Загрузка...

Ефект масштабу та недосконала конкуренція в міжнародній торгівлі. Реферат

Ефектом масштабу пояснюється торгівля між країнами, що однаково наділені факторами виробництва, у в такій мірі, що незначні відмінності в забезпеченості ними не можуть вважатися поясненням взаємної торгівлі. Модель економіки масштабу пояснює також і торгівлю між країнами технологічно близькою або навіть однорідною продукцією

З загальної економічної теорії відомо, що в міру зростання масштабів виробництва собівартість одиниці товару знижується. Це відбувається з декількох причин:

  • росту спеціалізації — кожен працівник може зосередитися на одній виробничій функції, довести її виконання до досконалості, використовувати при цьому більш зроблені машини й устаткування;
  • неподільності виробництва — при збільшенні масштабів випуску розміри обслуговуючих підрозділів, не задіяних прямо у виробництво (управлінського апарата, бухгалтерії й ін.), ростуть відносно повільніше, ніж масштаби самого виробництва;
  • технологічної економії — витрати на створення нової якості товару звичайно менші, ніж вартість Економіка масштабу— розвиток виробництва, при якому ріст витрат факторів на одиницю приводить до зростання виробництва більше, ніж на одиницю.

Ефектом масштабу пояснюється торгівля між країнами, що однаково наділені факторами виробництва, у в такій мірі, що незначні відмінності в забезпеченості ними не можуть вважатися поясненням взаємної торгівлі. Модель економіки масштабу пояснює також і торгівлю між країнами технологічно близькою або навіть однорідною продукцією.

Припустимо, що дві країни ідентичні і тому їхня пропозиція товарів 1 і 2 характеризується кривими виробничих можливостей, що зливаються, а попит на них - кривими байдужності, що зливаються, (мал. 1).

 

Рис. 1

Оскільки економіка характеризується ефектом масштабу, то крива виробничих можливостей вигнута в напрямку точки відліку. До торгівлі обидві країни роблять і споживають по 40 одиниць товарів 1 і 2 у точці А. Відносна ціна — Р1/Р2 = РА, і крива байдужності, що визначає попит, — I. Баланс у точці А дуже нестійкий. У силу специфічності вигину кривій виробничих можливостей у результаті ефекту масштабу будь-який мінімальний зсув у відносній ціні вправо від т.

А приведе до падіння відносної ціни товару 1 доти, поки перша країна не стане робити тільки товар 1. Аналогічно, будь-яке зсув рівноважної ціни уліво від А приведе до падіння відносної ціни товару 2, доти поки друга країна не стане спеціалізуватися тільки на виробництві товару 2.

З початком торгівлі перша країна почне спеціалізуватися тільки на товарі 1, що буде поступово зрушувати крапку виробництва від А в напрямку стрілки, поки вона не досягає точки В, у якій перша країна буде цілком спеціалізуватися на товарі 1. Друга країна буде спеціалізув. на товарі 2, що зрушить точку її виробництва від А в напрямку стрілки, поки вона не досягає повної спеціалізації в т. В'.

     

При повній спеціалізації кожна країна зможе продати іншої по 60 одиниць товарів 1 і 2 і збільшити своє споживання в т. Е кожного товару на 20 одиниць. Нова крива байдужності II розташується вище, показуючи рівень споживання, що зріс у результаті торгівлі кожної з країн. Ріст споживання відбувся в результаті ефекту масштабу, оскільки країни, почавши спеціалізуватися на визначеному товарі, змогли в сукупності зробити обох товарів більше, ніж до торгівлі.

Стверджуючи у визначенні економіки масштабу, що ріст витрат факторів (наприклад, праці) на одиницю приводить до зростання виробництва більш ніж на одиницю, необхідно визначити, за рахунок яких структурних зрушень відбувається зростання виробництва. Зовнішній ефект масштабу — зниження витрат на одиницю товару в рамках фірми в результаті росту масштабів виробництва в галузі в цілому.

Внутрішній ефект масштабу — зниження витрат на одиницю товару в рамках фірми в результаті росту масштабів її виробництва.

Зовнішній ефект масштабу припускає, що збільшується кількість фірм, що роблять той самий товар, тоді як розмір кожної з них залишається незмінним. Внутрішній ефект масштабу припускає, що обсяг виробництва товару залишився колишнім, а кількості фірм, що роблять його, скоротилося Екстремальним випадком внутрішнього ефекту масштабу є чиста монополія — ситуація на ринку, при якій фірма не має конкурентів для своїх товарів.

Торгівля в умовах монополістичної конкуренції

Однак випадок, коли в галузі діє тільки один монопольний виробник, зустрічається рідко у порівнянню із ситуацією олігополії, коли існує невелика кількість фірм, що виробляють даний вид продукції, кожна з яких може впливати на ціни. При цьому товари не є абсолютно однаковими, а розрізняються деякими характеристиками. (автомобільний ринок США або Західної Європи)

Якщо Х –продаж даної фірми, S - продаж галузі в цілому, n - к-сть фірм у галузі, змінна попиту, яка показує залежність ринкової частки фірми від ціни на її товар, Р –ціна товару даної фірми, Р (середнє) - середня ціна аналогічних товарів, тому Х=S[1/n-b* (P-P (середнє) ]

Якщо фірма продає свої товари за ціни, що перевищують середньо ринкову (Р> Рз рискою), то її частка на ринку (S/n) буде менше (XS/n).

Для того щоб з'ясувати вплив монополістичної конкуренції на міжнародну торгівлю, необхідно спочатку визначити три основні взаємозв'язки між кількістю фірм і ціною на їхні товари:

  • взаємозв'язок між кількістю фірм і середніми витратами типової фірми — чим більше фірм, тим менше обсяг виробництва кожної фірми, тим вище середні витрати на одиницю товару;
  • взаємозв'язок між кількістю фірм і ціною, по якій кожна з них продає товар, — чим більше фірм, тим вище конкуренція і тем нижче ціни;
  • взаємозв'язок між ціною, по якій фірми продають товар, і їхньою кількістю на ринку — якщо ціна перевищує среднерыночную, те на ринку з'являється додаткова кількість фірм, а якщо ціна нижче среднерыночной, та кількість фірм зменшується.

У рамках моделі монополістичної конкуренції найбільш важливими є перші два взаємозв'язки. Міжнародна торгівля збільшує розміри ринку збуту. Взаємозв'язок між кількістю фірм на ринку і середніх витратах виробництва на одну фірму виражається наступним лінійним рівнянням:

Рівняння 2. Це свого роду рівняння пропозиції на олігопольному ринку. Воно показує, що в міру зростання обсягів X виробництва фірми її середні витрати скорочуються, оскільки фіксовані витрати поділяються на більшу кількість зроблених товарів. У стані ринкової рівноваги усі фірми повинні одержувати рівну ціну за свою продукцію, тобто Р= Р з рискою.

 

Рис. 2

Графічно взаємозалежність між ростом розмірів ринку і міжнародною торгівлею можна показати в такий спосіб (мал. 2). Крива С1 — чим більше фірм у галузі, тим вище середні витрати кожної з них, але збільшення продажів скорочує середні витрати. Крива Р показує — чим більше фірм на ринку, тим нижче ціна, по якій вони продають товар. До торгівлі ринок знаходиться в рівновазі в т. А, у якій фірми в кількості nа продають свої товари за ціною РА. Країна вступає в міжнародну торгівлю, і розмір її ринку збільшується.

Це скорочує середні витрати і зміщає криву C1, униз, перетворюючи її в криву С2. Однак крива залежності цін Р від кількості фірм не залежить від розміру ринку і тому залишається на колишньому місці. Нова ринкова рівновага досягається в т. В, у якій більша кількість фірм nb продають свої товари по більш низькій ціні Рв.

Отже, навіть в умовах монополістичної конкуренції, з погляду споживачів, вигідно розвивати міжнародну торгівлю: у результаті кількість фірм і розмаїтість товарів, що вони роблять, зростають, а їхня ціна падає.


09.05.2011

Загрузка...