Загрузка...

Свобода торгівлі та протекціонізм. Реферат

Свобода торгівлі— політика мінімального державного утручання в зовнішню торгівлю, що розвивається на основі вільних ринкових сил попиту та пропозиції. Протекціонізм — державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції шляхом використання тарифних і нетарифних інструментів торговельної політики

Зовнішньоекономічна політика - політичне оформлення міжнародних ек. зв'язків країн.

Роль держави у міжнародній торгівлі. Державне регулювання міжнародної торгівлі може бути:

  • Однобічним, коли інструменти державного регулювання використовуються урядом країни в однобічному порядку без узгодження або консультацій з її торговельними партнерами.
  • Двостороннім, коли засоби торгової політики узгоджуються між країнами, що є торговими партнерами. • Багатобічним, коли торгова політика узгоджується і регулюється багатостороннім угодам. (СОТ, ГАТ, ЄС)

У залежності від масштабів втручання держави в міжнар. торгівлю розрізняють протекціоністську торговельну політику і політику вільної торгівлі.

Свобода торгівлі— політика мінімального державного утручання в зовнішню торгівлю, що розвивається на основі вільних ринкових сил попиту та пропозиції.

Протекціонізм — державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції шляхом використання тарифних і нетарифних інструментів торговельної політики.

Розвиток протекціоністських тенденцій дозволяє виділити кілька форм протекціонізму:

  • селективний протекціонізм — спрямований проти окремих країн або окремих товарів;
  • галузевий протекціонізм — захищає визначені галузі, насамперед сільське господарство, у рамках аграрного протекціонізму;
  • колективний протекціонізм — проводиться об'єднаннями країн у відношенні країн, у них не вхідних;
  • прихований протекціонізм — здійснюється методами внутрішньої економічної політики.

Інструменти торговельної політики

Інструменти державного регулювання міжнародної торгівлі за своїм характером поділяються на тарифні — ті, що засновані на використанні митного тарифу, і нетарифні-всі інші методи. Нетарифні методи регулювання підрозділяються на кількісні методи і методи схованого протекціонізму. Окремі інструменти торговельної політики частіше застосовуються при необхідності обмежити імпорт, або форсувати експорт.

     

Основна задача держави в області міжнародної торгівлі — допомогти експортерам вивезти якнайбільше своєї продукції, зробивши їхні товари більш конкурентними на міжнародному ринку, і обмежити імпорт, зробивши іноземні товари менш конкурентноздатними на внутрішньому ринку. Тому частина методів державного регулювання спрямована на захист внутрішнього ринку від іноземної конкуренції і тому відноситься насамперед до імпорту. Інша частина методів має своєю задачею форсування експорту.

Надлишки споживача і виробника

Надлишок споживача — різниця між ринковою ціною, по якій споживач придбав товар, і максимальною ціною, що він готовий заплатити за даний товар.

Крива попиту D показує максимальну ціну, що споживач готовий заплатити за конкретну кількість товару. Якщо ринкова ціна складає Р0, то споживач готовий купити QQ0 одиниць товару за ОР0ЕО0 доларів. Надлишок споживача представлений трикутником а, що є різницею між ринковою ціною, по якій він придбав товар Р0Е, і максимальною ціною, по якій він був би готовий придбати товар, обмеженої кривій попиту Р1Е.

Надлишок виробника— різниця між поточною ринковою вартістю товару і мінімальною ціною, по якій виробник готовий продати свій товар, та товарів, на які вона накладається.

 

 

5

 

 

 

Крива пропозиції S показує мінімальну ціну, по якій виробник готовий продати свій товар. Якщо ринкова ціна складає Р0, то виробник готовий продати QQ0, одиниць товару за ОР0ЕQ0 доларів. Надлишок виробника представлений трикутником b, що є різницею між ринковою ціною, по якій він продав товар Р0Е, і мінімальною ціною, по якій він був би готовий продати товар, яка обмежена кривою пропозиції Р2Е.


09.05.2011

Загрузка...