Загрузка...

Вивчення античних пам'яток півдня України. Реферат

Дослідження пам'яток античної культури на території України почалося ще наприкінці 18 ст. Спочатку це були візуальні обстеження, викладені в загальних описах Північного Причорномор'я П. Сумароковим, І. Потоцьким, І. М. Муравйовим-Апостолом, Г. Е. Кепером, П. І. Кеппеном

Вже на початку 19 ст. створюються музеї в м. Миколаєві (1806), м. Феодосії (1811), м. Одесі (1825), м. Керчі (1826). Їхня діяльність спрямовувалась на вивчення переважно античних пам'яток. У 1801 році П. К. Сухтелен проводить в м. Ольвії перші археологічні розкопки, трохи пізніше розпочинаються розкопки поблизу м. Керчі й у м. Херсоні.

Регулярного характеру розкопки пам'яток античної культури Півдня Причорномор'я набули у кінці 19 ст. Крім історико-археологічних описів названих авторів, в першій половині 19 ст. були створені карти і плани залишків античних північно-причорноморських міст. Згодом були зроблені спроби звести археологічні матеріали а також розвідки з історії Боспорського царства й Ольвії.

З кінця 19 ст. розгорнулися систематичні розкопки трьох найбільших античних міст-держав та їхніх некрополів на території України:

  • Березані та Ольвії (Б. В. Фармаковський, Е. Р. Штерн),
  • Херсонеса (Одеське товариство старожитностей; К. К Костюшко-Валюженич, Р. І. Лепер),
  • Пантікапея (К. Є. Думберг, В. В. Шкарпіл),
  • курганів Боспорського царства.

Були відкриті оборонні споруди, житлові квартали, терми (лазні) й монетний двір у Херсонесі, десятки монументальних поховальних споруд. У пожовтневий період, а особливо після Великої Вітчизняної війни, археологічні дослідження античних пам'яток України набули дуже широкого розмаху.

Завдяки цьому ми тепер маємо досить повне уявлення про археологію та історію всіх чотирьох центрів поширення античної культури в Північному Причорномор'ї - Тіри, Ольвії, Херсонеса і Боспора.

За джерела при вивченні історії античних північно-причорноморських держав, крім так званих артефактів, правлять свідчення давніх авторів. Насамперед це "Історія" Геродота. Відомості про Північне Причорномор'я залишили також Діодор Сіцілійський, Страбон, Полієн, Демосфен, Есхіл, Діон Хрисостом, Птоломей, Овідій, Пліній та інші стародавні вчені, філософи, письменники, поети.

Але найконкретнішими є різні категорії археологічних джерел, які здобуваються при розкопках міст, поселень і некрополів (могильників).

Література

  1. Крижицький С. Д "Античная культура Северного Причорноморья ".
  2. Соколов Г. І "Античное Причорноморье ".
  3. Античные государства Северного Причорноморья, М. 1984.
  4. Античная история и культура, 1968.


26.03.2013

Загрузка...