Франція: загальна характеристика країни. Реферат

Географічне положення. Корисні копалини. Населення. Промисловість. Сільське господарство. Великі міста

Франція – одна з провідних і економічно розвинутих країн Західної Європи і світу.

Офіційна назва країни – Французька Республіка.

 За державним устроєм – республіка.

Законодавчим органом Франції є двопалатний парламент у складі Національних зборів і Сенату.

Глава держави – президент – обирається строком на 7 років.

Уряд формально відповідальний перед парламентом, але фактично залежить від президента.

Географічне положення

Країна знаходиться у західній частині регіону. На північному сході і сході межує з Німеччиною, Бельгією, Люксембургом, Швейцарією, Італією та Монако. На південному заході – з Іспанією та Андоррою. На заході і півночі Франція омивається водами Атлантичного Океану, на півдні – Середземним морем. Франції належить острів Корсика в Середземному морі. Країна має також заморські департаменти і території.

     

Корисні копалини

Франція багата на корисні копалини. За запасами залізних руд країна займає провідне місце в Європі. Значні запаси бокситів – на півдні. Калійні солі є на сході в Ельзасі, поклади урану – в Центральному масиві та в Бретані. Але Франція залежить від імпорту багатьох руд кольорових металів, енергоносіїв, насамперед нафти та газу.

У країні переважають два типи клімату – морський та перехідний від морського до помірно континентального. Південне узбережжя країни та острів Корсика мають середземноморський клімат. Практично вся територія Франції комфортна для проживання людей, а кліматичні умові більшої частини території мають рекреаційний характер.

Прісними водами країна забезпечена краще за інші західноєвропейські країни, гірські річки використовують як джерела гідроенергії. Крім того, в енергетиці використовується енергія морських припливів.

Ґрунти представлені здебільшого карбонатними та бурими лісовими типами і в цілому сприятливі для сільськогосподарського використання. Ліси займають четверту частину площі країни, більшість з них має штучне походження.

Франція – класична країна туризму, розвитку якого сприяє наявна інфраструктура гостинності і державна політика.

Населення

За національною ознакою Франція – одно національна країна (85% населення – французи), національні меншини живуть на окраїнах держави. Це бретонці, баски, фламандці, корсиканці, ельзасці. Певну частину становлять особи іноземного походження, що іммігрують до країни на роботу (італійці, іспанці, португальці та вихідці з Північної Африки – близько 4 млн. чоловік). Природний приріст населення дуже низький. Державна політика заохочування народжуваності дещо поліпшила показники приросту. ¾ населення країни живе вмістах. Для сільської місцевості типовими є хутори і невеликі села. У Парижі з околицями зосереджено близько 1/5 населення країни. Кількість його жителів постійно зростає; уряд проводить політику стримання росту Великого Парижа.

Більшість населення (80%) становлять робітники і службовці, 15% - дрібні буржуа, 5% - підприємці. В обробній промисловості працює близько 20% ЕАН. В сільському господарстві – близько 9%, у невиробничій сфері – понад 60%.

У 90-х роках країна посідала 5 – 6 місце в світі за розмірами ВВП та промислового виробництва. Франція має широку мережу зовнішньоекономічних зв’язків, інвестує значні капітали в економіку інших країн, і водночас в її економіку надходять капіталовкладення розвинутих країн, насамперед США та країн ЄС.

Головну роль у господарстві відіграють кілька десятків промислових монополій, що володіють автомобільною, нафтовою, хімічною промисловістю і точним машинобудуванням. Разом с тим у легкій, харчовій промисловості, торгівлі в сільському господарстві переважають дрібні підприємства.

Промисловість

Промисловість – провідна галузь господарства країни. В її структурі переважають галузі, пов’язані з науково-технічним прогресом. Найвищими темпами зростання характеризується машинобудування, хімічна, нафтогазова промисловість та атомна енергетика. В машинобудуванні провідне місце посідають електроніка, автомобілебудування, які добре забезпечені кадрами.

Традиційна галузь – металургія – переживає застій. Енергетика забезпечує потреби господарства за рахунок власних ресурсів тільки 1/10. Особливо гостро відчувається дефіцит нафти (видобуток – 1 – 2 млн. тонн, переробка – 110 млн. тонн), яка імпортується з країн Перської затоки, Північної Африки та інших регіонів світу.

Значну роль в енергетиці країни відіграють атомні електростанції, які забезпечують ¼ потреб в структурі енергобалансу. Це – один з найвищих показників у світі. Уран імпортується з Африки, частково видобувається в Центральному масиві.

Хімічна промисловість зазнала істотних структурних змін – зросло виробництво синтетичних продуктів. Потужні нафтопереробні та нафтохімічні комбінати знаходяться в портах. У Великому Парижі зосереджені підприємства парфумерії, фармацевтики, тонкої хімії. Авіаційне машинобудування розміщується в Парижі, Тулузі, Бордо, Бурже, Мариньяні. Головні судноверфі знаходяться в Нанті, Дюнкерку. Військові кораблі будують у Бресті, Тулоні, Шербурі.

Розвинуто також виробництво побутової техніки. Провідна донедавна галузь легкої промисловості – текстильна – втратила своє значення, але в Європі за виробництвом тканин Франція поступається тільки Італії та Німеччині. Шерстяні тканини виробляють на півночі – Лілль, Армантьєр, Кабре, тут же випускають бавовняні та льняні тканини.

Трикотажна промисловість зосереджена в Парижі, Труа, Рубе. Промисловість розміщена нерівномірно: на 17% території країни зосереджена майже половина промислових об’єктів. Північ та схід країни більш індустріалізовані, порівняно з заходом, центром та півднем.

Сільське господарство

Сільське господарство Франції посідає провідне місце в Західній Європі. Структура цієї галузі характеризується приблизно рівним співвідношенням рослинництва (головна продукція – зерно, овочі, цукрові буряки, картопля, в окремих районах – хміль, льон, тютюн, рапс, біля Ніцци – плантації квітів) та тваринництва.

Велику роль відіграє рибальство (рибу ловлять у північних районах Атлантики). Головні рибні порти – Булонь, Лор’ян, Ла-Рошель. Харчова промисловість представлена молочною, м’ясною, виноробною та консервною галузями.

Невеликі підприємства цієї галузі розосереджені по всій країні, і в кожному районі предметом гордості є місцеві сорти вин, ковбас, сирів, кондитерських виробів тощо.

Великі міста

До великих міст відносяться також Париж, Ліон, Марсель, Лілль де проживають більше 1 млн. чоловік у кожному.

Література

1. Підручник для 10 класу "Економічна і соціальна географія світу" Київ "АртЕк" 1997р.


09.09.2011