням Ахура-Мазди.

Не дивно, що фахівці виявляються в затрудненні. Одні взагалі ставлять під сумнів реальне існування пророка, інші вважають, що він у свій час впав у немилість і був свідомо відданий забуттю, а треті схильні бачити в релігійній системі персів часів Ахеменідів лише предтечу зороастризму - маздеізм, тобто первісну доктрину, що згодом реформував Зороастр.

Це останнє розуміння заслуговує на увагу, хоча воно теж не відповідає на питання, коли жив Зороастр, що саме він змінив у ранньому маздеізмі і яким образом обновлений ним маздеізм став сприйматися як зороастризм. Залишивши всі ці питання осторонь, звернемося до первісної основи древньоіранськой релігії. Будемо умовно іменувати її маздеізмом - по імені Ахура-Мазди.

Верховним божеством і творцем усього сущих вважався Ахура-Мазда, причому його першою й основною функцією спочатку було, видимо, моделювання космічних елементів Всесвіту.

Свого роду правою рукою і земним помічником його був Митра, у функцію якого спочатку входили соціальна організація людей і посередництво між світом божественного і людством. Пізніше він перетворився в божество договору, згоди, а також став богом Сонця і заступником воїнів Третьої у верховній первісній тріаді древньоіранських богів була Ардвисура Анахита, богиня води і родючості, що сприймалася як дочка Ахура-Мазди.

Паралельно з цією трійцею існував грізний бог часу Зерван (Зурван). Хоча його часом вважають що він не має прямого відношення до маздеізму і тим більше зороастризму, більш пізні міфи приписують саме йому народження Ахура-Мазди.

Глава світу девів Ангро-Майнью був спочатку, видимо, що порівняно мало значила фігурою маздеістського пантеону - тим більше, що зі світом девів, як згадувалося, асоціювалася індоарійська галузь аріїв, що уже відірвалася від іранців. Але протиставлення двох галузей, двох груп божества і, як наслідок, двох їхніх глав (Ахура-Мазди й Ангро-Майнью) існувало. І не тільки існувало, але і внаслідок якихось неясних поки причин наростало.

Не виключено, що ці причини саме і були зв'язані з ім'ям і діяльністю пророка Зороастра, роки життя якого приходяться, швидше за все, на VIII-VII ст. до н е. У всякому разі, перші ахеменідськие царі вже повинні були бути знайомі з цим навчанням. І якщо вони з якоїсь причини його не прийняли, те провиною тому, можливо, був консерватизм касти жреців-магов, що віддавали перевагу новому зороастризму над древнім маздеїзмом.

Реформи Зороастра, як вони відображені, в Авесті, були досить радикальними і вже по одній цій причині могли бути сприйняті далеко не всіма і не відразу, особливо якщо врахувати факт існування касти магів, що ревниво оберігала основи маздеїзму.

Суть нововведень зводилася як до різкого звеличання Ахура-Мазди за рахунок всіх інших шанованих богів і настільки ж різкому протиставленню йому злісного Ангро-Майнью, так і до додання всім древнім божественним силам виразного етичного акценту, до перетворення їх у деяку абстракцію, що символізує той чи інший аспект великого блага, абсолютного Добра (чи відповідно Зла).

Вища божественна сімка в трактуванні Зороастра виглядала не просто як семеро безсмертних святих (Амеша Спента), але як алегорії благих достоїнств Ахура-Мазди, його шість еманації - блага думка, істина, влада (божа), благочестя, цілісність (добробут) і безсмертя, відповідно зв'язані із шістьма основними першосубстанціями - худоба, вогонь, метал, земля, вода, рослини. Сам Ахура-Мазда очолював божественну сімку як святий дух.

Перенос акценту зі сфери релігії в сферу етики супроводжувався настійною апеляцією пророка до людини, прагненням не просто висунути на передній план соціальну проблему добра і зла, але з'єднати етику з космологією і додати згаданій проблемі божественний, воістину космічний зміст.

У трактуванні Зороастра сама етика була перетворена в релігію. Світ осмислювався крізь призму кардинальних етичних категорій, за яких виразно переглядала особистість самого пророка - людини, могутнього духом, визнаного віроучителя, одного з перших в історії харизматичних лідерів. У цьому змісті зороастризм як доктрина належить до принципово нового типу релігій - до релігій засновника, пророка.

Суть зороастризму в самому загальному виді, як уже говорилося, зводиться до того, що все суще поділяється на два полярно протилежних табори - мир світла і добра і царство пітьми і зла, між якими йде непримиренна боротьба, що складає основу світового процесу як на землі, так і поза нею, у світі богів.

Ахура-Мазде допомагають у цій боротьбі духи світла і чистоти, істини і добра, Ангро-Майнью - сили зла. І далеко не випадково древні маздеістські божества в зороастризмі стали уособлюватися високими поняттями справедливості, благочестя, благомисля: Зороастр як би звертався до Людини з закликами допомогти шляхетним небесним силам у їхній непримиренній боротьбі, ставши з цією метою краще, чесніше, чистіше і, зосередивши усі свої старання і сподівання на тім, щоб здолати світ зла, покінчити з усякою поганню.

Далеко не випадково в гімнах Авести люди призивалися бути доброзичливими, помірними в помислах і пристрастях, готовими жити у світі і дружбі, допомагати ближньому. Восхвалялись чесність і вірність, засуджувалися злодійство, лихослів'я, злочин. При цьому навряд чи не основною ідеєю етичної доктрини зороастризму була теза про те, що істина і добро, так само як страждання і зло, залежать від самих людей, що можуть і повинні бути активними творцями власної долі.

Міфологія зороастризму

Міфологія зороастризму не дуже барвиста і багата, але зате дуже цікава. У ранніх текстах Авести описується чотириярусна модель космосу: орбіта зірок, що співвідноситься з благими думками; орбіта місяця (благі слова), орбіта сонця (благі справи) і особлива світоносна сфера, де живуть Ахурагмазда і його оточення.

Царство Ангро-Майнью - у пеклі. Ряд міфів докладно описує історію протистояння і боротьби добра і зла. Відповідно до одних варіантів, ця історія, почавши з золотого століття, вступає потім у період запеклого конфлікту, що завершується катастрофою, причому перед кінцем світу настає дивовижна зима, а світ гине у вогні, після чого усе починається заново. Інші варіанти більш оптимістичні і пророкують перемогу силам добра; тут у функції рятівника світу виступає сам обожнений Зороастр.

Серед більш пізніх міфів існує такий, котрий з'єднує зерванизм із зороастризмом-маздеізмом: бог вічного часу Зерван збирається родити сина, що створить світ. Ахура-Мазда в череві батька був готовий до цього і навіть поділився своїм знанням із братом, Ангро-Майнью. Останній, розірвавши черево батька, вийшов на світло раніше брата і став претендувати на владу. Батько в жаху здригнувся і родив другого, бажаного. Тому так вийшло, що спочатку у світі панувало зло і лише потім наступило царство Ахура-Мазди.

Справжнім творцем усього сущого, зокрема землі, неба і людей, вже в ранніх текстах Авести вважався Ахура-Мазда. Що стосується людей, то першочоловіком в іранській міфології спочатку вважався Йіма (аналог індоарійського Ями), що по велінню Ахура-Мазди займався землеробством і скотарством, вирощував рослини, тварин, птахів і, головне, затворів добро.

Коли йому не вистачало для всього цього землі, він змахував бичем - і вона розсовувалася. Усе було б добре, так загордився Йіма, перестав слухатися Ахура-Мазду, почав вживати в їжу м'ясо священних биків. На кару Йіму вигнали з райських місць, а всі люди позбавилися безсмертя.

Саме після цього закінчилося золоте століття ідилії і почалася епоха боротьби Добра і Зла. Текети Авести згадують про те, що Йіма став на сторону неправди, тобто зробив гріхопадіння. У них є й епізод, що оповідає про те, як Ахура-Мазда якось попередив Йіму, що світу може незабаром грозити загибель від морозу і повеней, викликаних таненням снігів, і що йому слід побудувати міцність, у котру варто було б помістити і тим самим врятувати від загибелі по парі кожної породи усіх тварин і птахів, а також усі види рослин.

Що стосується останньої міфологеми, то зв'язок її з близькосхідною ідеєю великого потопу очевидна. А от поняття про рай і ідея гріхопадіння, добре відомі лише зі старозавітних переказів Біблії, ставлять фахівців перед нелегкою задачею визначити, хто на кого вплинув. Не виключено, що концепція райського життя, гріха і покарання, так само як і розробка проблеми безсмертя душі древньоіранського походження.

Ідея злиття духовної субстанції людини з вищим божеством характерна саме для індоіранських вірувань, як це буде показано в главах про індійські релігії. Ці вірування могли бути основою для виникнення ідеї про безсмертя душі, особливо якщо мати на увазі, що згадана ідея була в древнеіранских релігіях найтіснішим образом зв'язана із самою суттю доктрини.

Адже в зороастризмі доля людини після смерті ставилася в пряму залежність від його активності в боротьбі сил добра і зла, від його віри в істинність сповідуючого ним вчення.

Якщо ти віриш, якщо ти активний у боротьбі зі злом і якщо ти відданий силам добра і світла, то можеш розраховувати на райське блаженство; якщо ж не віриш і не борешся, то неминуче виявишся у світі зла, серед духів пітьми і всякої погані. Міфологія зороастризму розробила есхатологічне (пророче і звернене в майбутнє) навчання про кінець світу і свого роду «Страшному суді», про розподіл усіх людей на праведників і грішників: душі праведників через три небеса попадають у світоносну сферу, де перебувають поруч з Ахура-Маздой, а грішники виявляються в пеклі.

При цьому сам Заратустра допомагає душам перейти через грань, що відокремлює світ живих від світу мертвих, по чарівному мосту Чінват: для праведників міст широкий, для грішників - вузький, як лезо бритви.

Варто обмовитися, що деякі деталі есхатології зороастризму відомі з текстів порівняно пізнього походження, що заважає робити упевнені висновки про походження тієї чи іншої ідеї, зокрема відомої з Біблії ідеї про райське блаженство і гріхопадіння, про месіанську функцію пророка. Однак представлення про пріоритет зороастризму здається більш кращими, особливо на загальному тлі історії цієї релігії після її виникнення.

Зороастризм у Древньому Ірані

Фахівці думають, що зороастризм поширював свій вплив порівняно повільно: спочатку його ідеї розроблялися лише деякими громадами одновірців і тільки поступово, згодом, послідовниками нового навчання ставали адепти маздеїзму з касти магів. Імперія Ахеменідів у VI-V ст. до н. е. багато в чому сприяла успіху зороастризму: були різко розширені політичні границі Ірану і забезпечені контакти зороастрійців із представниками інших доктрин, як близькосхідних (Єгипет, Вавилон), так і особливо іудейської.

Вважається, що іудаїзм як релігія, що розроблялася особливо інтенсивно саме в роки вавілонського полону іудеїв, зазнала впливу від сильного зороастризму. І хоча самі Ахеменіди явно покровительствували древньому маздеїзму, а не зороастризму, етичний пафос навчання Зороастра більш відповідав духу часу, причому саме він, видимо, вплинув на іудаїзм.

Мало відомо про успіхи зороастризму в роки, що пішли за катастрофою імперії Ахеменідов і тим більш в період еллінізму, коли вплив грецької культури на всім Близькому Схід був дуже відчутним. Але деякі непрямі дані дозволяють думати, що зороастризм як доктрина на рубежі нашої ери не просто існував, але навіть процвітав і розширював свій вплив, причому не тільки у власне Ірані, але і на сусідніх з ним землях.

При цьому варто мати на увазі, що мова йде вже про досить зрілий зороастризм, що увібрав у себе все уцілілу спадщину древнього маздеізму і розроблювався зусиллями всіх його жреців, включаючи і нащадків древніх магів.

Так, вважається, що зороастризм уплинув на формування доктрини деяких ранніх іудео-християнських сект, зокрема ессеїв з їхнім упором на ідею добра і справедливості. Узагалі проблема походження християнства не може бути цілком вирішена без обліку впливу з боку іранських релігій.

Відомо, наприклад, що культ Митри, що поширився в східних провінціях Риму незадовго до початку нашої ери, зробив величезний вплив на римських легіонерів після східних походів І ст. до н е. Воїн Митра, патрон воїнів, ототожнювався в рамках мітраїзму то з Ахура-Маздою і божеством сонця, то з Юпітером, то з тим месією-рятівником, що згадувався в есхатологичних пророцтвах іудеїв. На честь Митри влаштовувалися містерії, будувалися ритуальні спорудження - митрейони, створювалися зображення і скульптури.

Щорічно, в день 25 грудня (пізніше - день народження Христа) відзначали день народження Митри. Вірувавши в Митру мали звичай причащатися хлібом і вином, що символізували його тіло і кров.

Усі ці деталі, як і сам культ месії-рятівника, не залишають сумнівів у тому, що мітраїзм сильно вплинув на деякі сторони християнства, що формувався на рубежі нашої ери, а легкість, з яким це виявилося можливим, порозумівається тим, що зороастризм впливав і на іудаїзм, і на іудео-християнські секти ще задовго до того, як у Римській імперії широко поширився і став популярний мітраїзм.

Але зороастризм був активний не тільки на західній периферії Ірану. Не менш яскраво проявився вплив його на релігійні доктрини і на сході, зокрема в межах Кушанскої імперії, що існувала на рубежі й у перші століття нашої ери. Відгомоном зороастрийского впливу варто вважати деякі елементи буддизму Махаяни, що сформувався на початку нашої ери.

Фахівці вважають, що кушани внесли в буддизм Махаяни есхатологію зороастризму, що своїм етичним потенціалом буддизм Махаяни зобов'язаний саме зороастризму, а сам будда прийдешнього Майтрейя в системі Махаяни - це постась усе того ж Митри.

Вихід на передній план у зороастризмі культу Митри як свій рід alter ego Ахура-Мазди зіграв чималу роль у тім, що зороастризм уже на рубежі нашої ери був насамперед зв'язаний із шануванням сонця і вогню, з культом світла і сяйва. Храми зороастрійців були храмами вогню, так що далеко не випадково їх стали іменувати вогнепоклонниками.

Вогонь для зороастрійців був символом чистоти, очищення, звільнення від скверни. Треба сказати, що фізичній чистоті вони додавали винятково важливе значення, ритуальний зміст усяка погань - це елемент сил пітьми і зла. Тому необхідно було острігатися нечистоти, в тому числі і трупів Щоб тіла небіжчиків (символ нечистоти) не стикалися з чистими стихіями (вода, земля, вогонь, рослини, метал), існував і специфічний обряд поховання у відкриті зверху великі східчасті кам'яні ями-вежі особливі служителі зносили померлих.

Їхнього тіла скльовували хижі грифи, а кісти скидалися потім на дно виритого у вежі й облицьованого каменем колодязя. Такі спорудження збереглися і донині в парсів, що живуть у західній Індії і сповідають зороастризмі. Нечистими вважалися також хворі, що тільки що родили жінки і жінки у визначені періоди їхнього життєвого циклу. Усім їм необхідно було пройти через спеціальний обряд очищення.

У процесі очищення, як згадувалося, найважливішу роль грав вогонь. Вогонь був обов'язковим при будь-яких ритуальних церемоніях, у тому числі і при здійсненні ритуалів на честь Митри чи Ахура-Мазди, що звичайно супроводжувалися співом, жертовною трапезою і вином і нерідко відправлялися не в храмі, а на свіжому повітрі.

Крім вогню шанувалися й інші чисті стихії. Особливою повагою користалися також і деякі види тварин - бик, кінь, собака, грифи, що пожирали трупи.

Поширення зороастризму серед іранців істотно змінило відношення до нього з боку влади імущих. Якщо Ахеменіди у свій час його як би не зауважували, віддаючи явну перевагу древньому маздеізму, то парфянские царі на рубежі нашої ери уже висували його на передній план як противагу елінсько-римскому культурному впливу, а в сасанідському Ірані зороастризм став навіть офіційною державною релігією (верховний жрець зороастріийців мобедан-мобед був у числі самих вищих сановників держави). Мало того, він став ідейним прапором всіх іранців і саме в цій своїй якості виявився основою ряду сектантско-релігіозних рухів.

Висновок. Таким чином, найбільш поширеною в давньому Ірані є зороастризм, або парсизм (226 тис. віруючих) — давньоіранська релігія, що склалася у X—VII ст. до н. е. і поширилася у Середній Азії. По-різному називають цю релігію:

 • зороастризмом — за іменем її легендарного засновника — пророка Заратустри, або Зороастра (589— 512 рр. до н. е.);
 • маздаїзмом — від імені Ахурамазди — головного божества, що уособлює світ, добро, істину, Життя, і бореться з Анра-Майю — богом тьми, зла, брехні й смерті;
 • магізмом — жреці її є вихідцями з племені магів;
 • релігією Авести — від назви збірника священних книг;
 • вогнепоклонством — у зв'язку з особливим культовим шануванням вогню (в Ірані збереглася невелика кількість вогнепоклонників, яких мусульмани презирливо називають гебрами — невірними);
 • митраїзмом — від бога-спасителя Митри; парсизмом, послідовники якого нині мешкають у Бомбеї (Індія).

Суть цієї релігії зводиться до переможної боротьби Ахурамазди з Анра-Майю. Земні джерела дуалізму слід шукати в особливостях життя давньоіранських землеробських племен, які потерпали від руйнівних нападів кочовиків.

Література

 1. Васильев Л. С. История религий Востока: Учебное пособие. –М.: Книжный дом «Университет», 1998.
 2. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство: Підручник. –К.: Наукова думка, 1995.
 3. Капустин Н. С. Особенности эволюции религии (на материалах древних верований и христианства). - М.: Мысль, 1984.
 4. Лубський В. І. Релігієзнавство: Підручник. –К.: Вілбор, 1997.
 5. Релігієзнавство / За ред. Рибачука. –К.: Освіта, 1997.
 6. Релігієзнавство / За ред. Бублика. –К.: Юрінком Інтер, 1998.
 7. Яблоков И. Н. Религиоведение: Учебное пособие и учебный словарь – минимум по религиоведению. - М.: Гардарика, 1998.


01.07.2011

Загрузка...