Інтернет-залежність: психологічні аспекти. Реферат

Дискусії про комп'ютерну психологічну залежність виникли одночасно з виникненням комп'ютерів і особливо активізувалися після поширення персональних комп'ютерів

Сучасні інформаційні технології швидко опановують широке коло діяльності в галузі індустрії дозвілля. Серед спектру ефектів, що спостерігаються внаслідок цього поширення є позитивні та негативні, як і в більшості видів людської діяльності. Кожен з цих наслідків заслуговує на дослідження. Наша робота присвячена одному з негативних ефектів, який супроводжує активне поширення доступу до Інтернету.

Дискусії про комп'ютерну психологічну залежність виникли одночасно з виникненням комп'ютерів і особливо активізувалися після поширення персональних комп'ютерів. Але якщо десять років тому більшість досліджень була присвячена залежності від роботи з програмним забезпеченням і захопленню комп'ютерними іграми, то зараз на перший план виходять дослідження, присвячені проблемі Інтернет-залежності.

Феномен залежності від Інтернет вже одержав у медичній літературі статус явища, що діагностується. В міжнародній класифікації - це Internet Addiction Disorder, чи скорочено - IAD.

Більшість дослідників визнає, що розвиток залежності буває не тільки від речовин, що вводяться в організм, але й від вироблених суб'єктом емоційно забарвлених дій. Існують паралелі між закономірностями виникнення Інтернет-залежності і закономірностями формування залежностей курців, наркоманів, алкоголіків та патологічних гравців.

Айвен Голдберг (Ivan Goldberg) одним із перших запропонував набір діагностичних критеріїв Інтернет-залежності. Розроблені ним основні критерії Інтернет-залежності, поняття й опис основних характеристик Інтернет-залежності є на сайті www. lgg. ru/~psihfaq/projects/articles/refinf. shtml.

Кімберлі Янг (Kimberly Young) провела власне дослідження і запропонувала варіант тесту з виявлення Інтернет-залежності. Дані є на сайті www. netaddiction. com/caught_in_the_net. htm. Швидкість формування Інтернет залежності, за даними К. Янг, досить висока і залежить від численних факторів.

Вже функціонує ряд дослідницьких і консультативно-психотерапевтичних Web-служб з проблематики IAD. На жаль, для користувачів Інтернет, що проживають в Україні, жодна з цих служб не представлена українською чи російською мовою.

Вирізняють такі варіанти психологічних розладів, що можуть виникнути у користувачів комп'ютерів та Інтернет:

  • Обсесивна пристрасть до роботи з комп'ютером: до ігор, програмування, інших видів діяльності з комп'ютером.
  • Компульсивна навігація за WWW.
  • Патологічна пристрасть до опосередкованих Інтернет азартних ігор, онлайнових аукціонів.
  • Залежність від "кіберсексу", від порнографічних сайтів в Інтернет, від обговорення сексуальної тематики у чатах.
  • Залежність від соціальних застосувань Інтернет: від "кібервідношень", від спілкування в чатах і від телеконференцій. Заміна реальної родини, друзів, і взагалі людей віртуальними фігурами.
     

На теперішньому етапі розвитку комп'ютеризації і розширення доступу до Інтернет в Україні усе ще мало поширеною є патологічна пристрасть до опосередкованих Інтернет азартних ігор, онлайнових аукціонів. Порівняно нечасто зустрічається заміна людей віртуальними фігурами. Частіше зустрічається компульсивна навігація за WWW, пошук у різних базах даних. Усі інші варіанти зустрічаються досить часто серед усіх вікових груп українських користувачів Інтернет.

Одним із найпоширеніших варіантів Інтернет-залежності є залежність від еротичних стимулів. Закономірність подібного явища пов'язана з особливостями сексуальної поведінки людини [1; 2]. Судячи з різноманітних описів, кількість відвідувань сайтів еротичного змісту постійно залишається високою, причому в усіх країнах та поза залежністю від особливостей культури.

Цікаво, що існуючі в деяких країнах жорсткі закони стосовно демонстрації еротики і порнографії на телебаченні й кіно не стосуються демонстрації матеріалів цього ж змісту в Інтернет, оскільки у даному випадку абсолютний контроль практично неможливий. Замість заборони демонстрації вводять заборону перегляду. Та чим жорсткіші такі закони, тим більший інтерес до теми, і вища активність у пошуку заборонених матеріалів. У даній роботі ми не торкаємося питання про диференціацію еротики і порнографії. Кількість існуючих варіантів такого поділу зростає, і не останню роль у цьому відіграє поширення матеріалів через Інтернет.

Сайти еротичного змісту в Інтернет представляють користувачу еротичну і порнографічну графіку, еротичні й порнографічні відеофільми, а також еротичні і порнографічні тексти. Сьогодні у зв'язку з загальною тенденцією одержання полегшеного для сприймання матеріалу домінує у даному секторі Інтернет графіка і відеопродукція.

Сприймання матеріалів еротичного змісту значною мірою залежить від особливостей соціально-культурного оточення й умов формування особистості. Негативне ставлення декларується в межах стандартного варіанта подвійної соціальної моралі - вголос вимовляються фрази, що це з різних причин погано, для себе ж (особливо при наявності влади чи грошей), зберігається досить високий рівень інтересу і дозволу. Страх перед проявами сексуальності в різних країнах набуває різних форм, по відношенню до Інтернет це може виражатися у вигляді заборон перегляду деяких сайтів.

Заборони можуть існувати на загальнонаціональному рівні, на рівні організації, на рівні родини чи в межах релігійної конфесії. При існуючих технічних можливостях реалізація таких заборон можлива у вигляді блокування доступу до даного виду ресурсів. Існують спеціальні програми, що дозволяють блокувати подібний доступ. Необхідність таких заходів виправдовується, найчастіше, турботою про суспільне здоров'я. Але якщо говорити про світову практику, то в останні роки формується тенденція до зменшення кількості заборон для осіб, старших 18-ти років.

Незважаючи на децентралізацію світової мережі, існує приклад успішного спільного рішення загального завдання. У зв'язку з прийнятою міжнародною нормою і наявністю законів про кримінальну відповідальність за поширення матеріалів, у яких наявна сексуальна експлуатація неповнолітніх, вдалося практично повністю видалити такі матеріали із загальнодоступних ресурсів Інтернет.

При проведеній у межах дослідження у вересні-грудні 2003 року звичайної навігації по Інтернет (спеціалізований пошук не проводився) сайтів з подібним змістом не було виявлено. На перших сторінках більшості сайтів з еротичним змістом міститься вказівка на те, що в матеріалах, представлених на сайті немає неповнолітніх моделей. Цікаво, що такі написи найчастіше випереджають вхід на сайти, у назві яких прямо чи непрямо згадуються підлітки.

Нами було проведено в жовтні-грудні 2003 року дослідження статистичних показників відвідуваності і копіювання інформації на декількох сайтах з еротичною інформацією і порівняння даних з аналогічними даними відвідування і копіювання інформації на сайтах із програмним забезпеченням. Вибір іншого елемента порівняння - "комп'ютерні програми й інформація" - обумовлена тим, що, за даними R. Slander (2001 р.), саме ці джерела інформації найчастіше запитуються з мережі.

Статистична обробка результатів виявилася неможливою у зв'язку з різним представленням статистики, що пропонується авторами сайтів. Але навіть просте порівняння динаміки зміни кількості відвідувачів за цей період наочно показало, що інтенсивність перегляду еротичних сайтів (наприклад, http://www. nashamoskva. ru, http://bustysites. com, і т. і.) значно вища, ніж сайтів із програмним забезпеченням (наприклад, http://www. download. ru, http://freesoft. ru, http://www. software. com і т. ін.).

Дещо менша різниця в кількості інформації, що копіюється. На жаль, вірогідність цього параметра виявилася ще нижчою - при експериментальному копіюванні з першого і другого типу сайтів, часто не спостерігалося змін показань лічильника копіювання даного матеріалу. Часто зміни відбувались через деякий час, коли вже немає сенсу відносити ці зміни до конкретного випадку. У цьому пілотажному дослідженні порівняння проводилося тільки за даними, що вказуються біля ресурсу, що копіюється.

Вірогідність показань лічильників є досить умовною - власники ресурсів мають цілу низку прийомів для "розкручування" сайту, в тому числі - накручування популярності у пошукових системах за рахунок великої кількості "псевдо-відвідувань". Тому більш повну і вірогідну інформацію, у тому числі й про можливі національні тенденції, могли б надати тільки власники ресурсів, оскільки саме на їх рівні можливе дослідження джерел запитів. Досить відомий факт про домінування в мережі двох тем - комп'ютерної й еротичної, підтверджується і зараз, незважаючи на інтенсивний розвиток світової мережі Інтернет і збільшення розмаїтості пропонованих у ній сервісів.

Відео-еротика і відео-порнографія в Інтернет практично не досліджені з погляду виникнення залежності. Велика кількість відео-матеріалів різного рівня за якістю та професіоналізмом зйомки, привертає увагу користувачів. У більшості випадків ці матеріали використовуються тільки для перегляду. У зв'язку з великим обсягом інформації (зазвичай це десятки та сотні мегабайт) копіювання даної продукції в українському сегменті Інтернет не має масового характеру. Судячи з даних опитування, проведеного в листопаді 2003 року, респонденти усіх вікових груп (18–25 років, 25–35 років, 35–45 років, 45–55 років) воліють купувати (якщо взагалі купують) подібну відеопродукцію на відеокасетах, CD-дисках та на DVD-дисках.

Особливості презентації еротики в Інтернет і вплив особливостей подачі матеріалу на залучення в залежність практично не досліджувалося. При цьому, закономірності подачі інформації відомі більшості користувачів мережі Інтернет і навіть стали основою для літературної творчості. Наприклад, сюжет розповіді "Акіко" Пелевіна В. О. побудований на описі однієї з типових послідовностей подачі матеріалу для залучення в споживання [3. С. 305 - 319].

За даними пілотажного дослідження, сайти еротичного змісту привертають увагу користувачів практично усіх вікових груп. Статистично достовірних розходжень за цим параметром не виявлено. Відзначається тенденція до підвищення відвідуваності таких сайтів підлітками та зниження відвідуваності людьми після 50-ти років, але ці дані мають потребу в подальшій перевірці. Підлітки часто не мають вільного доступу до Інтернет, а багато людей старшого віку не вміють користуватися комп'ютером і, досить часто мають страхи, що сформувалися за радянських часів щодо проявів сексуальності.

Чітко виявляється розходження у ставленні до сексуальної тематики користувачів різної статі. Практично в усіх вікових групах серед учасників опитування, що позитивно відповіли на запитання про часте відвідування еротичних сайтів, переважають чоловіки. При зіставленні самооцінки тривалості часу, проведеного в навігації по сайтах даної групи, виявилося що, у середньому чоловіки проводять в Інтернет у три рази більше часу, ніж жінки.

Цікавою виявилася тенденція (хоч статистично не значущою) до зменшення часу, проведеного в еротичному сегменті Інтернет у чоловіків віком 45–55 років, і збільшенням цього показника серед жінок 45–55 років. Судячи з даних опитування, саме гендерні розходження в сприйманні еротики впливають на формування залежності. У жінок і дівчат істотно нижчою є залежність від подібної стимуляції, тому ймовірність розвитку Інтернет-залежності даного типу набагато менша, ніж у юнаків і чоловіків.

Найчастіше залежність від Інтернет виникає в людей, що мають проблеми у спілкування, вікові проблеми, проблеми у родині та занижену самооцінку. Звичайно, саме для людей з такими проблемами характерне переживання суб'єктивних труднощів у встановленні взаємин з іншими людьми, особливо у встановленні відносин із представниками протилежної статі. Інтернет створює можливість для заміни незадоволених реальних потреб задоволенням за допомогою заміни об'єкта.

Необхідно відзначити, що Інтернет може бути джерелом глибоких особистісних переживань. Можливе формування дружби в Інтернет, особливо серед підлітків, що надалі при оптимальному розвитку подій переходить у реальну.

Значно рідше можна спостерігати вдалий розвиток відносин кохання в Інтернет. Розміщені на сайтах знайомств дані часто не відповідають дійсності, багато з тих, хто надав свою інформацію, не збираються укладати шлюб чи вступати у тривалі стосунки. Частина сайтів знайомств є насправді електронними публічними будинками. Причому багато які з них, наприклад, московські, відкрито публікують умови, варіанти сексу і ціни для кожного варіанта.

На сьогодні розроблено кілька психологічних тестів, що допомагають визначити наявність патологічної залежності користувача від Інтернет. Тест К. Янг, що визначає загальну залежність від Інтернет, можна знайти на сайті www. netaddiction. com/caught_in_the_net. htm [4]. Пропонується для самостійної діагностики комплекс тестів: психологічний тест (Internet Addiction Test) для визначення патологічної залежності від Інтернет, тест (Cybersexual Addiction Quiz) для визначення патологічної залежності від сексу в Інтернет, психологічний тест (Quiz for Compulsive Online Gamblers) для визначення патологічної залежності від участі в іграх Інтернет, психологічний тест (The Parent-Child Addiction Test) для визначення патологічної залежності дитини від Інтернет, психологічний тест (The Partner's Addiction Test) для визначення патологічної залежності одного з партнерів від Інтернет [5].

Залученню в залежність сприяє також і низка неспецифічних факторів, імовірність залучення в залежність суттєво зростає при епізодичному чи систематичному вживанні алкоголю і наркотичних препаратів під час навігації в Інтернет. Подібне явище пов'язане з тим, що різні емоції, як і інші функціональні стани, що є основою актів поведінки, виникають у результаті встановлення визначених взаємозв'язків між корою великих півкуль і підкіркових центрів. Центральним утворенням, що здійснює керування емоціями, є гіпоталамус. Провідними нервовими шляхами гіпоталамус пов'язаний з передневентральним ядром таламуса і через нього з поясною звивиною, що є специфічною проекційною зоною кори великих півкуль, відповідальною за сприймання й усвідомлення емоцій.

У п'ятдесятих роках минулого століття проводилося вивчення нейрофізіологічних механізмів емоцій у тварин. Дослідження проводилось за допомогою само-подразнення тваринами структур мозку електричним струмом. Експерименти проводилися на пацюках, кішках і мавпах. У залежності від локалізації електродів тварина сама стимулювала старт-зони мозку з частотою до 5 000 стимулів за годину і до 200 000 стимулів за 20 годин безупинного експерименту, після чого наставала повна знемога.

В науковій літературі не описані подібні експерименти за участю людини. Та поведінка людини в Інтернет багато в чому нагадує поведінку піддослідних тварин при самостійній стимуляції. Постійна наявність стимулу дозволяє його використовувати багаторазово, але, на відміну від експериментів з подразненням зон мозку електричним струмом, інтенсивність стимулів недостатньо велика, щоб викликати виснаження.

Додаткова стимуляція за допомогою алкоголю, наркотиків (у тому числі і звичайного паління) значно прискорює формування психофізіологічного комплексу залежності. Емоційні переживання, обумовлені впливом стимулу, формують рефлекс мети, за І. П. Павловим, що обумовлює пошук чергового емоційно-позитивного підкріплення поведінки індивіда. З кожним новим підкріпленням функціональна система, що створюється в мозку, все більше закріплюється, що може призвести до розвитку стійкого патологічного стану залежності.

Інтернет активно трансформує сучасну дійсність. Немає сенсу дискутувати про позитивні та негативні сторони цього явища. На наш погляд, для того, щоб запобігти більшості з негативних ефектів, необхідно проводити планомірну та послідовну підготовку підлітків та дорослих до оволодіння новим світом та інформаційною культурою Інтернет.

Література

  1. Кащенко Е. А. Основы социокультурной сексологии. Курс лекций: Учебн. пособие для ВУЗов. — М.: Юнити-Дана, 2002.
  2. Кон И. С. Подростковая сексуальность на пороге ХХI века. — Дубна: Феникс, 2001.
  3. Пелевин В. О. Диалектика Переходного Периода из Ниоткуда в Никуда. — М.: Эксмо, 2003.
  4. www. netaddiction. com/caught_in_the_net. htm.
  5. www. netaddiction. com/resources/iaindex. htm. Cybersexual Addiction Quiz; Internet Addiction Test; The Parent-Child Addiction Test; The Partner's Addiction Test.


13.02.2012

Загрузка...