Загрузка...

Антична колонізація Північного Причорномор'я. Реферат

Перші випадкові відвідини Пн. Причорномор'я грецькими мореплавцями припадають на початок першого тис. до н. е. За літературною традицією найраніше поселення на Березанському півострові могло виникнути близько середини 7 ст. до н. е.

В першій половині - середині 6 ст. до н. е греки засновують Ольвію (Південно-бузький лиман), наприкінці 6 ст. до н. е. - Тіру, Ніконій (на Дністровському лимані), Керкінітіду. Тоді ж у південно-західному Криму виникає невелике іонійське поселення. Можливо воно існувало до останньої чверті 5 ст. до н. е, коли вихідці з Гераклеї Понтійської заснували на його місці Херсонес.

У другій половині 6 ст. до н. е. виникає більшість міст Боспору:

 • Пантікопей,
 • Феодосія,
 • Німфей,
 • Мірмекій,
 • Тірітака,
 • Фанагорія,
 • Гермонаса,
 • Кели.

Саме в цей час відбувається майже суцільне освоєння сільських округ цих міст, де з'являється багато поселень. Окрім Херсонеса, більшість згаданих міст засновані вихідцями з району малоазійського міста Мілет.

Колонізація Пн. Причорномор'я була частиною так званої Великої Грецької колонізації 8-6 ст. до н. е. Вона зумовлювалась рядом причин, найголовніша з яких - відносне перенаселення, коли всі землі в материковій Греції були вже розподілені. "Зайві" люди змушені були шукати ліпшої долі в інших місцях, не так щільно заселених.

Греки – засновники північно-причорноморських міст, були в основній своїй масі мало-заможними землеробами, частково - торгівцями, ремісниками. На ранньому етапі свого буття на новій землі вони займалися сільським господарством сіяли: пшеницю, ячмінь, просо, розводили сади, городничали, розводили худобу. Інші їхні тогочасні заняття – ремісництво, торгівля – були другорядними.

Отже, грецька колонізація Північного Причорномор'я мала спочатку аграрний характер. Але колонізацію слід розуміти лише як господарське освоєння греками Північного Причорномор'я, причому мирне. Новозасновані колонії не залежали від міст-митрополій хоч і підтримували з ними добрі стосунки, навіть укладали угоди щодо взаємного сприяння в торгівлі, надання рівних прав громадянам обох полісів, мали з ними єдині культи й літочислення.

Колонії в основному засновувались упорядковано, коли ще в митрополії обирали або призначали керівника групи колоністів – ойкіста. На місці закладання нового міста розмежовувались ділянки під будівлі й сільськогосподарські території, відводили місця для культових і громадських потреб. Однак іноді колонізація мала стихійний характер.

Література

 1. Крижицький С. Д "Античная культура Северного Причорноморья ".
 2. Соколов Г. І "Античное Причорноморье ".
 3. Античные государства Северного Причорноморья, М. 1984.
 4. Античная история и культура, 1968.


26.03.2013

Загрузка...