Загрузка...

Професіоналізм викладача: поняття та складові. Реферат

Поняття про професіоналізм. Складові професіоналізму викладача

Поняття про професіоналізм

Слово "професіоналізм" походить від слова "професія". Вже навіть на цьому рівні визначення етимології слова з'ясовується, що воно вказує на певний рівень спеціалізації людини у роботі за обраним фахом. Дуже щільно до поняття "професіоналізму" наближається поняття "компетентність". Втім, професіоналізм є більш широким поняттям. Його можна окреслити як особливий тип поведінки, властивий людині, яка займається тією чи іншою справою.

Серед усіх якостей, якими наділена людина, кілька можна назвати рисами професіонала:

 • ефективність результату діяльності;
 • володіння спеціальними знаннями та вміннями;
 • здатність до творчості (креативність);
 • відповідальність за свою діяльність;
 • свідомість діяльності;
 • наявність певної професійної етики.

Як бачимо, професіоналізм включає у себе компетентність як складову частину, тому що компетентність (згідно вже наданого визначення) - це тип організації знань, який дозволяє ефективно діяти. Ні про свідомість діяльності, чи усвідомлення її наслідків, ні тим більше про етику діяльності тут не йдеться. Відповідно у кожній професії формується певне підґрунтя для розвитку професіоналізму та професійних відносин. Професія викладача не є виключенням [6].

Складові професіоналізму викладача

Викладач працює у особливому середовищі - середовищі людей, тобто його професійний зв'язок з предметами, символами, образами не є провідним. Бо ефективність діяльності викладача оцінюється по рівню засвоєння студентом переданих останньому знань, вмінь, навичок. Або, кажучи більш точно, по рівню набутого студентом професіоналізму у своїй галузі [3].

Отже, викладач, будучи професіоналом у своїй галузі, має сприяти створенню певного професійного рівня у студента можливо навіть іншої спеціалізації (наприклад, лекції з політології можуть читатися фізикам або хімікам).

Як бачимо, мова тут не йде про передачу безпосередніх знань за фахом. Справа у тім, що саме таким чином відбувається формування професійного рівня у майбутнього фахівця, у тій його частині, яка виходить за межи знань - це професійна етика, це професійне усвідомлення власної діяльності, це формування відповідальності за результати власної діяльності, це створення певної бази для майбутньої творчості фахівця, через надання його надлишкових знань й створення певного кругозору [12].

     

Таким чином, професіоналізм викладача містить у собі:

 • спеціальні ЗВН (як підґрунтя для діяльності);
 • компетентність (як здатність ефективно використовувати перші);
 • загальний рівень культури особистості (як умова реалізації та передачі ЗВН);
 • творчі здібності (як база для подальшого власного розвитку та пристосування до змінних умов праці).

Таким є перелік мінімальних рис, властивих професіоналу-викладачу.

Літepaтуpa

 1. Анисимов О. С. Психологические особенности педагогического мышления в системе высшего образования. (http://www. voppsy. ru/1987/876/87606. htm).
 2. Газман О. С. Воспитание: цели, средства, перспективы. Новое педагогическое мышление. - М., 1989.
 3. Голева З. В., Данилевич А. К. Творческая реализация профессиональных функций в педагогическом процессе. (http://www. voppsy. ru/1987/876/87606. htm).
 4. Гринько О. В. проблема формирование профессионально-перцептивной культуры специалиста // Вестник ПГЛУ 1, 2004.
 5. Демина Л. Д., Ральникова И. А., Лужбина Н. А. Психологическая культура как фактор становления профессионала. (http://psy. tsu. ru/problems psy. php).


02.04.2012

Загрузка...