Загрузка...

Синдроми психічних порушень та їх види. Реферат

Синдром - це симптомокомплекс, що складається з типової сукупності внутрішньо зв'язаних симптомів. У формі синдромів і виражається психічне захворювання. Клінічна картина хвороби складається з послідовної зміни синдромів

Найбільше що часто зустрічаються синдромами є наступні.

Астенічний синдром - характеризується дратівливістю, нестерпністю голосного шуму, яскравого світла (гиперестезія), підвищеною стомлюваністю, нестійким настроєм. Можливі розлади сну й вегетативні прояви (пітливість, тахікардія, вазомоторні розлади). Може спостерігатися при будь-якому психічному захворюванні.

Депресивний синдром - знижений настрій, рухова й асоціативна загальмованість, можуть виникати тривога, туга.

Маніакальний синдром - піднятий настрій, рухове пожвавлення, асоціації прискорені, увага загострена, але хитливо, відзначається підвищена відволікаємість.

Іпохондричні синдроми різноманітні й проявляються у вигляді надмірної уваги до свого здоров'я, тривоги за нього. Можуть виражатися у вигляді тривожної помисливості, постійних сумнівів, нав'язливого остраху занедужати невиліковною хворобою (нав'язлива іпохондрія). В інших випадках іпохондрія полягає в завзятих скаргах на постійне нездужання, болю в різних частинах тіла, переконаності в захворюванні важкою хворобою, що супроводжується зниженим, подавленим настроєм (депресивна іпохондрія).

Іпохондрія може виникати у вигляді множинних сенестопатій або сенестопатичного автоматизму з маренням впливу, псування, чаклунства, одержимості (параноїдна іпохондрія).

До іпохондричних розладів близьке й марення фізичного недоліку - дисморфоманія. Це стійкої, недоступне корекції переконання у виродливій будові свого тіла або окремих його частин.

Паранойяльний синдром - характеризується первинним систематизованим маренням різного змісту (переслідування, ревнощів і т. д.) з докладністю мислення при викладі маячної ідеї (маревна докладність).

     

Психічні автоматизми. Розрізняють асоціативний, сенестопатичний і руховий (кинестетичний) автоматизм.

Асоціативний автоматизм - проявляється ментизмом (мимовільний, швидкий і невпинний потік думок або подань), насильницькими спогадами минулого, симптомом відкритості (відчуття, що думки відомі навколишньої), "луною думки" (усе, що думає, що оточують повторюють уголос), чужими думками, "зробленими" думками, насильницьким вилученням думок, симптомом розмотування спогадів, слуховими й зоровими псевдогалюцинаціями.

Сенестопатичний автоматизм - різноманітні по характері й локалізації вкрай неприємні тяжкі відчуття, які виникають із почуттям, що вони спеціально викликані з метою впливу, і на відміну від сенестопатій відрізняються якістю зробленості.

Руховий автоматизм - відчуження рухів і дій. Всі чинені рухи й дії здійснюються не по власній волі, а в результаті впливу з боку, під впливом ззовні, наприклад, піднімаються руки, скошуються очі, повертається голова й ін.

Якість зробленості (думок, почуттів, рухів) при психічних автоматизмах співвідноситься звичайно з конкретними формами впливу (гіпнозом, чаклунством, особливими променями, електричним, магнітним полем і т. д.).

Параноїдний синдром (синдром Кандинського-Клерамбо) - сполучення маячних ідей переслідування (отруєння, нанесення фізичної шкоди й збитку), впливу з вербальними галюцинаціями або проявами синдрому психічного автоматизму. Синдром Кандинского-Клерамбо нерідко супроводжується транзитивізмом, що полягає в переконанні хворих, що не тільки вони чують внутрішні голоси, відчувають впливу, але й навколишні.

Галюциноз - це стан безперервного галюцинування з перевагою якого-небудь одного виду галюцинацій (значно рідше їхнє сполучення) при мінімальній виразності інших розладів, що виникає при ясній свідомості. Виділяють зорові, слухові (вербальні) і тактильні галюцинози.

Парафренний синдром - це сполучення систематизованого марення переслідування й впливи з фантастичним, грезоподібним маренням величі, різноманітними явищами психічного автоматизму й нерідко фантастичними конфабуляціями.

До синдромів рухових порушень відносять кататонічний ступор і кататонічне порушення, імпульсивне порушення, депресивний і психогенний ступор.

Кататонічне порушення характеризується розгубленістю з розладом самосвідомості, нескладною балакучістю, що швидко підсилюється психомоторним порушенням з безглузд-дурненьким поводженням. Хворі приймають неприродні пози, кривляються, блазнюють, гримасують, відзначаються пустотливість, безглуздий сміх. Тло настрою при цьому може бути піднятий.

Імпульсивне порушення - раптове здійснення дій, що не має відносини до попереднього поводження (накидаються на навколишніх, біжать, не розбираючи шляхи, рвуть одяг і т. д.), здійснення найпростіших рухів (повзання, хапання, розгойдування корпусом). Мова складається з повторення тих самих фраз (вербигерація), повторюються слова, вимовні навколишніми (ехолалія).

Кататонічний ступор звичайно наступає слідом за кататонічним порушенням, іноді раптово. Він характеризується станом без-рухомості з м'язовою напругою й мутизмом. Хворі можуть зберігати тривалий час додане їхнім кінцівкам або тулубу положення (симптом воскової гнучкості) або, навпроти, чинять мовчазний опір спробам їх нагодувати, змінити положення тіла (симптом негативізму), у деяких випадках лежать нерухомо, скорчившись, всі м'язи при цьому різко напружені (симптом заціпеніння).

Каталепсія (симптом Павлова) - хворий виконує прохання у відповідь на шепітну мову, відповіді на питання звичайно надає в писемній формі й у нічний час. При даному стані спостерігаються симптоми повітряної подушки (при лежанні на спині годинниками й цілодобово голова залишається піднятої над подушкою) і хоботка (всі м'язи вкрай напружені, щелепи стислі, губи витягнуті у вигляді хоботка).

Депресивний ступор - на висоті депресивного афекту виникає різка психомоторна загальмованість без явищ негативізму й воскової гнучкості.

Психогенний ступор - повна без-рухомість і мутизм у сполученні з вираженими вегетативними проявами, що виникають після сильної психогенії.

Галлюцинаторный ступор - стан нетривалої загальної без-рухомості при постійно мінливому відповідно до змісту обманів сприйняття вираженням особи, що виникає на висоті галюцинаторних розладів.

Кататонічні синдроми протікають як при ясному (люцидні), так і при затьмареній свідомості.

Синдроми потьмареної свідомості - це такий розлад свідомості, при якому порушується відбиття реального миру не тільки в його внутрішніх зв'язках (абстрактне пізнання), але й у зовнішні. При цьому розбудовується безпосереднє відбиття предметів і явищ. У цих випадках говорять про розлад предметної свідомості, маючи на увазі одночасне порушення почуттєвого й раціонального пізнання. Синдроми потьмарення свідомості різні.

Разом з тим вони мають загальні ознаки (Ясперс):

  • відчуженість від реального миру, що виражається в невиразному сприйнятті навколишнього, утрудненні фіксації або повної неможливості сприйняття;
  • завжди виявляється виражена тією чи іншою мірою дезорієнтація в місці, часі, що оточують особах і ситуації;
  • мислення в більшому або меншому ступені нескладне, судження вкрай ослаблене, частіше виключене;
  • запам'ятовування подій, що відбуваються, і суб'єктивних явищ утруднено, спогади про період потьмарення свідомості не повні або відсутні зовсім.

До синдромів потьмарення свідомості відносяться оглушення, делірій, онейроїд, аменція, сутінкове потьмарення свідомості.

Оглушення - потьмарення свідомості зі збіднінням психічної діяльності різного ступеня виразності - від млявості й пасивності на тлі труднощів осмислення що відбуває до повної відчуженості від навколишні в сполученні з порушенням дихальної, серцевої й рефлекторної діяльності (стан коми). Розгубленість, марення й галюцинації відсутні.

Делірій - потьмарення свідомості з порушенням орієнтування в місці й часі, напливом щирих зорових сценоподібних галюцинацій і ілюзій, образного марення й рухового порушення на тлі афекту страху. Маячні ідеї відбивають зміст зорових галюцинацій. Можуть виникати розладу сприйняття в інших аналізаторах (наприклад, слухові галюцинації), однак ведучими в клінічній картині залишаються зорові обмани сприйняття. Хворий поводиться відповідно характеру галюцинацій. Психопатологічні переживання по закінченні психозу звичайно не амнезуються.

Онейроїд (сновидне, фантастично-маревне потьмарення свідомості) виражається у вигадливій суміші відбиття шматків реального миру й рясно спливаючих у свідомості яскравих почуттєвих фантастичних подань і галюцинацій. Усе розвивається як у сновидіннях з фантастичними подіями, при цьому хворій нерухливий або безглуздо збуджений. Хворий бачить себе серед галюцинацій, він лише споглядає, у той час як при делірій він себе не бачить, він бере участь у подіях.

Аменція - потьмарення свідомості з перевагою нескладного мовно-рухового порушення на тлі розгубленості, афекту злості й страху з наступною повною амнезією.

Сутінкове потьмарення свідомості розвивається й припиняється раптово, характеризується грубою дезорієнтировкою у місці й часі зі схоронністю звичних автоматизованих рухів, що не здаються з боку дивними (проста форма сутінкового потьмарення свідомості), або з мовно-руховим порушенням, афектом страху й злості, що лякають зоровими галюцинаціями й маревними висловленнями (галюцинаторна форма сутінкового потьмарення свідомості).

Після нормалізації психічної діяльності часто спостерігається повна амнезія реальної ситуації й хворобливих переживань. Сутінкове потьмарення свідомості без марення й галюцинацій і зміни емоцій називається амбулаторний автоматизм (мимовільне блукання). Абсанс (відсутність) - на мить (кілька секунд) виникаюче глибоке потьмарення свідомості, точніше, його вимикання. Фуги й транси - короткочасне вимикання свідомості, при яких хворий робить механічні дії.

Синдром слабоумства. Виділяють уроджене слабоумство (олігофренія) і придбане (розвивається в результаті інших захворювань). По ступені виразності виділяють слабоумство тотальне, або повне, і часткове, або лакунарне.

Тотальне слабоумство - глибоке порушення критики або повна її відсутність у сполученні з вираженим зниженням рівня суджень, грубим порушенням пам'яті, збідненням і непродуктивністю мислення, нівелюванням колишніх особистісних особливостей.

Часткове слабоумство - неповне зниження критики, пам'яті, рівня суджень при збереженні особистісних особливостей.

Психоорганічний синдром - зниження пам'яті, інтелекту різного ступеня виразності, ослаблення розуміння на тлі емоційної нестійкості й астенічних порушень.

Корсаковський синдром - амнестичний симптомокомплекс, що проявляється повною втратою пам'яті на поточні події при збереженні її на минуле. Сприйняття всіх нових вражень є, але вони, не закріпившись, миттєво зникають із пам'яті. Нічого не запам'ятовуючи, хворі не знають, де вони перебувають, як сюди потрапили, хто їх оточує, який сьогодні день, число, рік.

Все, що було до захворювання, зберігається в пам'яті, відтворюється правильно й досить точно, зберігаються також і придбані раніше знання. Звичайно спостерігаються млявість, підвищена стомлюваність, іноді ейфорія.

Втрата пам'яті на поточні події супроводжується рясними конфабуляціями, що іноді доходять до конфабуляторної сплутаності, що внаслідок дезорієнтировки в місці, часі й навколишніх особах, незв'язності мислення іноді важко відрізнити від потьмарення свідомості.


25.02.2012

Загрузка...